eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Metody i techniki badawcze

 

Metody i techniki badawczeMetody, wykorzystywane dla uzyskania obiektywnego oglądu zjawisk i procesów społecznych, dzielą się ze względu na przedmiot badania na dwie kategorie: badanie dokumentów oraz wywiad. Zastosowanie adekwatnej metody, lub kombinacji metod, jest podstawą rzetelności wyników badania. 
Ze względu na mierzalność wyników, metody dzielą się na na: jakościowe oraz ilościowe. 
 
Wybór odpowiednich metod badawczych pozwala na określony stopień dokładności pomiaru, a zastosowanie kilku technik (tzw. triangulacja) istotnie zmniejsza ryzyko błędów, zapewniając wysoką jakość badania.
 
 
 
 
Zadzwoń do nas Napisz