eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Badania jakościowe

Badania jakościowe odpowiadają na pytanie o przyczynę danego zjawiska, zachowania lub opinii

Metody jakościowe opierają się na parametrach niemierzalnych liczbowo i ukierunkowane są na zrozumienie badanych postaw czy zjawisk. Z tego powodu mają zastosowanie zwłaszcza przy badaniach opinii czy indywidualnych motywacji, preferencji i postaw respondentów lub też - podczas zbierania informacji o pewnej nowej, niespotykanej dotąd, jakości.

Badania jakościowe

Podstawowym założeniem badania metodą jakościową jest przekonanie o wyższej skuteczności „pogłębionej analizy mniejszej liczby przypadków, niż powierzchowne dużej” - analiza pogłębiona pozwala bowiem na pozyskanie bardziej szczegółowych i unikalnych danych. Bardzo istotny wpływ na rzetelność badania ma w tym wypadku dobór próby (na ogół niereprezentatywnej i dobieranej celowo) oraz doświadczenie moderatora.

Wyniki uzyskane przy pomocy metody jakościowej warto potwierdzić liczbowo, wykorzystując w tym celu metody ilościowe. Pomiar jakościowy może jednak stanowić również swoistą eksploracyjną część zbierania danych i służyć rzetelnemu zaprojektowaniu badania bazującego na metodyce ilościowej, jak również i odwrotnie - dokonywać wyjaśnienia wskazań uzyskanych drogą ilościową.

Firma BioStat standardowo realizuje swoje badania przy pomocy następujących metod jakościowych:

  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI);
  • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
  • telefoniczne wywiady pogłębione (TDI);
  • Tajemniczy Klient (Mystery Shopping);
  • analiza SWOT;
  • analiza danych zastanych (Desk Research).

 

Zadzwoń do nas Napisz