eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Badania ilościowe

Badania ilościowe odpowiadają na pytanie o skalę danego zjawiska czy zachowania lub o stopień popularności opinii

Metody ilościowe opierają się na parametrach mierzalnych liczbowo/procentowo, a ich stosowanie powiązane jest z dokonywaniem pomiarów i szacunków realizowanych w oparciu o obliczenia statystyczne - metody te szczególnie często wykorzystuje się zatem przy badaniu, którego wynikiem ma być wymierna ocena danego zagadnienia (przedmiotu badania).

Znacząca część badań ilościowych poświęcana jest pomiarom określonych ludzkich zachowań (w tym m.in. ilości i częstości nabywania danego produktu czy odsetka kupujących) oraz kluczowych wielkości rynkowych (w tym m.in. rozmiaru rynku i jego segmentów, rynkowego udziału marek czy struktury dystrybucji). Z kolei pytania wykorzystujące skalowanie umożliwiają określenie wymiarBadania ilościoweu niektórych ludzkich postaw i opinii (np. oceny jakości produktu czy usługi).

Podstawowym założeniem badania metodą ilościową jest przekonanie o wzroście rzetelności wyniku wraz ze wzrostem liczebności próby badawczej - pozwala to niwelować maksymalny błąd pomiaru, a jego efekt czyni bardziej wiarygodnym. Istotne znaczenie ma również reprezentatywność próby, na której realizowane jest badanie - dobór odpowiednich osób do badania pozwala na uogólnienie jego wyników i przeniesienia ich na badaną ilościowo populację generalną.

Wyniki uzyskane metodami ilościowymi warto odnieść do wyników metody jakościowej, celem doprecyzowania i pogłębienia uzyskanych w niej wskazań.

Firma BioStat standardowo realizuje swoje badania przy pomocy następujących metod ilościowych:

  • tradycyjne badania ankietowe z wykorzystaniem ankiet papierowych (PAPI);
  • badania ankietowe wspomagane komputerowo (CAPI);
  • badania telefoniczne (CATI);
  • badania z wykorzystaniem ankiet internetowych (CAWI).

 

Zadzwoń do nas Napisz