Badania rynku

Badania rynku stanowią użyteczne narzędzie rozwoju przedsiębiorstw. W Centrum Badawczo - Rozwojowym Biostat gromadzi się i analizuje informacje o procesach rynkowych. W oparciu o zebrane dane wnioskuje się o przyczynach i tendencjach rozwojowych obecnych i możliwych zjawisk, co stanowi podstawę do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Analizy rynku pozwalają na zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów gospodarczych. Mogą służyć między innymi do określenia wielkości popytu i podaży oraz ich relacji do ceny oraz powiązanych zagadnień.

Za pomocą jakich technik realizujemy badania?
Projekty Market Research realizujemy posługując się nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak internetowy panel konsumencki Badanie-Opinii.pl czy autorska platforma do badań opinii klientów SurvGo. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować błyskawiczny czas realizacji badań. Wyniki zrealizowanych pomiarów prezentujemy w postaci automatycznych raportów. Badania rynku jeszcze nigdy nie były takie proste.

Wykorzystujemy również tradycyjne metody, do których można zaliczyć między innymi:
 • Desk research - analiza danych zastanych, obejmująca między innymi takie źródła jak statystyki instytucji publicznych, w tym GUS, NFZ, ustawy prawne i ich nowelizacje, raporty finansowe przedsiębiorstw, biuletyny, rejestry, bazy przetargów publicznych, dyskurs medialny czy branżowe czasopisma;
 • CATI - badania telefoniczne prowadzone z udziałem takich grup respondentów jak klienci, dystrybutorzy, przedsiębiorcy z firm konkurencyjnych czy eksperci branżowi. Wywiady o charakterze ilościowym są prowadzone z użyciem nowoczesnego oprogramowania Cati-System;
 • PAPI - ilościowe badania z wykorzystaniem papierowych kwestionariuszy;
 • Badania ankietowe SMS;
 • CAWI - pomiary ankietowe przeprowadzane online. Jest to najszybszy sposób pozyskania informacji od docelowych grup respondentów;
 • IDI - indywidualne wywiady pogłębione, prowadzone z udziałem doświadczonego moderatora. Efektem badań jest raport powstały na bazie transkrypcji z nagrań audio;
 • FGI - zogniskowane wywiady grupowe, nazywane popularnie fokusami. Pozwalają m.in. na pozyskanie informacji dotyczących potrzeb oraz ukrytych motywów zachowań zakupowych klientów;
 • Tajemniczy Klient - dzięki tej metodzie jesteśmy w stanie zweryfikować jakość obsługi w placówkach sprzedażowych oraz sprawdzić stopień przestrzegania wyznaczonych standardów przez pracowników.
W zakresie badań rynku proponujemy.
Badania klienta
satysfakcji, preferencji zakupowych, określanie grup docelowych
Badania marki
Rozpoznawalność, wyróżniki, przekazy reklamowe, plasowanie marki
Badania produktu
Testy konsumenckie, wybór opakowań, substytucja, tolerancja cenowa
Badania segmentacyjne
Analiza profili konsumenckich, identyfikacja grupy docelowej
Badania konkurencji
Szacowanie udziału w rynku, analiza oferty
Wykorzystujemy następujące techniki i metody badawcze.
Realizujemy badania rynku:
Ilościowe
 • wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAPI)
 • bezpośrednie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe (PAPI)
 • badania telefoniczne (CATI)
 • ankiety on-line (CAWI)
Jakościowe
 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI), diady i triady
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
Mieszane
 • tajemniczy klient (mystery shopping)
 • analiza desk research
 • analiza SWOT
 • studium przypadku (case study)
Zapraszamy również do odwiedzin naszego nowego portalu
poświęconego tematyce badania rynku:

Badania rynku
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Kurpanik
Dr Monika Kurpanik
Dyrektor ds. Badań
Zadzwoń do nas Napisz