eCRF

Clinical Trial Software

 • check Badania kliniczne
 • check Rejestry medyczne
 • check Badania naukowe
 • check Badania obserwacyjne
Zgodny z wytycznymi FDA (Title 21 CFR Part 11)
Poznaj funkcje
Active studies
Pomagamy w przygotowaniu przemyślanych i "inteligentnych" eCRF-ów (elektronicznych kart obserwacji pacjentów).
Przenosimy badania kliniczne i obserwacyjne do cyfrowego świata.

Oferujemy Państwu unikatowy na polskim rynku wielomodułowy system eCRF.biz.plTM, który powstał z myślą o naukowych potrzebach sektora farmaceutycznego. Projektując go kierowaliśmy się wytycznymi FDA (ang. Food and Drug Administration) czego efektem jest zgodność z Title 21 CFR Part 11.

Przyjazna technologia elektronicznego systemu gromadzenia danych (ang. electronic data capture system - EDC)
inspirowana przez Badaczy, przygotowana dla Specjalistów przez Profesjonalistów.

System eCRF.bizTM (ang. clinical data management system) pozwoli Państwu na łatwe i bezpieczne gromadzenie danych, a przyjazny interfejs zostanie doceniony przez niejednego badacza. eCRF.biz.TM to zintegrowana platforma badawcza całkowicie eliminująca papierowe kwestionariusze obserwacji klinicznej i pozwalająca nam na kompleksowe zarządzanie całym projektem badawczym. Elektroniczny CRF (ang. electronic case report form) umożliwia dużo szybsze pozyskiwanie wyników, a co za tym idzie natychmiastową analizę danych na każdym etapie trwania badania.

Z naszego systemu eCRF.biz.TM korzysta szerokie grono specjalistów i ośrodków naukowych, których uwagi i sugestie są cennymi wskazówkami w procesie rozwoju i ciągłego udoskonalania systemu. W porozumieniu z Państwem możemy zaprojektować i zaimplementować najlepsze rozwiązania dla konkretnego badania jedno- lub wieloośrodkowego, dostosowane do Państwa potrzeb i sugestii Państwa uznanych partnerów do współpracy.

Wykorzystaj nasz system eCRF.bizTM do badań komercyjnych i niekomercyjnych:

badania kliniczne produktów leczniczych

badania kliniczne wyrobów medycznych

badania kliniczne (dermo)kosmetyków

badania biorównoważności

badania naukowe (inicjowane przez lekarzy)

Nasz wysoce wykwalifikowany zespół posiada doświadczenie w rozwoju eCRF-ów w następujących obszarach terapeutycznych: onkologia, kardiologia, alergologia, dermatologia, gastroenterologia, psychiatria, okulistyka, neurologia, itp.

Cały czas jesteśmy gotowi na nowe wyzwania.

Zastosowania
Badania obserwacyjne
 

 • Badania jedno- i wieloośrodkowe
 • Nieinterwencyjne badania zbierające dane naukowe i udzielające odpowiedzi na postawione pytania badawcze
 • Działania zgodne z zasadami Evidence Based Medicine (EBM)
Rejestry medyczne
 

 • Zbiór cennych danych epidemiologicznych pożądanych z naukowego punktu widzenia
 • Gwarancja przetwarzania danych zgodnie z wymogami polskiego prawa
 • Wzrost efektywności pracy lekarza
Badania kliniczne
 

 • Faza I-IV
 • Projekt i wdrożenie badania
 • Randomizacja, data management, monitoring i analiza danych
 • Badania statystyczno-epidemiologiczne
 • Działania zgodne ze standardowymi procedurami postępowania (SOP) oraz wymogami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP)
Badania market research
 

 • Tworzenie wizji nowego produktu/reklamy/opakowania i konceptu komunikacyjnego
 • Repozycjonowanie produktów już istniejących
 • Dostarczenie wiedzy i insightów do zwiększenia rozpoznawalności marki/produktu
Dzienniczek obserwacji pacjenta
 

 • Proste i przydatne narzędzie w rękach lekarza weryfikujące compliance
 • Pomoc dla pacjentów z chorobami przewlekłymi w codziennym monitorowaniu różnych parametrów
 • Rejestracja przyjmowanych leków i zapis towarzyszących objawów chorobowych lub innych elementów stylu życia
 • Stały monitoring zdrowia pacjenta
Zalety elektronicznego systemu gromadzenia danych (ang. electronic data capture system - EDC)
eCRF.biz
 • Dostępność danych 24/7
 • Szybszy i bardziej wydajny niż papierowy CRF
 • Moduł śledzenia zmian (ang. audit trail) - pełna historia działań użytkowników w systemie eCRF
 • Zarządzanie zapytaniami do wpisów - moduł data queries
 • Moduł komentarzy - przydatne narzędzie w fazie rozwoju eCRF - każda osoba zaangażowana w proces może udzielać wskazówek bezpośrednio w systemie eCRF
 • Moduł randomizacji i zarządzania lekami
 • Powiadomienia / notyfikacje / automatyczne powiadomienia (np. o zdarzeniach niepożądanych, powiadomienia o statusie pacjenta, otwieranie i zamykanie kohort, powiadomienia e-mailowe itp.)
 • Konfigurowalność systemu eCRF
 • Podpisywanie umów online
 • Dostęp dla wszystkich zainteresowanych (np. Sponsor, Monitor, Monitor medyczny, Programista eCRF, Data Manager, Dostawca leków, Badacz itp.)
 • Dynamiczne raporty (np. ogólny postęp badania, status rekrutacji, raport zapytan, wykaz zdarzeń niepożądanych, raport weryfikacji stron / pytań itp.)
 • Generowanie wydruków bezpośrednio z systemu eCRF
 • Szybki transfer danych ze źródeł zewnętrznych, integracja z laboratoriami
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa i backup danych
 • Monitorowanie płatności
 • Pełna cyfryzacja
Zakres usług BioStat®
 • Przygotowanie dokumentacji walidacyjnej - Plan walidacji danych (ang. Data Validation Plan), certyfikat walidacyjny (ang. Validation Certificate), raport walidacji danych (ang. Data Validation Report), Specyfikacja walidacji danych (ang. Data Validation Specification), etc.
 • Elektroniczne formularze - karty obserwacji pacjentów (eCRF) i instrukcje dotyczące wypełniania eCRF dla Badaczy, Monitorów, itp.
 • Przygotowanie systemu randomizacyjnego (IWRS, IVRS), zarządzanie lekami, listy randomizacyjne
 • Testy akceptacji (User Acceptance Testing (UAT)) - testowanie wszystkich komponentów systemu
 • Elektroniczny dziennik obserwacji pacjenta (ePRO)
 • Integracja z centralnym i/lub lokalnym laboratorium oraz transfer danych z urządzeń zewnętrznych
 • Zarządzanie danymi
 • Nadzór nad zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych
 • Przygotowanie dobrze zaprojektowanej i przejrzystej strony dla badania (dedykowana szata graficzna)
 • szkolenia z zakresu obsługi eCRF dla Badaczy
 • Kodowanie medyczne (MedDRA)
 • Analiza statystyczna i końcowy raport statystyczny
 • Helpdesk telefoniczny i e-mailowy
Etapy procesu badawczego.
Przygotowanie
 • Projektowanie badania - konsultacja narzędzia i plan analizy statystycznej
 • Przygotowanie elektronicznego formularza - wersja testowa i produkcyjna
 • Randomizacja
Realizacja
 • Podpisanie umów z uczestnikami badania
 • Szkolenie badaczy
 • Monitoring i data management
 • Interim analyses
Zakończenie
 • Zamknięcie bazy danych i przygotowanie bazy danych do procesu analizy
 • Analiza danych zgodnie z planem analizy statystycznej (SAP)
 • Rozliczenia finansowe z badaczami
 • Przygotowanie raportu końcowego
Kompleksowy serwis w zakresie zarządzania danymi w badaniach klinicznych i obserwacyjnych.
 • Rozwój elektronicznego kwestionariusza obserwacji (eCRF)
 • Projektowanie i rozwój struktury baz danych zgodnie ze standardem CDASH
 • Bieżąca kontrola jakości danych, zapewniająca spójność i zgodność z wymogami formalnymi
 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Programowanie walidatorów (ang. edit checks) i testowanie
 • Przygotowanie dokumentacji - Plan zarządzania danymi (ang. Data Management Plan), Plan przeglądu jakości danych (ang. Data Quality Review Plan), Przypadki testowe (ang. Test Cases), Plan transferu danych (ang. Data Transfer Plan), itp.
 • Identyfikacja brakujących danych lub niepoprawnych wartości
 • Zarządzanie zapytaniami
 • Współpraca z międzynarodowymi zespołami, bieżąca komunikacja ze sponsorami, monitorami, badaczami
 • Czyszczenie bazy danych
 • Zamknięcie bazy danych
 • Szkolenia i doradztwo
Sukces każdego badania zależy od doskonałości opracowanego eCRF i dobrze świadczonych usług zarządzania danymi.
Wybierz najlepszy elektroniczny system gromadzenia danych (EDC).
Statystyki w czasie rzeczywistym
 

Real-time statistics
Data queries
 

Data queries
Walidacja danych
 

Data validation
Audit trail
 

Audit trail
Wysyłanie zaproszeń i przypomnień
 

Invitation and reminder sending
Cyfryzacja danych Monitoring w eCRF
Funkcje systemu eCRF.

Rekomendacje:

Najczęściej zadawane pytania.

Czy Państwa system może być zintegrowany z laboratoriami?

Tak, system eCRF.biz™ może być zintegrowany z laboratoriami. Jest to proces złożony i czasochłonny, poprzedzony weryfikacją specyfikacji, konsultacjami działów IT Biostat i IT Laboratorium, licznymi testami. Po wykonanej integracji transfer danych laboratoryjnych obywa się w sposób automatyczny.

Czy świadczycie Państwo usługę zarządzania danymi?

Zbudowaliśmy wewnątrz organizacji własne centrum zarządzania danymi, które obsługuje wszystkie projekty badawcze realizowane na bazie oprogramowania Biostat eCRF.biz™, ale także eCRFy zewnętrznych firm. W zakres usługi zarządzania danymi wchodzi m.in.: przygotowanie bazy danych, rekoncyliacje, walidacje eCRFów, zarządzanie bazą danych, kontami użytkowników, querami, bieżąca weryfikacja danych, przygotowanie dokumentacji.

Z jakiego słownika MEDdra Państwo korzystacie?

Posiadamy licencję na korzystanie ze słownika MEDdra. Aktualnie obowiązującą wersją jest wersja 24.0. Jak tylko pojawiają się aktualizacje jesteśmy o nich informowani i niezwłocznie je implementujemy. 

Czy konieczna jest licencja na zakup Państwa systemu eCRF?

Nie. Z uwagi na fakt, że Biostat® jest autorem i właścicielem oprogramowania nie jest konieczny zakup odrębnej/zewnętrznej licencji. System eCRF sprzedajemy zazwyczaj w modelu usługa realizacji badania w oparciu o nasz system. Jeśli Klient jest zainteresowany zakupem licencji na nasz system, wówczas indywidulanie podchodzimy do tematu wyceny i sprzedaży usługi eCRF w takim modelu biznesowym. 

Jakie są główne zalety Państwa systemu?

System eCRF jest zgody z FDA 21 eCFR part 11. Gwarantuje dostępność danych 24/7, jest szybszy i bardziej wydajny niż papierowy CRF. Mnogość modułów (audit trail, data queries, komentarze, raporty, statystyki, powiadomienia, alerty, notyfikacje, płatności, itd.) oraz skalowalność i konfigurowalność systemu zapewnia płynną realizację. Możliwa jest integracja z systemem randomizacyjnym, laboratoriami, systemem zawierania umów online a także szybki transfer danych ze źródeł zewnętrznych. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i backupy danych.  Pozwala prowadzić nieograniczoną ilość badań. eCRF w każdym badaniu klinicznym jest testowany i walidowany. 

Jaki jest czas przygotowania systemu eCRF.biz™ do badania klinicznego?

Czas oczekiwania na zbudowanie systemu eCRF.biz™ skonfigurowanego pod konkretne badanie kliniczne zawsze dostosowujemy pod oczekiwania klienta, jednakże średni czas to ok. 1,5-2 miesiące.

Jaki jest czas przygotowania systemu eCRF.biz™ do badania obserwacyjnego?

Czas oczekiwania na utworzenie skonfigurowanego pod konkretne badanie obserwacyjne systemu eCRF.biz™ zawsze dostosowujemy pod oczekiwania klienta, jednakże średni czas od 21 dni do 1 miesiąca.

Czy system eCRF.biz™ umożliwia generowanie raportów?

System eCRF.bizTM został rozwinięty o funkcjonalność raportowania opartą na open source'owym pakiecie statystycznym R. Integracja tego oprogramowania z eCRF.bizTM pozwala na wzbogacenie badań prowadzonych o automatycznie generowane raporty o dowolnym stopniu skomplikowania. Raport może przyjąć formę pliku PDF bądź strony internetowej i zawiera tabele, wykresy oraz aktualizacje o postępach badania.

Zadzwoń do nas Napisz