CRO Kompleksowa obsługa
badań klinicznych.

1 / 41

Biostat należy do grona komercyjnych jednostek
naukowych posiadających status Centrum Badawczo-
Rozwojowego.

Jesteśmy polską firmą CRO (ang. Clinical Research Organization), która dostarcza kompleksowy serwis w komercyjnych i niekomercyjnych badaniach klinicznych.
Specjalizujemy się w badaniach faz I-IV oraz badaniach obserwacyjnych.

Co oferujemy?

Niezależnie od tego, czy szukasz Partnera, który będzie wspierał Cię w całym procesie rozwoju klinicznego, czy po prostu szukasz dodatkowego specjalistycznego wsparcia, Biostat może pomóc udostępniając zespół ekspertów, biegłych w planowaniu i prowadzeniu badań klinicznych, a następnie nawigowaniu w procesie zatwierdzania przez organy regulacyjne.
Zarządzanie projektem (ang. Project Management)
 • Koordynacja i zarządzanie projektami na wszystkich etapach: od set up do zamknięcia badania
 • Raportowanie i sprawozdania z przebiegu badania
 • Nadzorowanie pracy monitorów
 • Zarządzanie vendorami
 • Kontraktowanie ośrodków i badaczy
 • Współpraca z Key Opinion Leaderami
 • Szkolenia
 • Zarządzanie ryzykiem
Dokumentacja badania
 • Umowy
 • Informacje dla pacjentów
 • Formularze świadomej zgody
 • Plany badania (plan komunikacji, plan monitorowania badania, plan zarządzania badaniem, plan zarządzania danymi, plan zarządzania jakością, plan zarządzania odchyleniami od protokołu, itd.)
 • Procedury
 • Instrukcje
 • Formularze
 • Logi
Medical Writing
 • Streszczenie protokołu
 • Protokół badania
 • Raport końcowy (ang. Clinical Study Report, CSR)
 • Publikacje
Zarządzanie ośrodkami (ang. Site Management)
 • Komunikacja z ośrodkami
 • Szkolenia zespołu badawczego
Systemy do badań klinicznych
 • System eCRF - elektroniczny system gromadzenia danych (ang. Electronic Data Capture System, EDC)
 • System randomizacyjny (ang. Interactive Web Response System, IWRS)
 • Elektroniczny dzienniczek pacjenta (ang. electronic Patient Reported Outcome, ePRO)
 • Integracja z laboratoriami
 • eTMF (electronic Trial Master File)
Data management
 • Plan zarządzania danymi (ang. Data Management Plan, DMP)
 • Plan walidacji danych (ang. Data Validation Plan, DVP)
 • Kodowanie medyczne
 • Czyszczenie bazy danych
 • Bieżące zarządzanie danymi, kontrola jakości
 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Zarządzanie zapytaniami
 • Rekoncyliacje
Monitoring
 • Monitoring onsite i remote (wizyty selekcyjne, inicjujące, monitorujące, zamykające)
 • Zdalny monitoring
 • Targetowany monitoring (ang. Targeted Monitoring)
Statystyka
 • Wyliczenie wielkości próby
 • Wsad statystyczny do protokołu
 • Plan Analizy Statystycznej (SAP)
 • Analizy śródokresowe
 • Analizy końcowe
 • Raporty statystyczne
Regulatory
 • Przygotowanie wniosków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Materiałów Biobójczych oraz Komisji Bioetycznych
 • Rejestracja badania, CTA
 • Korespondencja z organami regulacyjnymi
 • Notyfikacje
Feasibility
 • Identyfikacja potencjalnych ośrodków
 • Kwestionariusz feasibility oraz raport podsumowujący wyniki procesu
 • Analiza potencjału rekrutacyjnego oraz możliwości wykonania badania w ośrodkach
Pharmacovigilance
 • Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
 • Plan Zarządzania Bezpieczeństwem (ang. Safety Management Plan, SMP)
 • SOPy/Instruckje
 • Obsługa AE/SAE/SUSAR
 • Raporty DSURs
 • Obsługa bazy EudraVigilance
Zapewnienie jakości (ang. Quality Assurance)
 • Wizyty współmonitorujące

Co nas wyróżnia na tle konkurencji?

Autorski system eCRF.bizTM
zgodny z wytycznymi FDA
(Title 21 CRF Part 11)
Cyfryzacja procesów
i płynna integracja
baz danych: eCRF, eTMF i CTMS
Profesjonalna statystyka
zgodna ze standardami FDA i czasopism
Master Journal List
Stabilność, zaangażowanie
i doświadczenie
Nasz zespół stanowi grupa ekspertów,
biegłych w planowaniu i prowadzeniu
badań klinicznych
Szybka ścieżka
decyzyjna

Co mówią nasi klienci?

quote

Nasze dedykowane rozwiązania

Badania kliniczne
Badania kliniczne produktów leczniczych
Badania kliniczne wyrobów medycznych
Niekomercyjne badania kliniczne
Badania obserwacyjne
Badania PMS
Badania naukowe
Rejestry medyczne
eCRF
Statystyka
Biostatystyka
Zarządzanie danymi
Szkolenia statystyka
Monitoring
Dane rzeczywiste (Real-World Evidence RWE)
ePRO Elektroniczny dzienniczek pacjenta
Cyfryzacja procesu gromadzenia danych
Pobierz ofertę

Active Trails

prev next

Najczęściej zadawane pytania.

Czy oferta Biostat obejmuje kontraktowanie ośrodków?

Tak, Biostat® świadczy usługi kontraktowania ośrodków oraz badaczy w badaniach klinicznych i obserwacyjnych. Negocjujemy umowy dwustronne, trójstronne i czterostronne. Umowy trójstronne i czterostronne zawieramy w tradycyjnej formie papierowej. W przypadku umów dwustronnych wykorzystujemy funkcję systemu eCRF.biz™ do zawierania umów online, co eliminuje konieczność drukowania, skanowania i wysyłania dokumentów kurierem. Odpowiadamy również za proces rozliczeń finansowo-księgowych.

W jakich dziedzinach badań klinicznych lub obserwacyjnych może pomóc CRO?

Posiadamy zasoby i wiedzę, które umożliwiają przeprowadzenie badań w każdej dziedzinie. W naszym portfolio zrealizowanych projektów znajdują się badania m.in. z takich dziedzin jak: neurologia, alergologia, onkologia, gastroenterologia, transplantologia, andrologia, proktologia, dermatologia, kardiologia, psychiatria, neonatologia, diabetologia, okulistyka, reumatologia, wirusologia, pulmonologia, immunologia, czy hematologia.

Czy Biostat przygotowuje rejestry medyczne?

Tak. W związku z ciągłym dążeniem do poprawy jakości i bezpieczeństwa w zakresie realizacji usług opieki zdrowotnej oferujemy pomoc w przygotowaniu rejestrów medycznych opartych na naszej platformie badawczej eCRF.biz™. Przygotowujemy rejestry medyczne, które są narzędziem gromadzącym dane na temat pacjentów z określonym rozpoznaniem, jednostką chorobową, pacjentów poddawanych określonej terapii, określonemu postępowaniu – np. rejestr zabiegów lub operacji, pacjentów u których zastosowano określony produkt leczniczy czy określony wyrób medyczny – np. rejestr wszczepionych endoprotez stawu biodrowego.

Czy Biostat zapewnia obsługę statystyczną badania?

Tak, zapewniamy kompleksową obsługę statystyczną badań. W jej zakres wchodzi projektowanie badania, czyli dobór wielkości próby, uzasadnienie, wsad statystyczny do protokołu, Plan Analizy Statystycznej (SAP). Na etapie realizacji badania odpowiadamy za budowę bazy danych, analizy przejściowe, analizy statystyczne, raporty statystyczne, wsparcie w tworzeniu CSR oraz publikacji i artykułów, analizy big data. Nasze analizy statystyczne przygotowane są zgodnie z wymogami czasopism z listy filadelfijskiej.

Czy Biostat współpracuje z Komisjami Bioetycznymi i URPL?

Tak, współpracujemy z Komisjami Bioetycznymi i URPL w celu przygotowania całej niezbędnej dokumentacji i składania wniosków o zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego bądź obserwacyjnego.

Co oznacza skrót CRO? Czym zajmuje się CRO?

Kontraktowa Organizacja Badawcza (CRO – Contract Research Organization) pomaga placówce naukowej w zaprojektowaniu badań klinicznych – wspiera ją zarówno w kwestiach metodologicznych, jak i zarządczych. Przygotowuje dokumentację, czyli niezbędne protokoły badawcze oraz założenia analizy statystycznej. Jeżeli zajdzie konieczność, pomaga opublikować wyniki podsumowujące cały projekt naukowy, a także opracowuje taką ich formę, by można je było z powodzeniem zaprezentować na sympozjach i kongresach naukowych.

Our Clients

Copyright© 2023 Biostat
Cookies