Statystyka w badaniach klinicznych dla specjalistów - szkolenie

 

Czas trwania: 2 spotkania (online) po 4 godziny każde przez 2 dni.  

Liczba uczestników: 6-8.

Tematyka: Podstawowe elementy planowania
(statystycznego) badania. Szacowanie wielkości próby.  Dobór miar i testów.

 

 

AGENDA

 

Dzień 1. Zagadnienia podstawowe. Planowanie analizy statystycznej. Dobór testu.

 

  1. Podstawowe pojęcia statystyki: populacja, parametr, przedział ufności, hipoteza, test statystyczny, moc testu, błąd I oraz II rodzaju - przykłady (1 g.)
  2. Przegląd metod statystycznych: wybrane testy parametryczne i nieparametryczne, ANCOVA, analiza regresji (1,5 g.)
  3. Problem warsztatowy. Case study I. Konstrukcja testu wraz z obszerną dyskusją i interpretacją w badaniu klinicznym w środowisku obliczeniowym.  (1,5 g.).
  4. Zadanie domowe. Case study II.

 

 

Dzień 2. Problem szacowania wielkości próby.

 

  1. Wymogi statystyczne wpływające na wielkość próby z przykładami: moc testu, poziom istotności, wielkość efektu, podejścia w przypadku wcześniej prowadzonych badań oraz badań pilotażowych, proste modele - teoria (1,5 g.).
  2. Problem warsztatowy. Case study I. Oszacowanie wielkości próby wraz z obszerną dyskusją i interpretacją wyniku badaniu klinicznym w środowisku obliczeniowym – model teoretyczny (1 g.)
  3. Problem warsztatowy. Case study II. Oszacowanie wielkości próby wraz z obszerną dyskusją i interpretacją wyniku w badaniu klinicznym w środowisku obliczeniowym – model symulacyjny (1,5 g.)
  4. Zadanie domowe. Case study III.

 

Zadzwoń do nas Napisz