eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Badania struktury rynku

Planując wejście na rynek ze swoją ofertą skierowaną do określonej branży lub dążąc do powiększenia istniejącego udziału firmy w danym rynku, warto zainwestować w badania struktury rynku, będące znakomitym narzędziem wspierającym strategiczne decyzje przedsiębiorstwa.
 
Badania struktury rynku dokonujemy w oparciu o następujące elementy:
  • Wielkość rynku;
  • Trendy rynkowe;
  • Udziały głównych graczy w rynku;
  • Czynniki sukcesu i ryzyka;
  • Ceny;
  • Systemy dystrybucji;
  • Charakterystyka konkurencji.
Badania struktury rynku wymagają pozyskania informacji z wielu źródeł, a także umiejętnego ich skompilowania. Dane uzupełniają się wzajemnie, umożliwiając generowanie wniosków. Ważne aspekty badań struktury rynku stanowią: określenie udziałów poszczególnych kategorii produktów oraz zdefiniowanie głównych graczy na rynku. W oparciu o te determinujące czynniki można przewidywać przyszłe zmiany w udziałach rynkowych. Istotne jest również określenie czynników warunkujących sukces lub niosących zagrożenia w danej branży. Kanały dystrybucji i ceny to powiązane ze sobą aspekty, których wzajemny układ warunkuje rynkowy sukces przedsiębiorstwa. Dodatkowo wykonujemy także analizę konkurencji, a więc badanie podmiotów działających na danym rynku pod względem liczby, lokalizacji, cen, kanałów dystrybucji, strategii marketingowych oraz asortymentu.
Zadzwoń do nas Napisz