eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Tworzenie baz danych dla potrzeb data mining

Data mining czyli eksploracja danych jest jednym z elementów procesu odkrywania wiedzy z bazy danych (KDD - Knowledge Discovery in Databases). W polskiej literaturze termin ten określa się mianem drążenia danych, pozyskiwania wiedzy, wydobywania danych, ekstrakcji danych. Główna idea polega na odkrywaniu wiedzy z dużych zbiorów danych (hurtowni danych) z zastosowaniem nowoczesnych metod statystycznej analizy wielowymiarowej. W praktyce termin data mining jest terminem bardzo ogólnym, obejmuje szerokie spektrum metod zarówno statystycznych jak i informatycznych. Jest to zagadnienie nierozłącznie ściśle powiązane z bazami danych.

Obszarów zastosowań technik data mining jest tyle ile dziedzin wiedzy i branż gospodarki. W praktyce każda duża firma, posiadająca dane o swoich klientach bądź też pomysł na zebranie danych ma możliwość wykorzystania metod drążenia danych dla swoich potrzeb.

Biostat jest firmą oferującą Klientom outsourcing oraz konsulting usług data mining. Pomagamy naszym klientom przeprowadzać analizy, doradzamy w procesie gromadzenia danych (wskazujemy jakie dane należy zbierać), przeprowadzamy analizy i wydobywamy wiedzę na podstawie ustalonych z klientem celów badania. Oferujemy również ciągłość wsparcia działań - utrzymujemy i rozwijamy bazy danych przygotowując systematyczne raporty i analizy.

Zadzwoń do nas Napisz