Raporty w eCRF.

Moduł automatycznie generowanych raportów
zintegrowanych z oprogramowaniem
statystycznym R.

Aktywne badania
System eCRF.bizTM został wzbogacony o nową funkcjonalność - moduł raportowania oparty na open source'owym pakiecie statystycznym R. Integracja oprogramowania statystycznego R z systemem eCRF pozwala na wzbogacenie badań prowadzonych w systemie o automatycznie generowane raporty o dowolnym stopniu skomplikowania.
Moduł ten umożliwia.
przedstawianie danych na temat postępów badania
prezentację parametrów bezpieczeństwa, takich jak listingi zdarzeń niepożądanych
generowanie dowolnych porównań analiz i modeli statystycznych zgodnie z wymaganiami klienta
generowanie analiz wykorzystujących modele wieloczynnikowe, regresję logistyczną, liniową, czy analizę Bayesowską
porównanie wyników wybranego ośrodka z pozostałymi ośrodkami uczestniczącymi w badaniu
Możliwości raportów
Formy raportów.
Raport może przyjąć formę pliku PDF bądź strony internetowej. Zawiera tabele, wykresy, a nawet opisy aktualizowane w miarę postępów badania.
Raporty te wpływają na transparentność procesu, a poprzez zastosowanie modułu porównania wyników między ośrodkami uczestniczącymi w badaniu lekarze specjaliści mogą w anonimowy sposób porównywać np. stosowane przez nich rozwiązania terapeutyczne z tymi wykorzystywanymi przez ich kolegów z pozostałych ośrodków. Innym zastosowaniem jest wygenerowanie szablonu analizy przejściowej, która jest aktualna na daną chwilę, bez potrzeby angażowania zespołu statystyków. Jest to szczególnie przydatne we wczesnym wykryciu nieprawidłowości bądź odchyleń od protokołu, czy nawet niespodziewanego wzrostu częstości zdarzeń niepożądanych związanych z badanym lekiem.

Zastosowanie języka R sprawia, że przygotowanie raportu może zostać w całości powierzone statystykom, bez potrzeby angażowania zespołu programistów, dodatkowo wygenerowany kod może zostać wykorzystany do sporządzenia raportu końcowego.
Zwiększ maksymalne dostępność i czytelność informacji zbieranych w systemie eCRF.
Cyfryzacja danych Monitoring w eCRF
Inne funkcje systemu eCRF.

Najczęściej zadawane pytania.

Jak się przekłada cyfrowa transformacja na wydajność zespołów badawczych?
  • Korzystniejszy nadzór nad przebiegiem badania,
  • Szybsze reagowanie na potencjalne problemy,
  • Bardziej intuicyjne wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w protokole i pozyskiwania brakujących danych za pomocą zapytań do badaczy,
  • Automatyzacja i standaryzacja zadań związanych z Data Managementem,
  • Ulepszanie objaśnień i komentarzy eCRF-u do pojawiających się od badaczy pytań.

 

W jaki sposób zoptymalizować koszty monitorowania oraz ograniczyć czas spędzony w ośrodku?
Dzięki innowacyjności eCRF można znacznie zredukować koszty oraz czas, dzięki możliwości: 
  • Wysyłania powiadomień do Badaczy z systemu eCRF,
  • Wysyłania powiadomień do Monitorów,
  • Generowania z systemu jak najwięcej ilości raportów/listingów, które przyspieszą proces weryfikacji, ale też raportowania po zakończonych czynnościach.
 
Czy można zawrzeć umowy za pośrednictwem systemu eCRF?
Jak najbardziej tak. Istnieje możliwość, aby szybko i sprawnie zawrzeć umowę przez eCRF. Jest to niewątpliwie bezpieczny i wygodny sposób, który przyspiesza proces finalizacji umów z badaczami. Wysyłka i podpisywanie dokumentów online zajmuje najwyżej kilka minut. Dokumenty można podpisać na każdym urządzeniu mobilnym tj. smartfon, tablet czy laptop.
 
Zadzwoń do nas Napisz