Metody i techniki badawcze.

Metody i techniki badawcze .

Metody, wykorzystywane dla uzyskania obiektywnego oglądu zjawisk i procesów społecznych, dzielą się ze względu na przedmiot badania na dwie kategorie, badanie dokumentów oraz wywiad. Zastosowanie adekwatnej metody lub kombinacji metod, jest podstawą rzetelności wyników badania.

Ze względu na mierzalność wyników, metody dzielą się na: jakościowe oraz ilościowe.

Wybór odpowiednich metod badawczych pozwala na określony stopień dokładności pomiaru, a zastosowanie kilku technik (tzw. triangulacja) istotnie zmniejsza ryzyko błędów, zapewniając wysoką jakość badania.

Przykładowe realizacje Raporty rynkowe
Metody i techniki badawcze
Zadzwoń do nas Napisz