Obsługa statystyczna projektów
w Centrum Badawczo – Rozwojowym

Projekty naukowe i badawcze

Projekty naukowe, niezależnie od dziedziny, wymagają niejednokrotnie gromadzenia i przetwarzania zbiorów danych oraz przygotowania raportów statystycznych. Stąd jednym z obszarów naszej działalności badawczej są dedykowane środowiskom akademickim badania naukowe, obejmujące przygotowywanie opracowań i analiz statystycznych.
Projekty naukowe i badawcze

Badania naukowe w profesjonalnym wydaniu

Przestrzegamy najwyższych standardów pozwalających na publikację wyników w renomowanych czasopismach listy filadelfijskiej - dzięki temu nasze badania naukowe to fundament rzetelnej realizacji projektów i opracowań naukowych, a współpraca z nami zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania na realizację projektów B+R.

Nasze doświadczenie to sukces naszych klientów

Pracujemy naukowo, jesteśmy autorami licznych publikacji z zakresu statystyki i biostatystyki, posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży badawczo-rozwojowej.

W oparciu o doświadczenie badawcze i liczne zrealizowane projekty oferujemy profesjonalną analizę danych w Państwa pracach naukowych oraz przedsięwzięciach z zakresu medycyny - zarówno tych badającym skuteczność terapii, jak i poszukujących niezależnych czynników ryzyka. Realizując badania naukowe zwracamy uwagę na właściwy dobór analiz i rzetelnych narzędzi pomiarowych - dla przykładu dla projektów z zakresu psychiatrii i psychologii prowadzimy analizę psychometryczną i analizę rzetelności narzędzi badawczych oraz dedykowaną dla potrzeb badań psychologicznych (zarówno psychologii społecznej jak i klinicznej) analizę statystyczną.

Pozostając wierni najwyższym standardom z powodzeniem zrealizowaliśmy wiele projektów związanych z badaniem skuteczności leków i metod leczenia oraz analiz z zakresu zarówno kwestii stricte medycznych (analizy porównawcze skuteczności terapii, analizy biorównoważności), jak i z zakresu efektywności kosztowej danego typu terapii czy jakości życia pacjentów (QUALy).

Wśród realizowanych przez nas badań istotną rolę odgrywają prócz tego także projekty związane z analizą marketingową, segmentacją rynków, prognozowaniem sprzedaży oraz modelami i metodami stosowanymi w tych zagadnieniach.

Rekomendacje:
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zadzwoń do nas Napisz