Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie sprzedaży jest jednym z ważnych elementów planowania przyszłych strategii firmy. Prognozowanie to przewidywanie przyszłych zdarzeń, którego celem jest zmniejszenie ryzyka w procesie podejmowania decyzji.

Biostat oferuje swoim klientom prognozowanie sprzedaży przedsiębiorstwa w oparciu o modelowanie matematyczne. Z powodzeniem stosujemy szeroki zakres metod statystycznych i ekonometrycznych.

Tworzymy systemy prognostyczne przedsiębiorstwa oparte na bazach danych prognostycznych.
Stosowane przez nas metody prognozowania obejmują:

  • Metody ilościowe:
  • pełna gama modeli szeregów czasowych oraz modeli ekonometrycznych,
  • modele analogowe,
  • modele zmiennych wiodących,
  • modele analizy kohortowej,
  • testy rynkowe.
  • Metody jakościowe:
  • opinie ekspertów,
  • metoda delficka,
  • burza mózgów.
Zadzwoń do nas Napisz