Badania online CAWI
Badania online (CAWI).
Technika CAWI ułatwia ankietowanie dużych grup respondentów
w relatywnie najkrótszym czasie

Badania online (CAWI) to jedna z form pomiarów ilościowych, zakładająca prowadzenie badań z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet udostępnianych drogą elektroniczną. Dzięki internetowemu trybowi ankietyzacji badania online mogą być realizowane na dużych grupach respondentów, przy jednoczesnym zapewnieniu anonimowości badanych i możliwości równoległego prowadzenia wielu niezależnych pomiarów oraz przy znaczącym ograniczeniu czasu i kosztu prowadzenia badania.

Przy realizacji badań metodą CAWI firma BioStat® kieruje się doświadczeniem w przeprowadzaniu badań online oraz wykorzystuje zapewniające niezawodność ankietyzacji oprogramowanie badawcze - także takie, które udostępniane jest klientom w drodze licencji.Panel konsumencki Badanie Opinii to serwis internetowy służący błyskawicznej realizacji badań rynku i opinii w oparciu o ankietyzację elektroniczną. Atutem panelu jest rozbudowana i stale powiększana baza konsumentów z całej Polski - mnogość szczegółowo sprofilowanych respondentów pozwala na bezproblemowe obejmowanie badaniem online ściśle określone grupy osób, zapewniając przy tym szybkość i niski koszt samej ankietyzacji. Struktura bazy i różnorodność Panelistów sprzyjają m.in. badaniu wizerunku marek, ocenie koncepcji opakowań, materiałów i haseł reklamowych, rozpoznawaniu zwyczajów konsumenckich oraz prowadzeniu sondaży (społecznych/politycznych) czy pomiarów elastyczności cenowej produktów/usług.

Firma BioStat® oferuje zarówno pełne przeprowadzenie badania, jak i samej ankietyzacji online (CAWI) - każdy z tych wariantów to gwarancja ekspresowej realizacji (nawet do 24 godzin), konkurencyjnych kosztów (koszt jednej ankiety zaczyna się już od 5-6 złotych) oraz precyzyjnego adresowania kwestionariuszy i reprezentatywności próby. Jednocześnie oprogramowanie obsługujące panel Badanie Opinii zapewnia:

 • bieżącą kontrolę rzetelności Panelistów;
 • intuicyjność definiowania ankiet;
 • możliwość stosowania ankiet z elementami audio i wideo;
 • stały monitoring realizacji próby;
 • dostęp do rozbudowanego systemu profilowania;
 • automatyzację generowania zestawień i raportów.


Panel Badanie-Opinii

Panelowe badania online

BioStat® realizuje kompleksowe badania rynku i opinii w skali ogólnopolskiej, wykorzystując autorski panel konsumencki Badanie Opinii. Formuła panelowej ankietyzacji elektronicznej doskonale sprawdza się m.in. w:

 • badaniu znajomości i wizerunku marki,
 • ocenie zapotrzebowania na nowy koncept produktu;
 • określeniu zwyczajów i preferencji konsumenckich,
 • ocenie materiałów/haseł reklamowych, koncepcji opakowań,
 • pomiarze elastyczności cenowej,
 • realizacji sondaży ogólnopolskich (społecznych, politycznych).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, bogatej funkcjonalności panelu i rozbudowanej bazie konsumenckiej przeprowadzimy dla Państwa badanie online (CAWI) w niemal każdym obszarze - zapewniamy przy tym szybki i sprawny przebieg ankietyzacji, najwyższą rzetelność analiz oraz konkurencyjne koszty realizacji badania.

Szczegóły ofertyAplikacja SurvGoTM to niezwykle funkcjonalne oprogramowanie do ankietyzacji online (CAWI), zapewniające szybką i sprawną realizacją badań internetowych. Aplikacja jest kompleksową platformą do zarządzania badaniem - pozwala tworzyć rozbudowane kwestionariusze elektroniczne, precyzyjne adresować ankiety do pożądanej grupy respondentów, a także gromadzić udzielane odpowiedzi i automatycznie analizować uzyskiwane wyniki.

Funkcjonalność oprogramowania SurvGoTM zapewnia m.in.:

 • dostęp do intuicyjnego kreatora ankiet - pozwala korzystać z gotowych wzorów kwestionariuszy (z możliwością edycji) oraz budować ankiety od podstaw;
 • szereg użytecznych modułów, w tym - moduły wydruku ankiet online, mailingowy, eksportujący (do formatów XLS, CSV i SAV) oraz przeglądu statystyk badania;
 • obsługę danych w chmurze;
 • prostotę obsługi i pełną konfigurowalność - aplikacja posiada responsywny przejrzysty interface oraz obsługę technologii Drag&Drop i dostosowywania styli.


SurvGoTM    Sprawdź demo

CATI-System

CATI-System to zaawansowane oprogramowanie badawcze powstałe z myślą o zapewnieniu kompleksowego wsparcia i obsługi badań typu CATI, CAWI oraz CAPI. Aplikacja umożliwia sprawne administrowanie i zarządzanie przebiegiem badania - od projektowania kwestionariuszy ankiet, przez bieżący przegląd statystyk, aż po eksport wyników. Zaimplementowany w systemie moduł projektowania gwarantuje prostotę kreowania i testowania ankiet, stosowania przejść pomiędzy pytaniami oraz treści graficznych i multimedialnych, zaś moduły automatycznej kontroli zapewniają m.in. walidację analizy próby oraz wyłączanie z ankiet nieprawidłowych wpisów. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z systemami VoIP.

Oferta udostępnienia oprogramowania CATI-System:

 • umożliwia zakup licencji na dowolny okres, na liczbę jednocześnie zalogowanych w systemie użytkowników (nie na liczbę stanowisk);
 • pozwala na instalację oprogramowania na serwerze klienta (licencja OnSite) oraz stosowanie oprogramowania bez konieczności takiej instalacji (licencja OnCloud) - aplikacja zainstalowana na serwerze BioStat® (brak konieczności zakupu dodatkowego sprzętu/zatrudniania wsparcia informatycznego);
 • zapewnia obsługę systemu warunkowaną jedynie dostępem do Internetu - oprogramowanie jest zgodne z wiodącymi przeglądarkami www i może być stosowane na różnych urządzeniach (limit licencyjny obejmuje jedynie liczbę użytkowników);
 • gwarantuje nieodpłatne automatyczne aktualizacje oprogramowania;
 • zapewnia profesjonalne wsparcie pracowników merytorycznych oraz informatyków.


WWW.CATI-SYSTEM.PLFirma BioStat® realizuje swoje projekty badawcze na niezawodnej autorskiej platformie eCRF.bizTM. System eCRF.bizTM dedykowany jest wsparciu projektów badawczych w farmacji i medycynie oraz pozwala na bardzo szybkie zaprojektowanie i przeprowadzenie badania w trybie online (CAWI) - generowana przez platformę zaawansowana ankieta internetowa pozwala na dowolną konfigurację badania, a także:

Oferta udostępnienia oprogramowania CATI-SystemTM

 • automatyczny mailing zaproszeń do udziału w badaniu,
 • zautomatyzowany system wysyłki loginów i haseł dostępu do formularzy,
 • bieżące monitorowanie postępów badania,
 • tworzenie pytań filtrujących,
 • walidacja wprowadzanych danych (minimalizowanie możliwości pomyłek, np. wprowadzania danych w złych jednostkach),
 • bieżące generowanie statystyk i wykresów.

Bogata funkcjonalność eCRF.bizTM pozwala na realizację badań online m.in. w obszarach z zakresu badania opinii klientów, badania satysfakcji pracowników, badania komunikacji wewnętrznej (audyt komunikacji wewnętrznej), badania społeczne czy badania rynku pracy.


eCRF.bizTM

Badania ankietowe
Zadzwoń do nas Napisz