Badania Jakościowe

Kompleksowe badania FGI, IDI i Desk Research.

Poznaj metody jakościowe.

Metody jakościowe opierają się na parametrach niemierzalnych liczbowo i ukierunkowane są na zrozumienie badanych postaw czy zjawisk. Z tego powodu mają zastosowanie zwłaszcza przy badaniach opinii czy indywidualnych motywacji, preferencji i postaw respondentów lub też — podczas zbierania informacji o pewnej nowej, niespotykanej dotąd, jakości.

Podstawowym założeniem badania metodą jakościową jest przekonanie o wyższej skuteczności „pogłębionej analizy mniejszej liczby przypadków, niż powierzchowne dużej” — analiza pogłębiona pozwala bowiem na pozyskanie bardziej szczegółowych i unikalnych danych. Bardzo istotny wpływ na rzetelność badania ma w tym wypadku dobór próby (na ogół niereprezentatywnej i dobieranej celowo) oraz doświadczenie moderatora. Wyniki uzyskane przy pomocy metody jakościowej warto potwierdzić liczbowo, wykorzystując w tym celu metody ilościowe. Pomiar jakościowy może jednak stanowić również swoistą eksploracyjną część zbierania danych i służyć rzetelnemu zaprojektowaniu badania bazującego na metodyce ilościowej, jak również i odwrotnie — dokonywać wyjaśnienia wskazań uzyskanych drogą ilościową.

Firma BioStat standardowo realizuje swoje badania przy pomocy
następujących metod jakościowych.
Zogniskowane Wywiady
Grupowe (FGI)
Dadania FGI to dyskusja prowadzona przez moderatora w grupie wyselekcjonowanych uczestników. Zogniskowane wywiady grupowe sprawdzają się zarówno w badaniach marketingowych i rynku, jak i w badaniach społecznych, czy opinii.
Więcej
Indywidualne wywiady
pogłębione (FGI)
Indywidualne Wywiady Pogłębione sprowadzają się do bezpośredniej rozmowy badacza z pojedynczym ankietowanym respondentem. Są stosowane najczęściej jako uzupełnienie innych metod badawczych – w celu pogłębienia wiedzy o zjawisku lub dla lepszej obserwacji ankietowanego.
Wiecej
Analiza danych zastanych
(Desk Research)
Desk Research to jedna z metod badawczych, która polega na analizie zapisów dostępnych źródeł danych, w szczególności obejmującej ich kompilację, a także wzajemną weryfikację i ich przetwarzanie. Desk Research stanowi istotną podstawę do wypracowania wniosków na temat problemu badawczego.
Więcej
Tajemniczy Klient
(Mystery Shopping)
Badanie Tajemniczego Klienta pozwala podnieść poziom standardu obsługi klientów, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie zysków dzięki zyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Pozwala na całościowe zarządzanie procesem sprzedaży, jakością usług oraz dostosować szkolenia do potrzeb pracowników.
Więcej
Analiza SWOT
Analiza SWOT jest badaniem identyfikacji mocnych oraz słabych stron, jak i również wskazanie potencjalnych szans i zagrożeń rozwojowych. Na jej podstawie można określić m.in. zakres możliwych, dopuszczalnych, a także wykonalnych czynności w obrębie badanego obszaru.
Więcej
Zastosowanie badań jakościowych.
 • Badanie opakowań nowych produktów
 • Badania Rynku
 • Badania Tajemniczego Klienta
 • Badania Marketingowe
 • Badania Reklamy
 • Badania Opinii
 • Badania wizerunku marki
 • Badania charakterystyki grup docelowych
 • Wskazówki do strategii marketingowych
Zalety badań jakościowych.
 • Dają niepowtarzalną okazję, żeby stanąć twarzą w twarz z ankietowanym;
 • Możemy uzyskać często niestandardowe spojrzenie na problem badawczy;
 • Pozwala na poruszenie skomplikowanych oraz szczegółowych tematów badawczych;
 • Możliwość poznania niezauważalnych na co dzień zjawisk;
 • Pozwala zebrać wiele informacji w krótkim czasie;
 • Większy wpływ na realizację badania niż w przypadku badań ilościowych.
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zadzwoń do nas Napisz