Zarządzanie danymi

w badaniach klinicznych i obserwacyjnych.

Dobry Data Management stanowi o sukcesie badania.
Zbudowaliśmy wewnątrz organizacji własne centrum zarządzania danymi, które obsługuje wszystkie projekty badawcze realizowanych na bazie oprogramowania Biostat eCRF.bizTM. Mając na pokładzie wysokiej klasy specjalistów - Data Managerów - obsługujemy z powodzeniem każde badanie kliniczne.
Pracujemy w oparciu o międzynarodowe standardy (Good Clinical Data Management Practices, Version 4, October 2005, Society for Clinical Data Management) zapewniając tym samym naszych Klientów o wysokiej jakości świadczonych usług w tym zakresie.
Dla nas Data Management to coś więcej niż tylko
proces zarządzania danymi.
Towarzyszymy naszym Klientom w zarządzaniu, ale także dzielimy się naszą wiedzą z obszaru clinical data management zaznajamiając ich z podstawowymi działaniami i dokumentacją w obszarze data managementu.

Niezwykle istotna jest równowaga pomiędzy ilością zbieranych danych i ich jakością. Odpowiednie zdefiniowanie celów badania wpływa na proces tworzenia eCRF, a także na sposób prezentacji informacji zbieranych w bazie danych oraz analizę statystyczną materiału.
Data management
Zaprojektuj z nami badanie w sposób właściwy, aby znacząco skrócić czas potrzebny do analizy danych i czynności związanych z Data Management.
Skorzystaj z profesjonalnego consultingu, który stanowi zarówno wsparcie eksperta poprzez wskazanie kierunku rozwoju, usystematyzowanie działań oraz wyeliminowanie słabych punktów.

Naszą przewagą jest zespół otwarty na współpracę w badaniach klinicznych opartych o różne oprogramowania, w których tworzone są eCRF-y.
Usługa zarządzania danymi obejmuje:
Rozwój eCRF
 • Rozwój eCRF
 • Opracowanie struktury bazy danych
 • Kontrolę jakości wprowadzanych danych, zapewnienie spójności i zgodności z formalnymi wymogami
 • Zarządzanie kontami użytkowników systemu
 • Opracowanie Edit checks
 • Przygotowanie wymaganej dokumentacji (np. Data Management Plan), zgodnie ze standardami międzynarodowymi
Data queries
 • Generowanie zapytań (ang. queries) do badaczy w celu wyjaśniania nieprawidłowości i weryfikacja otrzymywanych odpowiedzi
 • Identyfikacja brakujących danych lub nieprawidłowych wartości
 • Współpracę z międzynarodowymi zespołami, bieżąca komunikacja ze Sponsorem, Monitorami, Badaczami
 • Czyszczenie i zamykanie baz danych
 • Świadczenie usług data management dla badań prowadzonych na zewnętrznych systemach eCRF
 • Szkolenia i konsulting z zakresu Data Management
Cyfryzacja danych Poznaj nasz System eCRF.bizTM Monitoring w eCRF
Funkcje systemu eCRF. Electronic Case Report Form
Zadzwoń do nas Napisz