Komentarze
w systemie eCRF.

Funkcjonalność redagowania i zgłaszania uwag
do elektronicznego kwestionariusza.

Aktywne badania
Przyśpiesz proces tworzenia i modyfikacji eCRF (elektronicznego kwestionariusza obserwacji) na etapie jego projektowania.

Każda czynność, którą należy wykonać na etapie projektowania eCRF ma wpływ na czas i koszty projektu. Funkcja komentarzy całkowicie eliminuje konieczność wykonywania screenów, wskazywania i opisywania dokładnych miejsc , w których są oczekiwane zmiany i przygotowywania obszernych maili.

Te czynności częściowo zostały wyeliminowane, a częściowo przeniesione do systemu, gdzie osoby pracujące nad eCRF-em bezpośrednio w systemie, w konkretnych miejscach mogą umieszczać swoje sugestie zmian dotyczące poszczególnych pól, pytań, zasadności ich pojawienia się czy konieczności dodania nowych lub modyfikacji już istniejących pól/pytań.

Funkcja jest aktywna tylko w fazie projektowania badania.

Przyspiesz proces realizacji eCRF
Zalety funkcji.
Dużo szybsza weryfikacja testowego eCRF bez konieczności pisania i czytania maili, przygotowywania zrzutów ekranów
Czytelne komentarze przypisane do poszczególnych użytkowników i dedykowanych pól, idzie eliminacja błędów w interpretacji opisanych zmian
Oszczędność czasu i pracy zespołu badaniowego
Przejrzysta komunikacja pomiędzy zespołem akceptującym eCRF, a zespołem pracującym nad jego przygotowaniem
Eliminacja dokumentacji szczegółowo opisującej oczekiwane zmiany
Dużo szybsze zgłaszanie uwag i potrzebnych modyfikacji
Doskonałe narzędzie do przeglądania historii zmian
Cyfryzacja danych Monitoring w eCRF
Inne funkcje systemu eCRF.
Badania kliniczne COVID-19
Zadzwoń do nas Napisz