Szkolenia Statystyka

Data Management, eCRF i statystyka

w badaniach klinicznych
Zobacz nasze szkolenia

Szkolenia i konsultacje statystyka w badaniach klinicznych.

Pracujesz w badaniach klinicznych? Podnieś swoje kompetencje w zakresie statystyki medycznej. Równowaga pomiędzy ilością zbieranych danych i ich jakością stanowi o sukcesie prowadzonego badania. Odpowiednie zdefiniowanie celów badania determinuje proces projektowania karty obserwacji klinicznej, w tym sposobu reprezentacji informacji zbieranych w bazie danych oraz analizę statystyczną materiału.

Niewłaściwe zaprojektowanie badania znacząco wydłuża czas potrzebny
do analizy danych i czynności związanych z Data Management.

Znajomość zasad rządzących eCRF to obowiązek wszystkich członków zespołu projektowego, do których należy:

Autor projektu
(zespół badawczy)
Statystyk
Przedstawiciel
Działu Safety
Data
Manager
Monitor
Podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji badawczych w kontekście zmieniających się uwarunkowań prawno – organizacyjnych czy rozwoju sfery digital i nowych trendów technologicznych jest wyznacznikiem jakości prowadzonych badań klinicznych i wysokiej odpowiedzialności w stosunku do podejmowanego przedsięwzięcia. Warto skorzystać z profesjonalnego consultingu, który stanowi zarówno wsparcie eksperta poprzez wskazanie kierunku rozwoju, usystematyzowanie działań czy wyeliminowanie słabych punktów.
eCRF prowadzi badacza „za rękę”.
eCRF prowadzi badacza za rękę

Istotą pracy w oparciu o eCRF jest optymalizacja wszystkich procesów, jakie zachodzą w ramach badania. Implementacja rozwiązań systemu w postaci walidacji czy kontroli wpisów pozwala na niezakłóconą realizację przedsięwzięcia.

Cechy dobrego eCRF:

 • Ułatwia postępowanie zgodnie z protokołem
 • Odzwierciedla kolejność procedur
 • Kontroluje kompletność i poprawność wprowadzanych danych
 • Wysyła monity.

Wiemy, jak kluczowa jest znajomość zasad projektowania CRF. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie przygotowaliśmy materiał, w którym pokazujemy najważniejsze kroki w pracy nad kartą obserwacji klinicznej oraz dzielimy się kilkoma praktycznymi wskazówkami.

Przykładowy
konspekt szkolenia

Okiem naszych badaczy – obszary szkoleń i konsultingu statystyka i data management.

 • Projektuj eCRF odpowiedzialnie i "z głową", podstawy data management.
 • Data management – zostań liderem w uzyskiwaniu najwyższej jakości danych.
 • Dobór próby - zacznij od podstaw, czyli wylicz, dopasuj i uzasadnij.
 • Nowy wymiar randomizacji - wybór adekwatnych metod.
 • Protokół badania - pokonaj ograniczenia i uzyskaj zadowalający efekt finalny.
 • SAP – dobry plan analizy statystycznej gwarancją powodzenia badania.
 • Kreatywność statystyczna w wyborze kryteriów oceny skuteczności.
 • Sposób na doskonale efektywną analizę punktów końcowych.
 • Inteligencja projektowa w wyborze metod analizy statystycznej.
Biostatystyka w Badaniach klinicznych
Liczebność próby w badaniu klinicznym | Sample size in clinical research
W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie udostępniamy materiał z naszego ostatniego seminarium "Biostatystyka w badaniach klinicznych" dla Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl 16 grudnia 2020.

zobacz prezentację
Badania kliniczne COVID-19

Najczęściej zadawane pytania.

Zadzwoń do nas Napisz