Case studies

Dla lidera rynku gazu w Polsce - spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – opracowaliśmy modele analityczne oraz algorytmy szacowania i prognozowania ilości gazu odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych oraz modele prognozy zużycia globalnego. Koncepcja projektu zakładała oszacowanie modeli i algorytmów oraz wdrożenie mechanizmów aktualizujących parametry biorąc pod uwagę ciągi historyczne, dane zindywidualizowane oraz parametry pogodowe. Aktualizacje parametrów modeli opracowane zostały w postaci samouczącego się mechanizmu, który wraz ze zmianami parametrów, upływem czasu oraz aktualizacją zbiorów danych każdorazowo automatycznie wyznacza optymalne parametry modelu dla każdego klienta docelowego.

 

Projekt „Analiza stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych u zwierząt gospodarskich” przeprowadzony na zlecenie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. Badanie dotyczyło wykorzystania środków leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków w leczeniu zwierząt gospodarczych. Nadmierne stosowanie tychże może prowadzić do powstania mechanizmów oporności wśród mikroorganizmów chorobotwórczych i poważnych konsekwencji dla zdrowia publicznego. W badaniu wzięli udział lekarze weterynarii z całej Polski, a uzyskane dane przedstawiono w opracowaniu dostępnym na stronie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego.

 

Rozpoczęliśmy współpracę z PAN w zakresie zaawansowanych modeli statystycznych, przeprowadzając analizę danych w projekcie Instytutu Nauk Ekonomicznych pn. „Efektywność proinnowacyjnej pomocy strukturalnej z UE w latach 2007-2013”. Zespół specjalistów w dziedzinie statystyki i baz danych BioStatu w ramach zaawansowanej analizy danych przygotował modele oceniające poziom innowacyjności oraz rozwoju polskich przedsiębiorstw, które wzięły uidział w badaniu. Do budowy modeli użyto metod analizy korespondencyjnej, analizy czynnikowej oraz klasyfikacji za pomocą algorytmu drzew decyzyjnych.
 
Zadzwoń do nas Napisz