Analizy danych w badaniach toksykologicznych i ekotoksykologicznych

Analizy danych w badaniach toksykologicznych i ekotoksykologicznych

Szkolenie dedykowane dla grup zajmujących się w swojej pracy analizą danych toksykologicznych bądź ekotoksykologicznych. Omawiane zagadnienia podkreślają zwłaszcza warunki stosowalności jak i ograniczenia wybranych testów statystycznych oraz modeli wykorzystywanych w badaniach tego typu. Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchacza z podstawowymi narzędziami jakie może wykorzystać podczas analizy danych toksykologicznych jak i ekotoksykologicznych, jak również wprowadzić uczestników w analizę statystyczną z wykorzystaniem środowiska R.

Agenda
Dzień 1 Dzień 2
Część 1 (1 g.)
Pomiar i poziomy pomiaru - typy danych w statystyce, rozkłady.
Część 1 (1 g.)
Przedziały ufności dla średniej, mediany, wariancji oraz odsetka - zakres stosowalności, założenia.
Część 2 (1 g.)
Miary tendencji centralnej, miary dyspersji i podstawowe pojęcia wnioskowania.
Część 2 (1 g.)
Korelacje Pearsona i Spearmana.
Część 3 (2 g.)
Przegląd testów statystycznych parametrycznych i nieparametrycznych, w tym:
  • t-Studenta
  • U Manna Whitneya,
  • ANOVA,
  • test Dunnetta,
  • chi-kwadrat,
  • chi-kwadrat dla trendu.
Część 3 (2 g.)
Regresja liniowa i nieliniowa, ANCOVA, GAM.
Część 4 (1 g.)
Charakterystyka R i praca z danymi.
Część 4 (1 g.)
Warsztaty w R.
Część 5 (1 g.)
Warsztaty w R.
Część 5 (1 g.)
Elementy analizy przeżycia z zastosowaniem w toksykologii.
Zainteresowany?
Napisz na statystyka@biostat.com.pl
Zadzwoń do nas Napisz