Badania Ilościowe

Kompleksowe badania ankietowe, SMS i telefoniczne.
Ankiety online
Ankiety online
Ankiety SMS
Ankiety SMS
Urządzenia mobilne
Urządzenia mobilne
Badania telefoniczne
Badania telefoniczne
Poznaj metody ilościowe.
Metody ilościowe opierają się na parametrach mierzalnych liczbowo i procentowo, a ich stosowanie powiązane jest z dokonywaniem pomiarów i szacunków realizowanych w oparciu o obliczenia statystyczne – metody te szczególnie często wykorzystuje się zatem przy badaniu, którego wynikiem ma być wymierna ocena danego zagadnienia. Znacząca część badań ilościowych poświęcana jest pomiarom określonych ludzkich zachowań oraz kluczowych wielkości rynkowych.

Podstawowym założeniem badania metodą ilościową jest przekonanie o wzroście rzetelności wyniku wraz ze wzrostem liczebności próby badawczej – pozwala to niwelować maksymalny błąd pomiaru, a jego efekt czyni bardziej wiarygodnym. Istotne znaczenie ma również reprezentatywność próby, na której realizowane jest badanie – dobór odpowiednich osób do badania pozwala na uogólnienie jego wyników i przeniesienia ich na badaną ilościowo populację generalną.
Firma BioStat standardowo realizuje swoje badania przy pomocy
następujących metod ilościowych.
Badania ankietowe
Są najczęściej wykorzystywaną metodą pozyskiwania danych empirycznych. Nasze badania realizujemy nawet do 48 godzin, gwarantując szybki pomiar w niskiej cenie.
Więcej Wiecej
Badania telefoniczne
Oferujemy kompleksowe rozwiązania w przygotowaniu i realizacji badań telefonicznych z wykorzystaniem naszego Studia CATI. Przeprowadzamy wywiady telefoniczne włącznie z opracowaniem kwestionariusza i raportu wynikowego z przeprowadzonego badania.
Więcej Wiecej
Badania online
Badania online mogą być realizowane na dużych grupach respondentów, przy jednoczesnym zapewnieniu anonimowości i niskich kosztów badania. Realizujemy badania kompleksowo z wykorzystaniem jednego z największych paneli badawczych w Polsce. Badania realizujemy już w 48 godzin, zapewniając ich stały monitoring.
Więcej Wiecej
Badania Opinii Klienta
Realizujemy badania satysfakcji i opinii klientów, dzięki którym podniesiesz standard swoich usług i dostosujesz ofertę do potrzeb swoich klientów.
Więcej Wiecej
Badania Opinii Pracowników
Kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągnięcie sukcesu firmy są ludzie. Poznając opinię pracowników budujemy przewagę konkurencyjną na rynku.
Więcej Wiecej
Zastosowanie badań ilościowych.
 • Określisz udział w rynku oraz wielkość popytu na produkt
 • Sprawdzisz jak często występuje zjawisko w danym zbiorze
 • Ocenisz strukturę dystrybucji Twoich produktów
 • Poznasz opinię respondentów o danym zjawisku
 • Zweryfikujesz poziom lojalności swoich klientów
 • Sprawdzisz satysfakcję klienta i zadowolenie z usługi
 • Poznasz opinię swoich pracowników
Zalety badań ilościowych.
 • Szybka i sprawna analiza danych
 • Niskie koszty jednostkowe badania
 • Krótki czas realizacji badania
 • Możliwość badania materiałów wizualnych
 • Możliwość przeprowadzenia skomplikowanych ankiet
 • Pełna i bieżąca kontrola nad prowadzonym badaniem
 • Zapewnia anonimowość uczestników badania
Zadzwoń do nas Napisz