Badania naukowe

Centrum Badawczo - Rozwojowym
dla uczelni i jednostek naukowych

Transfer wiedzy ze świata badań do świata nauki

Domeną Centrum Badawczego – Rozwojowego BioStat® jest nie tylko transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu, ale także i jednoczesne otwarcie na środowiska naukowe i wspieranie ich swoją fachową wiedzą badawczo-analityczną.

Badania naukowe
Przygotowanie metodologii badawczej
 • Ustalenie celów i obszarów badania
 • Dobór metod/technik badawczych
 • Wybór metody losowania/doboru próby
 • Opracowanie narzędzi badawczych
 • Wybór metod analizy statystycznej
Badania naukowe
Realizacja badania i gromadzenie danych
 • Projekt i wykonanie bazy danych
 • Rekrutacja respondentów
 • Pozyskiwanie danych, ankietyzacja
 • Nadzór i administracja procesu gromadzenia danych
 • Przygotowanie danych do analizy
Badania naukowe
Analiza materiału badawczego
 • Analizy statystyczne jedno i wielowymiarowe, analizy jakościowe
 • Korelacje, modele statystyczne, testy
 • Analizy przeżycia (krzywe Kaplaan-Meiera)
 • Raporty i analizy przejściowe
Badania naukowe
Opracowanie raportu statystycznego
 • Opracowanie raportu końcowego z badania
 • Opracowanie graficzne wyników
 • Opracowania wyników zgodnie ze standardami Master Journal List (lista filadelfijska)

Nasze badania i analizy są fundamentem najwyższej jakości prac naukowych. Wiedza i doświadczenie pozwalają nam skutecznie wspierać projekty badawcze dofinansowane ze środków UE i projekty grantowe, a także indywidualne prace naukowe czy prace badawczo-rozwojowe - nasze badania naukowe pomagają m.in. w pozyskaniu dofinansowania dla projektów B+R.

Na pełny zakres procesu badawczego składają się standardowo opracowanie metodologii badania, jego realizacja i analiza zebranych danych oraz sporządzenie raportu statystycznego. Realizujemy zarówno pełny wymiar badania naukowego, jak i jego wybrane etapy np. ankietyzację lub analizę danych.

W ramach powyższego, podmiotom naukowym
oraz samodzielnym badaczom i naukowcom oferujemy:

 • kompleksową pomoc merytoryczną;
 • wsparcie obejmujące prowadzenie badań terenowych;
 • ekspercką obsługę statystyczną badania;
 • konsultacje i pomoc z zakresu zagadnień statystycznych;
 • obsługę komercyjnych i naukowych programów badawczych z zakresu medycyny i farmacji - wspieramy badania kliniczne dla faz I-IV, realizujemy badania obserwacyjne, edukacyjne, epidemiologiczne, PMS czy HTA;
 • przygotowanie profesjonalnych analiz zgodne z wymogami czasopism z  listy filadelfijskiej.

BioStat® eCRF
Gromadzenie i zarządzanie danymi w badaniach

Badania naukowe Badania kliniczne Badania naukowe Rejestry medyczne Badania obserwacyjne
Rekomendacje:

Zaufaj ekspertom

Zespół badawczy BioStat® tworzą doświadczeni badacze oraz specjaliści z zakresu matematyki stosowanej, biostatystyki, ekonometrii czy data management z bogatym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem biznesowym. Dotychczas wsparliśmy swoim zapleczem kilkadziesiąt projektów realizowanych przez naukowców z całego kraju w ramach różnych programów grantowych. Wyróżnia nas również:

 • współpraca z większością polskich instytutów badawczych i jednostek akademickich oraz z niezależnymi ekspertami i naukowcami zatrudnionymi w renomowanych uczelniach;
 • doświadczenie w zapewnianiu obsługi komercyjnych i naukowych programów badawczych dla sektora medycznego;
 • przestrzeganie norm zebranych w ramach czasopism z listy filadelfijskiej;
 • wykorzystanie w procesie badawczym szerokiego spektrum technik ilościowych i jakościowych;
 • autorski system obsługi projektów badawczych eCRF.bizTM.

Nasz zespół ekspercki

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. B+R

Najczęściej zadawane pytania.

Czy eksperci Biostatu zajmują się również analizą statystyczną badania?
Jak najbardziej tak. Jedna z naszych kluczowych specjalizacji to statystyka medyczna, także wraz z wykonaniem badania można zlecić naszym pracownikom również analizę statystyczną badania. 
 
Jakie aspekty nas wyróżniają na tle konkurencji?
 • Wielodostęp z dedykowanym zakresem uprawnień dla wszystkich zainteresowanych,
 • Szybki proces podpisywania umów – umowy zawierane drogą elektroniczną (pozytywna opinia kancelarii DZP),
 • Statystyka przygotowywana zgodnie ze standardem FDA i listą filadelfijską,
 • Zespół statystyków i data managerów z wieloletnim doświadczeniem w realizacji badań klinicznych i obserwacyjnych.
 
Jaki jest główny cel badań naukowych?
Celem badań naukowych, jest uświadomieniu sobie, po co podejmujemy badania i do czego mogą być przydatne uzyskane w nich wyniki.
 
Zadzwoń do nas Napisz