Raporty w eCRF.

Moduł automatycznie generowanych raportów
zintegrowanych z oprogramowaniem
statystycznym R.

Aktywne badania
System eCRF.bizTM został wzbogacony o nową funkcjonalność - moduł raportowania oparty na open source'owym pakiecie statystycznym R. Integracja oprogramowania statystycznego R z systemem eCRF pozwala na wzbogacenie badań prowadzonych w systemie o automatycznie generowane raporty o dowolnym stopniu skomplikowania.
Moduł ten umożliwia.
przedstawianie danych na temat postępów badania
prezentację parametrów bezpieczeństwa, takich jak listingi zdarzeń niepożądanych
generowanie dowolnych porównań analiz i modeli statystycznych zgodnie z wymaganiami klienta
generowanie analiz wykorzystujących modele wieloczynnikowe, regresję logistyczną, liniową, czy analizę Bayesowską
porównanie wyników wybranego ośrodka z pozostałymi ośrodkami uczestniczącymi w badaniu
Możliwości raportów
Formy raportów.
Raport może przyjąć formę pliku PDF bądź strony internetowej. Zawiera tabele, wykresy, a nawet opisy aktualizowane w miarę postępów badania.
Raporty te wpływają na transparentność procesu, a poprzez zastosowanie modułu porównania wyników między ośrodkami uczestniczącymi w badaniu lekarze specjaliści mogą w anonimowy sposób porównywać np. stosowane przez nich rozwiązania terapeutyczne z tymi wykorzystywanymi przez ich kolegów z pozostałych ośrodków. Innym zastosowaniem jest wygenerowanie szablonu analizy przejściowej, która jest aktualna na daną chwilę, bez potrzeby angażowania zespołu statystyków. Jest to szczególnie przydatne we wczesnym wykryciu nieprawidłowości bądź odchyleń od protokołu, czy nawet niespodziewanego wzrostu częstości zdarzeń niepożądanych związanych z badanym lekiem.

Zastosowanie języka R sprawia, że przygotowanie raportu może zostać w całości powierzone statystykom, bez potrzeby angażowania zespołu programistów, dodatkowo wygenerowany kod może zostać wykorzystany do sporządzenia raportu końcowego.
Zwiększ maksymalne dostępność i czytelność informacji zbieranych w systemie eCRF.
Cyfryzacja danych Monitoring w eCRF
Inne funkcje systemu eCRF.
Badania kliniczne COVID-19
Zadzwoń do nas Napisz