Analiza konkurencji
Analiza konkurencji
Monitorujemy działania podmiotów konkurencyjnych - analizujemy trendy na rynku – wskazujemy rozwiązania warte naśladowania – pomagamy zapobiegać błędom

Analiza konkurencji

Wnioski z przeprowadzonej analizy konkurencyjnej pozwolą Ci ocenić, czy wdrożenie określonych działań biznesowych jest zasadne. Rozpoznasz pozycję własnego przedsiębiorstwa na rynku, poznasz kluczowe bariery wejścia, a także uzyskasz wiarygodne informacje na temat aktualnych trendów w branży. Dowiesz się również jakie potrzeby docelowych Klientów nie zostały jeszcze zaspokojone i w porę zdołasz na nie odpowiedzieć.

Analiza konkurencji jest przydatna zwłaszcza na etapie:

 • dywersyfikacji zakresu własnej oferty,
 • chęci wprowadzenia na rynek nowatorskich rozwiązań,
 • opracowywania biznesplanu,
 • zamiaru wejścia na nowe rynki zbytu,
 • kryzysu finansowego lub wizerunkowego własnej firmy.

Zdołasz ocenić, czy istnieje popyt na określone produkty czy usługi. Będziesz w stanie rozpoznać standardy stosowane przed podmioty konkurencyjne, a także realizowane przez nich założenia strategiczne. Poznasz stosowane przez konkurencję metody promocji, dystrybucji oraz kształtowania cen. Pozwoli Ci to wprowadzić odpowiednie zmiany do własnej strategii marketingowej, aby w konsekwencji zwiększyć skuteczność sprzedaży oraz wzmocnić wizerunek.

W jaki sposób prowadzimy analizy konkurencji?
Główną metodą stosowaną przez nas w celu realizacji projektów analitycznych jest Desk Research (analiza danych zastanych). Gromadzimy i przetwarzamy dane z różnego rodzaju źródeł, takich jak m.in.:

 • raporty z badań i analiz rynku,
 • portale oraz sklepy internetowe należące do konkurencji,
 • dokumenty patentowe,
 • zapisy i nagrania z branżowych eventów,
 • komercyjne zbiory danych sprzedażowych,
 • bazy gromadzące informacje na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
 • branżowa prasa,
 • dyskurs medialny,
 • biuletyny,
 • statystyki instytucji publicznych,
 • bazy zamówień publicznych,
 • ustawy i nowelizacje prawne warunkujące działalność w ramach branży.

Badania marketingowe.

Po zakończeniu etapu realizacji analizy desk research, przechodzimy do etapu pozyskania informacji bezpośrednio od uczestników rynku (klientów/ dystrybutorów/ producentów etc.) W tym celu przeprowadzamy jakościowe badania marketingowe oraz ankietowe badania opinii. Dysponujemy profesjonalne wyposażoną salą fokusową oraz zespołem doświadczonych moderatorów. Jesteśmy także w stanie przeprowadzić błyskawiczne wywiady telefoniczne w naszym studio CATI oraz sondaż internetowy z wykorzystaniem autorskiego panelu konsumenckiego Badanie Opinii.

Wywiad gospodarczy.

Chcesz zweryfikować wiarygodność finansową swoich kontrahentów? Sprawdzimy dla Ciebie ich wypłacalność oraz praktykowane standardy współpracy biznesowej. Poddamy również diagnozie stosowane przez konkurencję sposoby zabezpieczania poufnych danych oraz pomożemy odzyskać należne środki.

Mystery Shopping.

Analiza konkurencji może także obejmować przeprowadzenie badań tajemniczego klienta w placówkach należących do konkurenta. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie m.in.:
Analiza konkurencji
 • stosowanych standardów obsługi,
 • metod sprzedażowych,
 • sposobów ekspozycji produktów,
 • używanych stylów komunikacji w kontakcie z Klientem,
 • sposobów zawierania umów z Klientami w zakresie świadczenia usług.
Wdrażaj wnioski z analizy konkurencji i zapewniaj rozwój swojej firmie.
Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na każde Twoje pytanie.
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. B+R

Najczęściej zadawane pytania.

Za pomocą jakich metod pracownicy Biostatu analizują konkurencję?
Desk research, czyli nic innego jak dane zastane, które można pozyskiwać za pomocą prasy, raportów, analiz rynku oraz dane statystyczne instytucji publicznych. Warto również skrupulatnie przejrzeć strony internetowe o podobnej tematyce,
Badania marketingowe, podczas nich ważne jest, aby pozyskać dane bezpośrednio od uczestników rynku — klientów, producentów, czy dystrybutorów w zależności od przeprowadzanej analizy,
Tajemniczy klient, zaangażowanie profesjonalnej osoby, by wcieliła się w rolę klienta. Jej zadaniem jest: zbadać panujące trendy u konkurencji lub sprawdzić obsługę klienta. 
 
W jakim celu przeprowadza się analizę konkurencji?
W dużej mierze po to, aby otrzymać jak najwięcej informacji o danym zjawisku, problemie, czy zagadnieniu, jeszcze przed angażowaniem środków projektu biznesowego. 
 
Sporządzenie szczegółowego opisu konkurencji pozwoli na opracowanie bardzo dobrej strategi biznesowej firmy. Po sporządzeniu dobrej analizy poznamy naszą konkurencję, jej mocne oraz słabe strony, profil naszego potencjalnego klienta oraz grupy docelowej. 
Czy podczas analizowania konkurencji, warto przeprowadzić analizę SWOT?
Jak najbardziej tak. Analiza SWOT jest idealnym narzędziem podczas badania konkurencji. Dzięki niej poznamy mocne oraz słabe strony naszego przedsiębiorstwa, oraz sprawnie rozplanujemy, w jakich sektorach mamy szansę zaistnieć, a z których płynie w naszą stronę zagrożenie. 
 
Jeżeli posiadamy dostatecznie dużo informacji, analizę SWOT możemy również wykonać dla konkurencyjnej firmy, aby więcej się o niej dowiedzieć. 
Zadzwoń do nas Napisz