Data queries.

Mechanizm zapytań do wpisów
w systemie eCRF.

Aktywne badania
Moduł Data Query zapewnia przepływ informacji i komunikacji w celu potwierdzenia ważności wartości danych, a także umożliwia użytkownikom otwieranie "zapytań o dane". Użytkownicy otrzymują uprawnienia specyficzne dla określonego poziomu użytkownika.
Rodzaje uprawnień.
Brak dostępu
(domyślnie)
Podgląd bez możliwości zadawania pytań
i odpowiadania na query, generowanie
listingów z queries
Podgląd z możliwością
zakładania pytań i odpowiadania
na query
Tworzenie zapytań.

Użytkownicy (Monitor, Monitor medyczny, Data Manager, itd.) mogą dodawać zapytania do wszystkich pytań i stron w kwestionariuszu klikając w dedykowane pole lub pytanie.

Tworzenie zapytań
Zrywanie pieczęci
Zrywanie pieczęci.

Po każdej zmianie danych pacjenta na stronie lub w pytaniu, np. w wyniku złożonego zapytania, pieczęci weryfikacyjne zostają zerwane i osoby monitorujące zostają powiadomione o konieczności ponownej weryfikacji.

Monitorzy posiadają możliwość zweryfikowania i zatwierdzenia każdego pytania, strony oraz wizytyw kwestionariuszu i potwierdzenie monitora skutkuje specjalnym oznaczeniem w postaci okrągłej pieczęci. Kolor pieczęci określa funkcję osoby monitorującej (Monitor, Monitor medyczny, Data Manager, itd.).

Dodanie zapytania (query) do dowolnego pytania informuje lekarza o wystąpieniu potencjalnego błędu w kwestionariuszu. Jednocześnie lekarz otrzymuje tymczasowo możliwość edycji wcześniej zamkniętej (zamrożonej) strony. Jeżeli zmiana zostanie wprowadzona do bazy to następuje zerwanie wszystkich pieczęci dla tego pytania, strony i wizyty w której wystąpiła. Osoby weryfikujące są zobligowane ponownie zapoznać się z historią wizyty i zatwierdzić formularz.

Wszystkie dane w systemie może zatwierdzać nieograniczona ilość osób.
Powiadomienia i notyfikacje.
Nowe zapytanie
Badacz otrzymuje automatycznie powiadomienie na wskazany adres e-mail o nowych zapytaniach wygenerowanych przez osoby monitorujące badanie.
Odpowiedź na zapytanie
Monitor otrzymuje automatycznie powiadomienie na swój adres e-mail w momencie kiedy lekarz udzieli odpowiedzi na zapytanie Monitora.
Notyfikacja
Monitor otrzymuje automatyczną notyfikację na swój adres e-mail w momencie kiedy Monitor Medyczny wygeneruje zapytanie do lekarza. Taka funkcjonalność pozwala Monitorom śledzić proces i zapobiegać np. wydłużeniu raportowania zdarzeń niepożądanych przez Lekarzy oraz stymulować Badaczy do szybszego rozwiązywania querów.
Cyfryzacja danych Monitoring w eCRF
Inne funkcje systemu eCRF.

Najczęściej zadawane pytania.

Czym jest moduł Data Query?
Moduł Data Query to narzędzie zapewniające przepływ informacji i komunikacji w celu potwierdzenia ważności wartości danych. Umożliwia on również użytkownikom tworzenie "zapytań o dane".
 
Co oznacza "zrywanie pieczęci"?
Po każdej zmianie danych pacjenta pieczęcie weryfikacyjne zostają zerwane, co sygnalizuje konieczność ponownej weryfikacji.
 
Jakie inne moduły mogą zostać udostępnione w ramach oprogramowania?
  • Audit trail,
  • Data queries,
  • Randomizacja,
  • Drug management,
  • Dynamiczne raporty i statystyki,
  • Raportowanie zdarzeń niepożądanych,
  • Notyfikacje/alerty,
  • Zawieranie umów online.
Zadzwoń do nas Napisz