W związku uruchamianiem Środków Europejskich z perspektywy 2014-2020 oraz dużym nacisku kładzionym przez samorządy na działalność badawczo-rozwojową oraz projekty innowacyjne, rozpoczęliśmy wspieranie podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach Regionalnych i Centralnych Programów Operacyjnych.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w ramach koordynacji oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, umożliwiających uzyskanie dodatkowych punktów podczas składania wnioskówo dofinansowanie.

W ramach naszych działań wspieramy projekty B+R w zakresie:

Badania potrzeb odbiorców technologii, lub innowacyjnych produktów.

Badań rynku pod kątem absorpcji technologii.

Opracowywania dokumentacji technicznej, specyfikacji i spisu funkcji wybranego rozwiązania.

Badań oceny opracowanego rozwiązania i technologii, w tym badań odbioru.

Przygotowywania opinii o innowacyjności na poziomie europejskim

Dodatkowo, posiadamy własne zaplecze IT, które samodzielnie wspiera rozwój technologii informacyjnych i prowadzi prace B+R oraz wdrożeniowe w tym zakresie.

dmsoft

Nasze działania prowadzone są we współpracy z naukowcami największych polskich uczelni, a nasze doświadczenie w realizacji badań rynku i insightów konsumenckich zapewnia odpowiedni kierunek rozwoju nowych technologii.

Zadzwoń do nas Napisz