Badania fokusowe

Zogniskowane wywiady grupowe - badania FGI.

Zogniskowane wywiady grupowe (badania FGI - Focus Group Interview) to dyskusja prowadzona przez moderatora w grupie celowo dobranych osób (najlepsze efekty daje badanie w grupie min. 6, maks. 12 osób). Dyskusja jest skoncentrowana wokół określonego tematu bądź kilku tematów.

Wywiady grupowe sprawdzają się zarówno w badaniach marketingowych, badaniach rynku, opinii, jak i w badaniach społecznych, czy ewaluacjach.

Podstawowe zastosowania metody badania FGI:
  • Zrozumienie preferencji, opinii i zachowań,
  • Uzyskanie wiedzy na temat percepcji zjawisk, działań,
  • Generowanie nowych pomysłów,
  • Rozwijanie twórczych koncepcji i oceny pomysłów,
  • Uzyskiwanie informacji na temat możliwych reakcji na konkretne działania.
Biostat oferuje kompleksową obsługę badania tą metodą. Etapy projektu:
  • Przygotowanie materiałów, scenariusza,
  • Rekrutacja uczestników, wynagrodzenie dla uczestników,
  • Przeprowadzenie wywiadu/wywiadów,
  • Transkrypcja, analiza wyników,
  • Opracowanie raportu.
Prowadzimy badania fokusowe na terenie całego kraju. Posiadamy również własną salę fokusową zlokalizowaną na Śląsku. Realizujemy zarówno tradycyjne FGI, jak również badania fokusowe z transmisją on-line do siedziby klienta.
Zadzwoń do nas Napisz