Analiza rynku w segmencie sprzętu do tlenoterapii

Jedna z naszych dotychczasowych realizacji w zakresie analizy rynku dotyczyła segmentu sprzętu do prowadzenia tlenoterapii w warunkach domowych. Przeprowadziliśmy badanie na zamówienie Klienta z branży medycznej, prowadzącego działalność o zasięgu międzynarodowym. Jego głównym celem było zweryfikowanie, czy istnieje wystarczające zapotrzebowanie na tego rodzaju sprzęt – zarówno pośród klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Zamawiający chciał rozpoznać kluczowe podmioty we wskazanym segmencie, a także szczegółowy zakres ich oferty.

Analiza obejmowała również prześledzenie aktualnych rozporządzeń prawnych, odnoszących się do standardów w zakresie dofinansowywania kosztów zakupu urządzeń do domowej tlenoterapii. Klientowi zależało także na wskazaniu przez nas atrakcyjnych rynków zbytu. na które mógłby skierować swoją ofertę.

W jaki sposób przebiegała analiza rynku?

Desk research (analiza danych zastanych) była kluczową metodą, na której oparliśmy realizację badania. Zebraliśmy informacje z bazy ogłoszeń o zamówieniach publicznych z ostatnich 10 lat. Sięgnęliśmy również do danych Głównego Urzędy Statystycznego (GUS), Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zwróciliśmy się następnie do wskazanych instytucji o udostępnienie nam informacji na temat statystyk pacjentów podlegających leczeniu tlenem, czasu oczekiwania na uzyskanie wsparcia, a także liczby i kwoty udzielonych refundacji.

Sięgnęliśmy również do najnowszych rozporządzeń prawnych, dzięki czemu zdołaliśmy rozpoznać możliwości uzyskania dotacji oraz konieczne do spełnienia w tym celu procedury. Ponadto poddaliśmy analizie ofertę sklepów i wypożyczalni internetowych oferujących sprzęt i wyposażenie do tlenoterapii.

Zdawaliśmy sobie przy tym sprawę, że w celu uzyskania pełnego obrazu, analiza rynku powinna obejmować również pozyskanie informacji bezpośrednio od kluczowych uczestników rynku. W związku z tym zdecydowaliśmy się na realizację wywiadów telefonicznych CATI. Zaprosiliśmy do uczestnictwa w nich:

  • przedstawicieli domów opieki i laboratoriów snu,
  • zespoły domowego leczenia tlenem,
  • osoby decyzyjne prowadzące wypożyczalnie oraz sklepy ze sprzętem medycznym.

Badania telefoniczne pozwoliły nam dowiedzieć się, jak duże jest zapotrzebowanie na sprzęt i dodatkowe wyposażenie niezbędne w celu podejmowania tlenoterapii.

Rezultaty

Projekt analizy rynku został zakończony sukcesem. Pozyskaliśmy wiele cennych z punktu widzenia Zamawiającego informacji. Zdołaliśmy szczegółowo określić strukturę rynku, popyt na zakup i wypożyczanie sprzętu, a także najważniejsze bariery wejścia. Przedstawiliśmy ponadto Klientowi listę kluczowych graczy we wskazanym segmencie, którzy stanowią dla niego największą potencjalną konkurencję. W raporcie końcowym przedstawiliśmy czytelną listę wniosków oraz rekomendacji. Uzyskane dane zostały przez nas zaprezentowane w formie atrakcyjnych wizualnie wykresów, diagramów oraz zestawień tabelarycznych.

 

 

 

Zadzwoń do nas Napisz