Metody i techniki badawcze.

Metody i techniki badawcze

Metody, wykorzystywane dla uzyskania obiektywnego oglądu zjawisk i procesów społecznych, dzielą się ze względu na przedmiot badania na dwie kategorie, badanie dokumentów oraz wywiad. Zastosowanie adekwatnej metody lub kombinacji metod, jest podstawą rzetelności wyników badania.

Ze względu na mierzalność wyników, metody dzielą się na: jakościowe oraz ilościowe.

Wybór odpowiednich metod badawczych pozwala na określony stopień dokładności pomiaru, a zastosowanie kilku technik (tzw. triangulacja) istotnie zmniejsza ryzyko błędów, zapewniając wysoką jakość badania.

Przykładowe realizacje Raporty rynkowe
Metody i techniki badawcze

Najczęściej zadawane pytania.

Jakie dane otrzymam po zrealizowaniu badania?
Po zrealizowaniu badania nasi klienci otrzymują bazę odpowiedzi w formacie Excel wraz z wykresami. Na indywidualne życzenie możemy również opracowanie raport badawczy z wnioskami i rekomendacjami badawczymi. Szczegółowy zakres otrzymanych danych uzgadniamy z klientem przed rozpoczęciem projektu.
 
Jakie techniki badawcze możemy wyróżnić?
  • Ankieta,
  • Wywiad,
  • Obserwacja, 
  • Analiza treści, 
  • Eksperyment.
Czym różnią się metody od technik badawczych?
Można powiedzieć, że metody są ogólnie zalecanymi sposobami rozwiązywania nurtujących problemów, z kolei z drugiej strony techniki odnoszą się do bardziej uszczegółowionych sposobów postępowania badawczego.
 
Zadzwoń do nas Napisz