Najlepszy sposób na rozpoznanie preferencji danych grup ludności w zadanych obszarach stanowią badania opinii publicznej - sondaże.

Realizujemy sondaże opinii publicznej oraz sondaże polityczne (tzw. sondaże przedwyborcze) - badania prowadzimy zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Cechą charakterystyczną wszystkich naszych projektów jest rzetelność i szybkość ich realizacji.

Oferta badawcza

Zrealizujemy dla Państwa:

 • ogólnopolskie i lokalne sondaże opinii;
 • sondaże przedwyborcze;
 • sondaże społeczne;
 • sondaże rynkowe;
 • badania zachowań konsumenckich;
 • badania naukowe i akademickie.

W ramach prowadzonych badań opinii zapewniamy:

 • reprezentatywność próby badawczej oraz trafność doboru respondentów w próbach celowych;
 • dostosowanie kwestionariusza do problemu badawczego i typu respondenta - zapewnienie jego prostoty i zrozumiałości pytań;
 • krótki czas realizacji sondaży;
 • skuteczny systemem kontroli pracy ankieterów stacjonarnych i terenowych;
 • zautomatyzowany proces kodowania i analizy danych;
 • możliwość wnioskowania na temat populacji ogólnopolskiej oraz populacji regionalnych i lokalnych.
Metody zbierania opinii

Podstawowe metody zbierania danych sondażowych:

Wywiad telefoniczny
(CATI)
Badania online
(CAWI)
Wywiad/ankieta bezpośrednia
(PAPI/CAPI)
Sonda uliczna
(on-street)

Jedną z najtańszych, a jednocześnie najszybszych metod pozyskiwania opinii są sondaże telefoniczne (CATI) - ankietyzacja trwa na ogół od jednego do kilku dni. Za sprawną realizację ankietyzacji odpowiada oprogramowanie Cati-System.

Prócz tego, badania sondażowe prowadzone są też w formie terenowej (CAPI i PAPI), jak również z wykorzystaniem technik internetowych - ankietyzacji CAWI, realizowanej m.in. za pośrednictwem autorskiego panelu badawczego.

Panelowe sondaże opinii

Badanie Opinii to panel konsumencki zrzeszającego Polaków o zróżnicowanych cechach społeczno-demograficznych i różnym stylu życia, co pozwala nam precyzyjnie docierać do respondentów o pożądanym profilu oraz redukuje czas i koszt realizacji ankietyzacji - badania online przeprowadzamy nawet w 24 godziny! Na życzenia Klienta zapewniamy EKSPRESOWĄ realizację samego procesu ankietyzacji, jak i kompleksowe przeprowadzenie pełnego internetowego sondażu opinii publicznej - od zaprojektowania metodologii, po opracowanie raportu końcowego z wnioskami i rekomendacjami.

Dobór próby

Sondaż jest metodą pozwalającą na szybkie pozyskanie opinii wybranej populacji i bazuje na określonej próbie badawczej. Próba pozyskana z rozpatrywanej populacji dobierana jest najczęściej w sposób:

 • losowy
 • kwotowo-losowy
 • kwotowa

W zależności od wybranej metody losowania jednostek do próby oraz jej ogólnej liczebności możliwe jest określenie maksymalnego błędu statystycznego jakim obarczone są realizowane sondaże.

Zadzwoń do nas Napisz