Statystyka w badaniach klinicznych - interpretacja wyników. Szkolenie. Krzywe przeżycia.

Statystyka w badaniach klinicznych - interpretacja wyników. Szkolenie.

Ty i Twoi współpracownicy zajmujecie się w swojej pracy zagadnieniami związanymi z badaniami klinicznymi? Weryfikujecie raporty i zastanawiacie się jak zrozumieć analizę przeżycia? 
To szkolenie jest właśnie dla Was!
Ten kurs pozwoli Państwu na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami statystycznymi które znajdziecie w raportach badań klinicznych m.in. Krzywą Kaplana-Meiera, Regresją Coxa czy Odds i Hazard Ratio. Prowadzący kurs kładzie szczególny nacisk na interpretację wyników tych obliczeń. Zapoznacie się więc Państwo nie tylko z zagadnieniami teorertcznymi, a zwłaszcza z aspektem praktycznym dotyczącym wyników takich analiz.
Agenda
Szkolenie jednodniowe (3h)
  • Wprowadzenie
  • Evidence Based Medicine (EBM)- ocena wiarygodności badania klinicznego (randomizacja, zaślepienie, wielkość próby, skale oceny wiarygodności)
  • Istotność kliniczna i statystyczna- wartość p, poziom istotności, przedziały ufności, test proporcji
  • Mierniki stosowane w ramach EBM- analiza tabel 2x2, regresja logistyczna, czułość, specyficzność, krzywe ROC- ryzyko względne (RR), iloraz szans (OR), bezwzględne zmniejszenie ryzyka (ARR), liczba osób, które należy poddać interwencji, aby zapobiec jednemu negatywnemu wynikowi (NNT)
  • Krzywe Kaplana-Meiera (KM)- szkicowanie i odczytywanie danych z krzywych KM
  • Parametryczne funkcje przeżycia- przybliżanie krzywych KM za pomocą rozkładów parametrycznych
  • Szacowanie liczebności próby w analizach przeżycia
  • Podsumowanie
Zainteresowany?
Napisz na statystyka@biostat.com.pl
Zadzwoń do nas Napisz