Szkolenia i konsulting.
Data Management, eCRF i statystyka
w badaniach klinicznych i obserwacyjnych.
Zobacz nasze szkolenia
Znamy receptę na sukces.

Równowaga pomiędzy ilością zbieranych danych i ich jakością stanowi o sukcesie prowadzonego badania. Odpowiednie zdefiniowanie celów badania determinuje proces projektowania karty obserwacji klinicznej, w tym sposobu reprezentacji informacji zbieranych w bazie danych oraz analizę statystyczną materiału.

Niewłaściwe zaprojektowanie badania znacząco wydłuża czas potrzebny
do analizy danych i czynności związanych z Data Management.

Znajomość zasad rządzących eCRF to obowiązek wszystkich członków zespołu projektowego, do których należy:

Autor projektu
(zespół badawczy)
Statystyk
Przedstawiciel
Działu Safety
Data
Manager
Monitor
Podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji badawczych w kontekście zmieniających się uwarunkowań prawno – organizacyjnych czy rozwoju sfery digital i nowych trendów technologicznych jest wyznacznikiem jakości prowadzonych badań klinicznych i wysokiej odpowiedzialności w stosunku do podejmowanego przedsięwzięcia. Warto skorzystać z profesjonalnego consultingu, który stanowi zarówno wsparcie eksperta poprzez wskazanie kierunku rozwoju, usystematyzowanie działań czy wyeliminowanie słabych punktów.
Zobacz nasze szkolenia
eCRF prowadzi badacza „za rękę”.
eCRF prowadzi badacza za rękę

Istotą pracy w oparciu o eCRF jest optymalizacja wszystkich procesów, jakie zachodzą w ramach badania. Implementacja rozwiązań systemu w postaci walidacji czy kontroli wpisów pozwala na niezakłóconą realizację przedsięwzięcia.

Cechy dobrego eCRF:

 • Ułatwia postępowanie zgodnie z protokołem
 • Odzwierciedla kolejność procedur
 • Kontroluje kompletność i poprawność wprowadzanych danych
 • Wysyła monity

Wiemy, jak kluczowa jest znajomość zasad projektowania CRF. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie przygotowaliśmy materiał, w którym pokazujemy najważniejsze kroki w pracy nad kartą obserwacji klinicznej oraz dzielimy się kilkoma praktycznymi wskazówkami.

Przykładowy
konspekt szkolenia
Okiem naszych badaczy – obszary szkoleń i konsultingu.
 • Projektuj eCRF odpowiedzialnie i "z głową", podstawy data management.
 • Data management – zostań liderem w uzyskiwaniu najwyższej jakości danych.
 • Dobór próby - zacznij od podstaw, czyli wylicz, dopasuj i uzasadnij.
 • Nowy wymiar randomizacji - wybór adekwatnych metod.
 • Protokół badania - pokonaj ograniczenia i uzyskaj zadowalający efekt finalny.
 • SAP – dobry plan analizy statystycznej gwarancją powodzenia badania.
 • Kreatywność statystyczna w wyborze kryteriów oceny skuteczności.
 • Sposób na doskonale efektywną analizę punktów końcowych.
 • Inteligencja projektowa w wyborze metod analizy statystycznej.
Zadzwoń do nas Napisz