Sondaże

Najlepszy sposób na rozpoznanie preferencji danych grup ludności w zadanych obszarach stanowią badania opinii publicznej - sondaże.

Realizujemy sondaże opinii publicznej oraz sondaże polityczne (tzw. sondaże przedwyborcze) - badania prowadzimy zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Cechą charakterystyczną wszystkich naszych projektów jest rzetelność i szybkość ich realizacji.

Oferta badawcza

Zrealizujemy dla Państwa:

 • ogólnopolskie i lokalne sondaże opinii;
 • sondaże przedwyborcze;
 • sondaże społeczne;
 • sondaże rynkowe;
 • badania zachowań konsumenckich;
 • badania naukowe i akademickie.

W ramach prowadzonych badań opinii zapewniamy:

 • reprezentatywność próby badawczej oraz trafność doboru respondentów w próbach celowych;
 • dostosowanie kwestionariusza do problemu badawczego i typu respondenta - zapewnienie jego prostoty i zrozumiałości pytań;
 • krótki czas realizacji sondaży;
 • skuteczny systemem kontroli pracy ankieterów stacjonarnych i terenowych;
 • zautomatyzowany proces kodowania i analizy danych;
 • możliwość wnioskowania na temat populacji ogólnopolskiej oraz populacji regionalnych i lokalnych.
Metody zbierania opinii

Podstawowe metody zbierania danych sondażowych:

Sondaże
Wywiad telefoniczny
(CATI)
Sondaże
Badania online
(CAWI)
Sondaże
Wywiad/ankieta bezpośrednia
(PAPI/CAPI)
Sondaże
Sonda uliczna
(on-street)

Jedną z najtańszych, a jednocześnie najszybszych metod pozyskiwania opinii są sondaże telefoniczne (CATI) - ankietyzacja trwa na ogół od jednego do kilku dni. Za sprawną realizację ankietyzacji odpowiada oprogramowanie Cati-System.

Prócz tego, badania sondażowe prowadzone są też w formie terenowej (CAPI i PAPI), jak również z wykorzystaniem technik internetowych - ankietyzacji CAWI, realizowanej m.in. za pośrednictwem autorskiego panelu badawczego.

Panelowe sondaże opinii

Sondaże

Badanie Opinii to panel konsumencki zrzeszającego Polaków o zróżnicowanych cechach społeczno-demograficznych i różnym stylu życia, co pozwala nam precyzyjnie docierać do respondentów o pożądanym profilu oraz redukuje czas i koszt realizacji ankietyzacji - badania online przeprowadzamy nawet w 24 godziny! Na życzenia Klienta zapewniamy EKSPRESOWĄ realizację samego procesu ankietyzacji, jak i kompleksowe przeprowadzenie pełnego internetowego sondażu opinii publicznej - od zaprojektowania metodologii, po opracowanie raportu końcowego z wnioskami i rekomendacjami.

Dobór próby

Sondaż jest metodą pozwalającą na szybkie pozyskanie opinii wybranej populacji i bazuje na określonej próbie badawczej. Próba pozyskana z rozpatrywanej populacji dobierana jest najczęściej w sposób:

 • losowy
 • kwotowo-losowy
 • kwotowa

W zależności od wybranej metody losowania jednostek do próby oraz jej ogólnej liczebności możliwe jest określenie maksymalnego błędu statystycznego jakim obarczone są realizowane sondaże.

Badania ankietowe od 4zł.
Zadzwoń do nas Napisz