Określanie grupy docelowej - badania

Jeśli coś jest kierowane do wszystkich to tak naprawdę nie jest kierowane do nikogo.

W otoczeniu rynkowym należy nie tylko działać skutecznie, ale także wiedzieć do kogo działania te kierować. Właściwe ich zaadresowanie, uwzględniające konkretne gusta i potrzeby, pozwala na dostosowanie i specjalizację oferty produktowej/usługowej, to zaś zawsze przynosi lepsze efekty niż asekuracyjne uniwersalne rozwiązania - ze względu na różnorodność konsumentów nie ma bowiem produktu, który zaspokoiłby potrzeby ich wszystkich.

Z punktu widzenia skutecznego zaspakajania rynkowych zapotrzebowań aspekt ten kładzie znaczący nacisk na istotę określania w ramach biznesowej działalności właściwych grup docelowych - spełniających określone kryteria zbiorowości, do których to kierowana jest oferta firmy.

Badanie marketingowe grup docelowych ma na celu określenie grona odbiorców danego produktu/usługi i realizowane jest poprzez identyfikację wyborów konsumenckich oraz trafności dopasowania do klientów elementów dotychczasowej oferty. Badanie takie, ukierunkowane na obecnych i potencjalnych konsumentów produktów przedsiębiorstwa, poddaje analizie m.in. ich zwyczaje, postawy wobec produktu/usługi/marki, miejsca najczęściej dokonywanych zakupów, a także wiek, miejsce zamieszkania czy częstotliwość wymiany danego artykułu na nowy. Tak dogłębna charakterystyka grupy docelowej i jej oczekiwań pozwala optymalnie dopasować ofertę i lepiej zaspakajać zgłaszane potrzeby - stanowi to fundament podtrzymania relacji z dotychczasowymi klientami, jak i pozyskania nowych odbiorców oraz budowania ich satysfakcji i lojalności.

Zadzwoń do nas Napisz