Sondaże

Najlepszy sposób na rozpoznanie preferencji danych grup ludności w zadanych obszarach stanowią badania opinii publicznej - sondaże.

Realizujemy sondaże opinii publicznej oraz sondaże polityczne (tzw. sondaże przedwyborcze) - badania prowadzimy zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Cechą charakterystyczną wszystkich naszych projektów jest rzetelność i szybkość ich realizacji.

Oferta badawcza

Zrealizujemy dla Państwa:

 • ogólnopolskie i lokalne sondaże opinii;
 • sondaże przedwyborcze;
 • sondaże społeczne;
 • sondaże rynkowe;
 • badania zachowań konsumenckich;
 • badania naukowe i akademickie.

W ramach prowadzonych badań opinii zapewniamy:

 • reprezentatywność próby badawczej oraz trafność doboru respondentów w próbach celowych;
 • dostosowanie kwestionariusza do problemu badawczego i typu respondenta - zapewnienie jego prostoty i zrozumiałości pytań;
 • krótki czas realizacji sondaży;
 • skuteczny systemem kontroli pracy ankieterów stacjonarnych i terenowych;
 • zautomatyzowany proces kodowania i analizy danych;
 • możliwość wnioskowania na temat populacji ogólnopolskiej oraz populacji regionalnych i lokalnych.
Metody zbierania opinii

Podstawowe metody zbierania danych sondażowych:

Sondaże
Wywiad telefoniczny
(CATI)
Sondaże
Badania online
(CAWI)
Sondaże
Wywiad/ankieta bezpośrednia
(PAPI/CAPI)
Sondaże
Sonda uliczna
(on-street)

Jedną z najtańszych, a jednocześnie najszybszych metod pozyskiwania opinii są sondaże telefoniczne (CATI) - ankietyzacja trwa na ogół od jednego do kilku dni. Za sprawną realizację ankietyzacji odpowiada oprogramowanie Cati-System.

Prócz tego, badania sondażowe prowadzone są też w formie terenowej (CAPI i PAPI), jak również z wykorzystaniem technik internetowych - ankietyzacji CAWI, realizowanej m.in. za pośrednictwem autorskiego panelu badawczego.

Panelowe sondaże opinii

Sondaże

Badanie Opinii to panel konsumencki zrzeszającego Polaków o zróżnicowanych cechach społeczno-demograficznych i różnym stylu życia, co pozwala nam precyzyjnie docierać do respondentów o pożądanym profilu oraz redukuje czas i koszt realizacji ankietyzacji - badania online przeprowadzamy nawet w 24 godziny! Na życzenia Klienta zapewniamy EKSPRESOWĄ realizację samego procesu ankietyzacji, jak i kompleksowe przeprowadzenie pełnego internetowego sondażu opinii publicznej - od zaprojektowania metodologii, po opracowanie raportu końcowego z wnioskami i rekomendacjami.

Dobór próby

Sondaż jest metodą pozwalającą na szybkie pozyskanie opinii wybranej populacji i bazuje na określonej próbie badawczej. Próba pozyskana z rozpatrywanej populacji dobierana jest najczęściej w sposób:

 • losowy
 • kwotowo-losowy
 • kwotowa

W zależności od wybranej metody losowania jednostek do próby oraz jej ogólnej liczebności możliwe jest określenie maksymalnego błędu statystycznego jakim obarczone są realizowane sondaże.

Najczęściej zadawane pytania.

Czy na realizację badania lub sondażu trzeba długo czekać?
Tak naprawdę to wszystko zależy, ponieważ czas realizacji badań podporządkowany jest dwóm głównym czynnikom. Pierwszym z nich jest poziom skomplikowania badania, a drugim zakres powierzonych usług naszemu zespołowi. Jeżeli oprócz samego badania specjaliści będą musieli przygotować raport zawierający kompleksową analizę wyników, to czas realizacji się przedłuży.
W jakiej formie przekazywane są wyniki?

W większości przypadków wyniki przekazywane są w postaci bazy odpowiedzi w pliku Excel. Można naszemu zespołowi badawczemu zlecić dodatkowo np. Opracowanie raportu badawczego. W tej sytuacji klient otrzyma raport w postaci pliku Word oraz PDF. 

W jakich okolicznościach najczęściej przeprowadza się sondaże?

Jest on najczęściej stosowany w badaniach opinii publicznej, gdzie często okazuje się najbardziej rzetelnym sposobem pozyskiwania informacji. Dzięki sondażom można badać dużą ilość osób, gdyż ciężko przeprowadzić badania z bezpośrednią obserwacją. W większości przypadków przeprowadza się je za pomocą kwestionariuszy lub ankiet. 

Czy istnieje możliwość, aby samodzielnie zrealizować badanie ankietowe?
Oczywiście, istnieje taka możliwość. Jeżeli wolałabyś samodzielnie przeprowadzić badanie, to skorzystaj z programu do ankiet SurvGo™. 
 
Dzięki SurvGo™ możesz samodzielnie stworzyć ankietę oraz uzyskać pełną kontrolę nad przebiegiem badania. Można kierować ją bezpośrednio do swojej grupy docelowej, a wszystko to za niewielką cenę. 
Badania ankietowe od 4zł.
Zadzwoń do nas Napisz