Śledzenie zmian w eCRF.

- ścieżka audytu (ang. audit trail).

Aktywne badania

Audit trail jest fundamentalną funkcją w badaniach klinicznych jaką powinien posiadać każdy system eCRF. Obecność tego modułu świadczy o wiarygodności danych. System eCRF.bizTM dysponuje modułem śledzenia zmian (ang. audit trail) podążając za wytycznymi FDA (21 CFR Part 11), dzięki czemu pozwala odtworzyć przebieg zdarzeń w procesie wprowadzania danych. Moduł ten śledzi zmiany i działania w systemie, a tym samym pomaga w utrzymaniu przejrzystości i odpowiedzialności w większych zespołach i organizacjach.

Każda zmiana w kwestionariuszu między dwoma kolejnymi zdarzeniami dokonana przez każdego użytkownika jest rejestrowana.

Przegląd historii zmian
Przegląd historii zmian jest możliwy dla każdego pytania z podziałem na dokładny czas i autora zmiany.
Mechanizm śledzenia zmian
Ta funkcjonalność ma na celu dostarczenie kompletnych informacji audytorom i inspektorom o zmianach wprowadzanych do systemu eCRF przez cały czas trwania badania.
Cyfryzacja danych Monitoring w eCRF
Inne funkcje systemu eCRF.

Najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego obecność modułu ścieżki audytu jest tak ważna?
Jest fundamentalną funkcją w badaniach klinicznych, gwarantującą wiarygodność danych w systemie eCRF. Obecność tego modułu wskazuje na wysoki standard i zgodność z międzynarodowymi wytycznymi.
 
Jakie informacje rejestruje audit trail?
Rejestruje każdą zmianę dokonaną w kwestionariuszu między kolejnymi zdarzeniami przez każdego użytkownika.
 
Czy mogę przejrzeć historię zmian dokonanych w systemie?
Tak, system umożliwia przegląd historii zmian dla każdego pytania z dokładnym zapisem czasu i autora wprowadzonych zmian.
 
Zadzwoń do nas Napisz