Tworzenie baz danych dla potrzeb data mining

Data mining czyli eksploracja danych jest jednym z elementów procesu odkrywania wiedzy z bazy danych (KDD - Knowledge Discovery in Databases). W polskiej literaturze termin ten określa się mianem drążenia danych, pozyskiwania wiedzy, wydobywania danych, ekstrakcji danych. Główna idea polega na odkrywaniu wiedzy z dużych zbiorów danych (hurtowni danych) z zastosowaniem nowoczesnych metod statystycznej analizy wielowymiarowej. W praktyce termin data mining jest terminem bardzo ogólnym, obejmuje szerokie spektrum metod zarówno statystycznych jak i informatycznych. Jest to zagadnienie ściśle powiązane z bazami danych.

Istnieje wiele obszarów zastosowania technik data mining. Jest ich tyle, ile dziedzin wiedzy i branż gospodarki. W praktyce każda duża firma, posiadająca dane o swoich klientach, bądź też pomysł na zebranie danych, ma możliwość wykorzystania metod eksploracji informacji dla swoich potrzeb.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® - proponowane rozwiązania

Od 15 lat BioStat® działa na polskim i zagranicznym rynku prowadząc wielopoziomowe analizy danych dla wielu typów przedsiębiorstw, jednostek naukowych i instytucji publicznych. Nasze zadania opierają się na kilku kluczowych etapach, obejmujących:

 • Pozyskanie, klasyfikację, przechowywanie i przetwarzanie danych o charakterze ustrukturalizowanym i nieustrukturalizowanym;
 • Wybór i wykorzystanie metod z dziedziny matematyki oraz statystyki przy wsparciu najbardziej zaawansowanych systemów informatycznych w celu analizy istotnych zjawisk w przestrzeni gospodarczej i społecznej;
 • Analizę danych na wielu poziomach oraz ich prezentację w systemach IT;
 • Budowę modeli prognostycznych w oparciu o modele prognostyczne oraz symulacyjnych odnoszących się do aktualnych zdarzeń i procesów zachodzących w społeczeństwie, konkretnej branży i szeroko pojętej gospodarce;
 • Wnioskowanie, prognozowanie i formułowanie sądów na podstawie zebranych informacji i przeprowadzonych analiz.  

 

Ogromna ilość wykorzystywanych w biznesie

Eksperci ds. analiz, realizujący usługi data mining wykorzystują przede wszystkim trzy elementy w trakcie prowadzenia analiz:

 • źródła danych, które dzięki wsparciu nowoczesnych technologii, dają wiele narzędzi do zbierania informacji;
 • odpowiednie platformy do gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi;
 • zaawansowane oprogramowanie pozwalające wykonywać wysokiej jakości analizy.

BioStat® jest Centrum Badawczo-Rozwojowym, oferującym Klientom outsourcing oraz konsulting w zakresie zaawansowanych usług data mining:

 • wspomaga swoich Klientów w przeprowadzaniu analiz,
 • doradza w procesie gromadzenia danych (wskazuje, jakie dane należy zebrać),
 • przeprowadza analizy i wydobywa wiedzę na podstawie ustalonych z klientem celów badania;

 

oferuje również ciągłość wsparcia działań - utrzymuje i rozwija bazy danych przygotowując systematyczne raporty i analizy.

 

Sprawdzone rozwiązania ekspertów

Specjaliści w dziedzinach: ekonomia, statystyka, biostatystyka, statystka medyczna, matematyka stosowana; proponują wykorzystanie sprawdzonych metod matematycznych i statystycznych w zakresie:

 • modelowania ryzyka nadużyć i niewypłacalności ze strony klientów,
 • stosowania modeli ryzyka umieralności,
 • prognozowania sprzedaży produktów,
 • stosowania modeli lojalności i analiz ryzyka odejścia klienta od marki,
 • analiz ryzyka kredytowego.

 

Opracowanie wyników analiz dla biznesu

Różnorodne gałęzie biznesu z polskim i zagranicznym kapitałem korzystały już z usług specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Działania analityków przekładają się na możliwość stworzenia nowoczesnych rozwiązań biznesowych i optymalizacji działań przedsiębiorstw. Od 15 lat wykonujemy analizy dla branż takich jak: medycyna i farmacja, sektor finansowo-kredytowy, marketing i sprzedaż, branża ekonomiczna oraz instytucje publiczne.

 

Zapraszamy do kontaktu z analitykami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 

Zadzwoń do nas Napisz