Badanie rynku mieszkań assisted living dla seniorów

Badanie rynku mieszkań assisted living dla seniorów Badania rynku

Wstępne założenia

Dla międzynarodowego lidera rynku opieki senioralnej zrealizowaliśmy w 2019 r. badanie rynku mieszkań assisted living dla seniorów. Wraz ze wzrostem zasobności portfeli Polaków oraz starzenia się społeczeństwa rośnie popyt na usługi mające na celu świadczenie pomocy osobom starszym. Domy opieki czy mieszkania asystowane w Europie Zachodniej są już rozbudowaną gałęzią rynku, która dociera od kilku lat coraz szerzej do naszego kraju. Badanie miało na celu określenie wielkości rynku, możliwości finansowych klientów oraz zidentyfikowanie możliwych barier wejścia dla naszego zagranicznego kontrahenta. W celu zrealizowania badania oparliśmy swoją metodykę działania na analizie Desk Research.

Realizacja

Pozyskanie danych zastanych metodą Desk Research oparte było o wiele źródeł danych. W tym celu wykorzystywano raporty branżowe, dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacje pozyskiwane bezpośrednio od konkurencyjnych podmiotów. Zebrane informacje zostały poszerzone o telefoniczne badanie tajemniczego klienta, co finalnie pozwoliło zebrać najszerszy możliwy materiał do analizy. Wśród kluczowych aspektów badania została wykonana:

 • Analiza danych demograficznych;
 • Analiza wynagrodzeń grupy docelowej;
 • Identyfikacja operatorów domów senioralnych;
 • Analiza konkurencji;
 • Benchmark.
Rezultaty

Przeprowadzenie projektu badawczego pozwoliło stwierdzić występowanie niszy rynkowej możliwej do zagospodarowania przez naszego międzynarodowego klienta. Umożliwiło ono na określenie przewag konkurencyjnych na rynku koniecznych do zastosowania w przypadku wejścia na rynek deweloperski mieszkań senioralnych. Do głównych grup docelowych sklasyfikowano: dorosłe dzieci rodziców z dużych miast (ze względu na relatywnie większe ich zarobki niż w reszcie kraju), osoby starsze z Europy Zachodniej, osoby w przedziale wiekowym (60 – 70 lat) mieszkające w aglomeracji. Na podstawie badania zakwalifikowano również dosyć wąską grupę inwestorów, chcących zakupić mieszkanie senioralne w celach inwestycyjnych. Inwestycja w mieszkanie senioralne nie jest w Polsce popularną metodą inwestycji mimo wielu korzyści, jakie ona daje. W przypadku zakupu tego typu mieszkania, inwestor zyskuje długoterminowego najemcę, o stałych dochodach i jednoczesnym obniżeniu występujących ryzyk na rynku najmu mieszkań. Przeprowadzona analiza konkurencji umożliwiła stwierdzić, że:

 • Liczba podmiotów oferujących sprzedaż lub wynajem mieszkań assisted living jest bardzo mała. Należy podkreślić, że część ofert była w fazie koncepcyjnej.
 • W badaniu telefonicznym Tajemniczego Klienta wyszło, że pracownicy rozmawiający z potencjalnym klientem nie mają pojęcia o swojej senioralnej ofercie firmy, w której pracują. Taka postawa zniechęca potencjalnych klientów do zapoznania się z ofertą. Co więcej, występują znaczące rozbieżności z ofertą przedstawioną na stronie internetowej a ofertą przedstawioną przez pracownika danego dewelopera/operatora, np. jeżeli chodzi o ceny pobytu. Czasami okazywało się również, że osiedle jest dopiero w fazie budowy, co niekoniecznie idzie w parze z informacjami zawartymi na stronie.
 • Większość prowadzonych ośrodków ograniczała opiekę medyczną do dyżurującej pielęgniarki oraz współpracy z lekarzem lub pobliską przychodnią medyczną. Opis świadczonych usług w tym zakresie często odbiegał od praktycznego dostępu do usług.
 • Istnieje tylko kilka firm oferujących całodobową opiekę medyczną na zaawansowanym poziomie. Głównie dla osób wymagających rehabilitacji, w szczególności w ramach opieki po udarowej.
 • W Polsce znajduje się tylko 1 ośrodek oferujący mieszkania asystowane dla osób z demencją.
 • Większość zdiagnozowanych ośrodków konkurencyjnych posiadała usługi concierge, jednakże w ograniczonym zakresie. Należy podkreślić, że w tego typu obiektach odgrywają one kluczową rolę, zapewniając pomoc w załatwianiu podstawowych spraw osobom starszym.
 • Dostępne ośrodki w Polsce bardzo często posiadały skromną ofertę rehabilitacyjną lub wcale jej nie posiadały, mimo występowania takowego zapotrzebowania na rynku.
 • Należy zauważyć, że cena tego typu mieszkań na wynajem była niewiele większa niż koszt pobytu w dobrze wyposażonych domach senioralnych.
 • Na rynku występują obecnie już nie tylko deweloperzy oferujący tego typu usługi, ale i również podmioty zapewniające wsparcie tego typu inwestycji, m.in. agencje zajmujące się pozyskiwaniem najemców (zwłaszcza z Europy Zachodniej).
 • Większość zdiagnozowanych obiektów znajdowała się w miejscowościach turystycznych, z dala od dużych miast.
 • Na rynku dominują podmioty zagraniczne wchodzące w skład dużych grup kapitałowych. Pozostałą część rynku wypełniają małe placówki będące w rękach polskich podmiotów.

 

Dane demograficzne, rozluźnienie więzi rodzinnych w społeczeństwie oraz poprawa sytuacji finansowej Polaków w ostatnich latach sprzyjają rozwojowi tego sektora rynku. Który obecnie jest jeszcze nierozwinięty, bez znacząco rozwiniętej konkurencji. Realizacja badania pozwoliła naszemu klientowi na opracowanie strategii wejścia na rynek oraz określenie koniecznych do zbudowania przewag konkurencyjnych na rynku.

market research desk research badanie rynku analiza konkurencji badanie tajemniczego klienta rynek seniorów badanie preferencji opracowanie strategii benchmark
Zadzwoń do nas Napisz