Koncepcje terapeutyczne stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych

Koncepcje terapeutyczne stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych Badania rynku

Wstępne założenia

Badanie koncepcji terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń psychotycznych miało na celu określenie potrzeb edukacyjnych lekarzy psychiatrów na podstawie przypadków klinicznych w psychiatrii. Kolejnym celem była weryfikacja wiedzy lekarzy uczestniczących w badaniu, w zakresie stosowania atypowego leku przeciwpsychotycznego w leczeniu:

 • schizofrenii,
 • epizodów maniakalnych o umiarkowanym i dużym nasileniu w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego,
 • epizodów ciężkiej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego,
 • epizodów ciężkiej depresji u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.

Finalnym krokiem było przeprowadzenie analizy decyzji terapeutycznych lekarzy oraz poznanie głównych ścieżek terapeutycznych stosowanych przez psychiatrów w leczeniu za pomocą atypowego leku przeciwpsychotycznego, którego jednym z producentów jest nasz strategiczny partner z branży farmaceutycznej.

Realizacja

Przeprowadzone badanie składało się z dwóch etapów. W pierwszym z nich przedstawiono przypadki pacjentów psychotycznych, wobec których lekarze rekomendowali postępowanie terapeutyczne, poprzez określenie:

 • Na co należy zwrócić uwagę?
 • Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie?
 • Jakie powinno być postępowanie?
 • Dlaczego zastosowano inne leczenie niż atypowym lekiem przeciwpsychotycznym (jeżeli nie było ono zastosowane)?

 

Drugi etap badania dotyczył bezpośrednio stosowania omawianego leku, w tym m.in. kwestii:

 • Objawów klinicznych wymagających jej zastosowania,
 • Liczby pacjentów, u których lek był stosowany,
 • Wielkości dawek stosowanych w leczeniu poszczególnych chorób.

 

Ponadto, lekarze przedstawili zakres tematyczny dotyczący leku, który ich zdaniem powinien być szerzej omawiany podczas rozmów z przedstawicielami medycznymi. Podjęto także temat rozszerzenia wskazań refundacyjnych.

Rezultaty

Przeprowadzone badanie pozwoliło stwierdzić, że:

 • Najczęściej wskazywanym objawem klinicznym wśród lekarzy włączających pacjentowi lek były zaburzenia snu (80,0%). Dużą liczbę wskazań odnotowano również dla objawów psychiatrycznych (75,0%). Prawie 2/3 lekarzy włączało badany atypowy lek przeciwpsychotyczny do leczenia w przypadku zaburzeń nastroju afektywnych oraz gdy występowały objawy i dolegliwości dotyczące stanu emocjonalnego.
 • W badaniu zaobserwowano, że 3/4 lekarzy uznało za korzystne rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla badanego leku. Z kolei co dziesiąty spośród uczestniczących w badaniu lekarzy stwierdził, że niekorzystne byłoby rozszerzenie refundacji. Zaburzenia nastroju afektywne były najczęstszym wskazaniem (71,0%), na które ewentualne rozszerzenie refundacji powinno być zdaniem lekarzy wprowadzone.
 • Ponad połowa lekarzy (51,3%) uznała, że wpływ badanego leku na składowe zespołu metabolicznego powinien być szerzej omawiany podczas rozmów z przedstawicielami medycznymi. Drugim najczęściej wskazywanym elementem był wpływ badanego leku na zmniejszenie ryzyka samobójstw (35,3%).
market research desk research badanie rynku analiza statystyczna branża farmaceutyczna rynek psychiatryczny
Zadzwoń do nas Napisz