Badania akademickie. Badawcza obsługa. Grant. Praca naukowa.

Badawcza obsługa
grantów i prac naukowych
w Centrum Badawczo-Rozwojowym

Jako firma badawcza o doświadczeniu zarówno akademickim jak i komercyjnym, oferujemy wsparcie działań naukowych w zakresie prowadzenia badań terenowych. Pomagamy uzyskać dofinansowania na realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R). Wspieramy wnioskodawców ubiegajacych się o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Na przestrzeni lat pomagaliśmy realizować wiele projektów grantowych jak i indywidualnych prac naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. Aktywnie wspieramy również projekty badawcze, dofinansowane ze środków UE. 

Prowadzimy badania jakościowe oraz wykorzystujemy szereg technik ilościowych:

CATI | CAWI
CAPI | PAPI | CLT

Umożliwiamy dotarcie do zróżnicowanych grup respondentów.
Zapewniamy pełną obsługę statystyczną, a także wsparcie merytoryczne – w skład naszego zespołu wchodzą osoby z własnym, bogatym dorobkiem naukowym. Współpracujemy również z niezależnymi ekspertami. Dzięki temu możemy zagwarantować wysoką rzetelność oraz obiektywność prowadzonych pomiarów.

W zakres naszych usług dla środowiska akademickiego wchodzą także eksperckie analizy danych, a także wsparcie konsultacyjne w obszarze statystyki. Podczas przygotowywania analiz ściśle przestrzegamy norm uwzględnionych w ramach czasopism z listy filadelfijskiej

Powodzenie projektów gwarantuje obecność w naszym zespole ekspertów z zakresu biostatystyki, data management oraz matematyki stosowanej, posiadających kilkunastoletnie doświadczenie w podejmowaniu działań na rzecz biznesu oraz ośrodków naukowych. Dysponujemy także zaawansowanym zapleczem informatycznym, co pozwala nam zminimalizować ryzyko błędów w obliczeniach statystycznych.

Rekomendacje:

Nasi eksperci

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zadzwoń do nas Napisz