Badania akademickie. Badawcza obsługa. Grant. Praca naukowa.

Badawcza obsługa
grantów i prac naukowych
w Centrum Badawczo-Rozwojowym

Jako firma badawcza o doświadczeniu zarówno akademickim jak i komercyjnym, oferujemy wsparcie działań naukowych w zakresie prowadzenia badań terenowych. Pomagamy uzyskać dofinansowania na realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R). Wspieramy wnioskodawców ubiegajacych się o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Na przestrzeni lat pomagaliśmy realizować wiele projektów grantowych jak i indywidualnych prac naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. Aktywnie wspieramy również projekty badawcze, dofinansowane ze środków UE. 

Prowadzimy badania jakościowe oraz wykorzystujemy szereg technik ilościowych:

CATI | CAWI
CAPI | PAPI | CLT

Umożliwiamy dotarcie do zróżnicowanych grup respondentów.
Zapewniamy pełną obsługę statystyczną, a także wsparcie merytoryczne – w skład naszego zespołu wchodzą osoby z własnym, bogatym dorobkiem naukowym. Współpracujemy również z niezależnymi ekspertami. Dzięki temu możemy zagwarantować wysoką rzetelność oraz obiektywność prowadzonych pomiarów.

W zakres naszych usług dla środowiska akademickiego wchodzą także eksperckie analizy danych, a także wsparcie konsultacyjne w obszarze statystyki. Podczas przygotowywania analiz ściśle przestrzegamy norm uwzględnionych w ramach czasopism z listy filadelfijskiej

Powodzenie projektów gwarantuje obecność w naszym zespole ekspertów z zakresu biostatystyki, data management oraz matematyki stosowanej, posiadających kilkunastoletnie doświadczenie w podejmowaniu działań na rzecz biznesu oraz ośrodków naukowych. Dysponujemy także zaawansowanym zapleczem informatycznym, co pozwala nam zminimalizować ryzyko błędów w obliczeniach statystycznych.

Rekomendacje:

Nasi eksperci

Najczęściej zadawane pytania.

Jak w skrócie przebiega proces badania?

Eksperci w 1 kolejności przystępują do przygotowania metodologi badawczej — ustalają cele, wybierają odpowiednie techniki oraz narzędzia. Później przystępują do przeprowadzenia badania i zbierania danych — rekrutują respondentów oraz przygotowują dane do analizy. W następnej kolejności zajmują się analizą materiału badawczego — analizy statystyczne, analizy jakościowe, modele statystyczne, raporty oraz przeróżne testy. W ostatniej fazie już tylko zostaje im opracowanie finalnego raportu statystycznego — raport końcowy z badań, raport graficzny oraz szczegółowe opracowanie wyników. 

Co wyróżnia naszych ekspertów na tle konkurencji?

Specjalistów z Biostatu, można wyróżnić przede wszystkim za profesjonalizm, rzetelność oraz skrupulatność. Mają oni na swoim koncie tysiące przeprowadzonych badań o przeróżnym charakterze. Są pełni pasji, a ich pomysłowość w rozwiązywaniu poszczególnych problemów nie zna granic. 

Jakie techniki w badaniach ilościowych prowadzimy oraz co je charakteryzuje?
  • CATI — wywiad z respondentem prowadzony jest telefonicznie przez naszych ankieterów, którzy odczytują pytania i zapisują odpowiedzi,
  • CAWI — respondent proszony jest o samodzielne wypełnienie ankiety w formie elektronicznej,
  • CAPI — wywiad z respondentem w czasie rzeczywistym, do pomocy ankietera, jest urządzenie mobilne, 
  • PAPI — jest to bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy, 
Jaki jest koszt badania akademickiego w Biostacie?

Nie można określić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Tak naprawdę, koszt każdego  badania ustalany jest indywidualnie. Jest on zależny od wielu czynników, takich jak: liczba pytań, jaki jest problem badawczy, czy dodatkowo zleca się naszym ekspertom analizę uzyskanych wyników. Wyznacznikiem kosztu badania jest również to, jak bardzo badanie jest angażujące dla naszych pracowników.

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. B+R
Zadzwoń do nas Napisz