eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Szkolenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów opracowaliśmy program standardowych, zamkniętych szkoleń obejmujących szereg zagadnień. Czas szkolenia dla każdego elementarnego zagadnienia wynosi maksymalnie 8 godzin. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy program szkoleń oraz prezentację zagadnień dla przykładowych kursów.

Cykl szkoleń dedykowanych sektorowi farmaceutycznemu: Statystyka medyczna i biostatystyka. Składa się z trzech modułów:

Oprócz tego oferujemy szkolenia z następujących zagadnień:

 • Statystyka z arkuszem MS Excel;
 • Statystyka w badaniach marketingowych;
 • Statystyka w badaniach marketingowych - kurs podstawowy: Miary położenia, dyspersji, testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne, miary współzależności;
 • Statystyka w badaniach marketingowych - analiza wielowymiarowa I: pomiar oddziaływania zmiennych, model regresji wielorakiej, modele regresji Logit i Probit, liniowe modele prawdopodobieństwa;
 • Statystyka w badaniach marketingowych - analiza wielowymiarowa II: analiza czynnikowa: procedura, zastosowania; metody klasyfikacji: charakterystyka metod, interpretacja wyników; metody porządkowania liniowego pozwalające na tworzenie rankingów;
 • Prognozowanie sprzedaży z zastosowaniem modeli trendów i szeregów czasowych;
 • Analiza sprzedaży z zastosowaniem metod i procedur statystycznych;
 • Data Mining;
 • Metody klasyfikacji i porządkowania;
 • Zastosowania statystyki z użyciem SQL;
 • Statystyka w VBA;
 • Podstawowe procedury i pętle w Visual Basic for Application, mające zastosowania w analizie danych;
 • Metody statystyczne stosowane w sterowaniu jakością (statystyczna kontrola jakości);
 • Statistics for clinical research and post-marketing surveillance, phase I-IV.

Uwaga: od roku 2010 realizujemy szkolenia tylko w formie zamkniętej.

Zadzwoń do nas Napisz