Notyfikacje.

Funkcja wysyłania automatycznych
powiadomień z systemu eCRF.

Aktywne badania
Niejednokrotnie badania wymagają pilnego informowania badaczy i/lub zespołu badaniowego o pewnych zdarzeniach, które miały miejsce w badaniu.
Przykłady zdarzeń wymagające notyfikacji.
Wystąpienie zdarzeń
niepożądanych
Wystąpienie wartości
ponadprzeciętnych
Zmiana statusu
pacjenta
Otwarcie i zamknięcie
kohorty
W takich sytuacjach stosujemy mechanizm automatycznych powiadomień generowanych i wysyłanych za pośrednictwem systemu eCRF.
Konfiguracji mogą podlegać tytuł wiadomości e-mail, status (aktywne lub nieaktywne) oraz typ:
powiadomienie do określonej grupy odbiorców
powiadomienie wysyłane tylko do autora zmian w kwestionariuszu (np. lekarza)
plik PDF generowany z treści kwestionariusza - pobierany przez użytkownika w trakcie wypełniania kwestionariusza
treść wiadomości może być dynamicznie generowana z wykorzystaniem szablonów w ten sposób, aby zawierała np. szczegóły dotyczące zdarzenia niepożądanego itp.
Mechanizm powiadomień
Cyfryzacja danych Monitoring w eCRF
Inne funkcje systemu eCRF.

Najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego potrzebujemy notyfikacji w aktywnych badaniach?
W trakcie prowadzenia badań często występują sytuacje, które wymagają szybkiego informowania badaczy lub zespołu badawczego. Notyfikacje umożliwiają bieżącą komunikację na temat ważnych wydarzeń.
 
Czy możliwe jest generowanie plików PDF z treścią kwestionariusza?
Tak, użytkownicy mogą generować pliki PDF w trakcie wypełniania kwestionariusza.
 
Jakie inne funkcje oferuje system eCRF?
Oprócz notyfikacji system eCRF posiada również: automatyczne raporty, komentarze, umowy online, audit trail, data query, słownik MedDRA, randomizację, log dewiacji, a także wiele innych funkcji.
 
Zadzwoń do nas Napisz