Badania fokusowe

Kompleksowa realizacja FGI

Badania fokusowe .

Zogniskowane wywiady grupowe (badania fokusowe FGI - Focus Group Interview) to dyskusja prowadzona przez moderatora w grupie celowo dobranych osób (najlepsze efekty daje badanie w grupie min. 6, maks. 12 osób). Dyskusja jest skoncentrowana wokół określonego tematu bądź kilku tematów.

Wywiady grupowe sprawdzają się zarówno w badaniach marketingowych, badaniach rynku, opinii, jak i w badaniach społecznych, czy ewaluacjach. Zaletą zogniskowanych wywiadów grupowych jest krótki czas pozyskiwania informacji, a także możliwość obserwacji dynamiki postaw respondentów oraz interakcji występujących pomiędzy nimi. Można wskazać różne typy zogniskowanych dyskusji grupowych:

Dlaczego warto z nami współpracować .
 • Doświadczenie – Dzięki 15-letniemu doświadczeniu w kompleksowej realizacji badań, jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższą jakość i profesjonalizm w realizacji projektów badawczych;
 • Nowoczesne wnętrze – Przytulne i komfortowa sala fokusowa, pozwalająca na realizację najbardziej złożonych badań fokusowych w komfortowych warunkach;
 • Zaawansowany sprzęt – Umożliwiamy naszym klientom nagrywanie przeprowadzonych badań, jak i streaming online z ich realizacji;
 • Doskonała lokalizacja – Jako jedyni oferujemy profesjonalną salę fokusową w aglomeracji rybnickiej i miastach ościennych;
 • Zaplecze socjalne – Udostępniamy rozbudowane zaplecze socjalne pozwalające na realizację badania w wygodnych warunkach;
 • Elastyczność – Dostosujemy salę fokusową i godziny wynajęcia do Twoich potrzeb.
Podstawowe zastosowania metody badania FGI:
 • Zrozumienie preferencji, opinii i zachowań;
 • Uzyskanie wiedzy na temat percepcji zjawisk, działań;
 • Generowanie nowych pomysłów;
 • Rozwijanie twórczych koncepcji i oceny pomysłów;
 • Uzyskiwanie informacji na temat możliwych reakcji na konkretne działania.
Biostat oferuje kompleksową obsługę badania tą metodą. Etapy projektu.
 • Przygotowanie materiałów, scenariusza;
 • Rekrutacja uczestników, wynagrodzenie dla uczestników;
 • Przeprowadzenie wywiadu/wywiadów;
 • Transkrypcja, analiza wyników
 • Opracowanie raportu.
Prowadzimy badania fokusowe na terenie całego kraju. Posiadamy również własną salę fokusową zlokalizowaną na Śląsku. Realizujemy zarówno tradycyjne FGI, jak również badania fokusowe z transmisją on-line do siedziby klienta.
Cennik badań fokusowych .
Wynajęcie sali na 1 badanie FGI 400 zł (do 2h, do 8 uczestników)
Wynajęcie sali na 2 badanie FGI 390zł (do 2h, do 8 uczestników)
Streaming 100 zł netto
Kompleksowe przeprowadzenie badania FGI Od 4.500 zł netto
Raport z przeprowadzonego badania FGI Od 1.200 zł netto
Poznaj nasze doświadczenie – Case Study .

Dla naszego klienta z branży farmaceutycznej przeprowadziliśmy badanie fokusowe w celu uzyskania opinii na temat planów kampanii reklamowej z okazji jubileuszu działalności, wprowadzenia nowego produktu na rynek oraz z okazji promowania marki w środkach masowego przekazu. Łącznie w realizowanym projekcie, przeprowadzono trzy zogniskowane wywiady grupowe (FGI). Zostały one przeprowadzone w grupie docelowej klienta, w skład której wchodzą osoby powyżej 50 roku życia.

W zrealizowanym zogniskowanym wywiadzie grupowym (FGI) nasz klient uzyskał m.in. następujące wnioski badawcze:

 • Tylko nieliczna część respondentów potrafiła spontanicznie, czyli bez podpowiedzi wymienić jakikolwiek lek oferowany przez naszego strategicznego klienta;
 • Uczestnicy stwierdzili, że decyzja o rozpoczęciu leczenia związana jest z wystąpieniem danych dolegliwości, które ograniczają osobę;
 • Grupa docelowa była bardziej podatna na przekaz o charakterze emocjonalnym niż informacyjny;
 • Większa część uczestników badania FGI stwierdziła, że telewizję ogląda codziennie w godzinach wieczornych i nocnych. Najczęściej oglądanymi kanałami telewizyjnymi były TVN i Polsat;
 • Uczestnicy badania pozyskiwali informacje z reklamy lub lekarza/farmaceuty nie poszukując tych informacji samodzielnie;
 • Jednocześnie grupa docelowa nie zwracała nadmiernej uwagi, czy w reklamie występuje znana postać.
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zadzwoń do nas Napisz