Badania rynku

Badania rynku stanowią użyteczne narzędzie rozwoju przedsiębiorstw. W Centrum Badawczo - Rozwojowym Biostat gromadzi się i analizuje informacje o procesach rynkowych. W oparciu o zebrane dane wnioskuje się o przyczynach i tendencjach rozwojowych obecnych i możliwych zjawisk, co stanowi podstawę do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Analizy rynku pozwalają na zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów gospodarczych. Mogą służyć między innymi do określenia wielkości popytu i podaży oraz ich relacji do ceny oraz powiązanych zagadnień.

Za pomocą jakich technik realizujemy badania?
Projekty Market Research realizujemy posługując się nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak internetowy panel konsumencki Badanie-Opinii.pl czy autorska platforma do badań opinii klientów SurvGo. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować błyskawiczny czas realizacji badań. Wyniki zrealizowanych pomiarów prezentujemy w postaci automatycznych raportów. Badania rynku jeszcze nigdy nie były takie proste.

Wykorzystujemy również tradycyjne metody, do których można zaliczyć między innymi:
 • Desk research - analiza danych zastanych, obejmująca między innymi takie źródła jak statystyki instytucji publicznych, w tym GUS, NFZ, ustawy prawne i ich nowelizacje, raporty finansowe przedsiębiorstw, biuletyny, rejestry, bazy przetargów publicznych, dyskurs medialny czy branżowe czasopisma;
 • CATI - badania telefoniczne prowadzone z udziałem takich grup respondentów jak klienci, dystrybutorzy, przedsiębiorcy z firm konkurencyjnych czy eksperci branżowi. Wywiady o charakterze ilościowym są prowadzone z użyciem nowoczesnego oprogramowania Cati-System;
 • PAPI - ilościowe badania z wykorzystaniem papierowych kwestionariuszy;
 • Badania ankietowe SMS;
 • CAWI - pomiary ankietowe przeprowadzane online. Jest to najszybszy sposób pozyskania informacji od docelowych grup respondentów;
 • IDI - indywidualne wywiady pogłębione, prowadzone z udziałem doświadczonego moderatora. Efektem badań jest raport powstały na bazie transkrypcji z nagrań audio;
 • FGI - zogniskowane wywiady grupowe, nazywane popularnie fokusami. Pozwalają m.in. na pozyskanie informacji dotyczących potrzeb oraz ukrytych motywów zachowań zakupowych klientów;
 • Tajemniczy Klient - dzięki tej metodzie jesteśmy w stanie zweryfikować jakość obsługi w placówkach sprzedażowych oraz sprawdzić stopień przestrzegania wyznaczonych standardów przez pracowników.
W zakresie badań rynku proponujemy.
Badania klienta
satysfakcji, preferencji zakupowych, określanie grup docelowych
Badania marki
Rozpoznawalność, wyróżniki, przekazy reklamowe, plasowanie marki
Badania produktu
Testy konsumenckie, wybór opakowań, substytucja, tolerancja cenowa
Badania segmentacyjne
Analiza profili konsumenckich, identyfikacja grupy docelowej
Badania konkurencji
Szacowanie udziału w rynku, analiza oferty
Wykorzystujemy następujące techniki i metody badawcze.
Realizujemy badania rynku:
Ilościowe
 • wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAPI)
 • bezpośrednie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe (PAPI)
 • badania telefoniczne (CATI)
 • ankiety on-line (CAWI)
Jakościowe
 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI), diady i triady
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
Mieszane
 • tajemniczy klient (mystery shopping)
 • analiza desk research
 • analiza SWOT
 • studium przypadku (case study)

Najczęściej zadawane pytania.

W jaki sposób są pozyskiwane dane do badań rynku?

Źródła pozyskiwania danych są zależne od rodzaju realizowanego badania. Inne dane zbieramy i analizujemy w badaniach jakościowych, a inne w badaniach ilościowych. Badania ilościowe opieramy o dane umożliwiające wnioskowanie statystyczne. Z kolei badania jakościowe są realizowane w zdecydowanie mniejszych grupach, przez co zebrane dane muszą służyć dogłębnej analizie danego zjawiska. W przypadku wykorzystywania w badaniu rynku metody desk research, korzystamy z ogólnodostępnych danych takich jak: GUS, ZUS, portale branżowe, publikacje naukowe, czy raporty rynkowe. Zakres zbieranych danych jest zawsze indywidualnie ustalany podczas analizowania zapytania klienta.

Ile trwa badanie rynku?

Czas trwania badania jest zależny od wielu czynników: zakresu, metodologii badawczej oraz specyfiki branży, której dotyczy badanie. Badanie rynku może trwać od tygodnia do nawet 2 miesięcy. Za każdym razem czas trwania badania jest indywidualnie ustalany z klientem.

Dlaczego warto przeprowadzić badanie rynku?

W świecie ogromnej konkurencji w obszarze gospodarczym znajomość kluczowych danych z rynku jest niezbędna w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Badania rynku umożliwiają zdobycie przewagi nad konkurencją, dzięki możliwości prognozowania popytu, ustaleniu na jej podstawie strategii marketingowej, czy poznania preferencji zakupowych klientów. Ponadto umożliwiają bez ponoszenia kosztów wdrożenia na weryfikację potrzeb rynku odnośnie nowego produktu. Badając produkt przy użyciu badań rynkowych, możemy nasz pomysł dostosować pod klientów, sprawdzić elastyczność cenową oraz porównać produkt na tle konkurencji.

Za pomocą jakich technik realizowane są badania rynku?
Projekty realizujemy zarówno metodami nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi. Do badań rynku udostępniamy między innymi panel konsumencki z bazą ponad 150 tys. konsumentów. Badania ankietowe można realizować w nim z pomocą naszych ekspertów, jak i samodzielnie na platformie do badań opinii klientów SurvGo. W badaniach rynku wykorzystujemy również tradycyjne metody jak desk research, indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), badania tajemniczego klienta, czy badania telefoniczne (CATI). Metodologia badania oraz narzędzia badawcze każdorazowo są ustalane z klientem na podstawie specyfiki danego projektu badawczego.
Jaka powinna być grupa docelowa w badaniu rynku?
Zanim zaczniemy badanie rynku, musimy zdefiniować grupę docelową, czyli naszych odbiorców. W pierwszym kroku warto zadać sobie pytanie, na jakim obszarze będzie sprzedawany nasz produkt? W kolejnym kroku powinniśmy określić charakterystykę konsumenta (np. płeć, wiek, styl życia, zarobki, czy wykształcenie). Warto uzupełnić również ich opis o dodatkowe czynniki, jak np. w jakim języku będzie prowadzona sprzedaż produktów? Jeśli nie potrafisz do końca sformułować swojej grupy docelowej, nasi eksperci służą pomocą.
Jaki zakres badań rynku Państwo oferują?
Oferujemy naszym klientom szerokie spectrum zastosowania badań rynkowych zgodnie z ich potrzebami. Standardowo proponujemy naszym klientom m.in. badania klienta, badania marki, badania produktu, badania segmentacyjne oraz badania konkurencji.
W jaki sposób badają Państwo strukturę rynku?
Jeśli planujemy wejście ze swoją ofertą na dany rynek, warto zbadać jego strukturę, ponieważ umożliwia to na podjęcie strategicznych decyzji dla przedsiębiorstwa. Analizując rynek, bierzemy pod uwagę jego wielkość oraz panujące trendy. Kolejnym czynnikiem są udziały głównych graczy w rynku oraz sposób dystrybucji produktów na rynku. Umożliwia to opracowanie charakterystyki konkurencji oraz czynników sukces i ryzyka. Finalnie określimy również właściwy zakres cenowy dla implementowanego produktu na rynek.
Jak sprawdzić, czy ktoś potrzebuje mojego produktu?
Żeby poznać odpowiedź na to pytanie, musisz zapytać oto swoich klientów. Idealnym narzędziem do tego służącym jest badanie rynku. W pierwszym kroku musimy ustalić metodologię badania oraz zadać konkretne pytania badawcze w kwestionariuszu. Kolejnym istotnym elementem mogą okazać się testy A/B, czyli porównanie prototypu Twojego produktu do obecnych już na rynku rozwiązań. Ważnym jest również poznanie problemów, z jakimi borykają się Twoi przyszli konsumenci. Najczęściej wykorzystuje się do tego wywiady pogłębione IDI oraz badanie fokusowe. W trakcie badania warto rozważyć również możliwość odwzorowania ścieżki zakupowej, jaką klient powinien przejść, aby zakupić produkt.
Zapraszamy również do odwiedzin naszego nowego portalu
poświęconego tematyce badania rynku:

Badania rynku
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. B+R
Zadzwoń do nas Napisz