Badania struktury rynku

Planując wejście na rynek ze swoją ofertą skierowaną do określonej branży lub dążąc do powiększenia istniejącego udziału firmy w danym rynku, warto zainwestować w badania struktury rynku, będące znakomitym narzędziem wspierającym strategiczne decyzje przedsiębiorstwa.
 
Badania struktury rynku dokonujemy w oparciu o następujące elementy:
 
  • Wielkość rynku;
  • Trendy rynkowe;
  • Udziały głównych graczy w rynku;
  • Czynniki sukcesu i ryzyka;
  • Ceny;
  • Systemy dystrybucji;
  • Charakterystyka konkurencji.
 
Badania struktury rynku wymagają pozyskania informacji z wielu źródeł, a także umiejętnego ich skompilowania. Dane uzupełniają się wzajemnie, umożliwiając generowanie wniosków. Ważne aspekty badań struktury rynku stanowią: określenie udziałów poszczególnych kategorii produktów oraz zdefiniowanie głównych graczy na rynku. W oparciu o te determinujące czynniki można przewidywać przyszłe zmiany w udziałach rynkowych. Istotne jest również określenie czynników warunkujących sukces lub niosących zagrożenia w danej branży. Kanały dystrybucji i ceny to powiązane ze sobą aspekty, których wzajemny układ warunkuje rynkowy sukces przedsiębiorstwa. Dodatkowo wykonujemy także analizę konkurencji, a więc badanie podmiotów działających na danym rynku pod względem liczby, lokalizacji, cen, kanałów dystrybucji, strategii marketingowych oraz asortymentu.
 
Zadzwoń do nas Napisz