Randomizacja

i zarządzanie lekami.

A
B
Aktywne badania
Czym jest randomizacja?
Randomizacja to proces przypisywania uczestników do poszczególnych grup terapeutycznych i kontrolnych, przy założeniu, że każdy uczestnik ma równe szanse na przypisanie do każdego z ramion. Jest to istotna procedura, która ma na celu uzyskanie zbliżonej charakterystyki początkowej pacjentów w porównywanych grupach, a co za tym idzie zmniejsza ryzyko wyciągnięcia mylnych wniosków z wyników badania klinicznego.
Czym jest randomizacja?
Rodzaje randomizacji.
Randomizacja
prosta
Randomizacja
blokowa
Randomizacja
warstwowa
Adaptacyjna
randomizacja współzmienna
Zaślepianie badań.
Zaślepianie stosuje się, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo stronniczości w badaniu.
Badania pojedynczo zaślepione (ang. single-blinded) to takie, w których pacjent nie wie, w którym ramieniu się znajduje i jaką interwencję otrzymuje do czasu zakończenia badania.
Badania podwójnie zaślepione (ang. double-blinded) to takie, w których ani pacjent, ani lekarz nie wie, w jakim ramieniu znajduje się pacjent i jaki lek otrzymuje.
Interaktywny system randomizacyjny.
Moduł IWRS (ang. Interactive Web Response System) umożliwia randomizację pacjentów zgodnie z ustalonym algorytmem. IWRS to konfigurowalny, zintegrowany z eCRF, system, który umożliwia Sponsorom proaktywne zarządzanie kluczowymi aspektami badań klinicznych, które obejmują rejestrację, randomizację, dawkowanie, wydawanie leków, zaopatrzenie kliniczne, zarządzanie zapasami leków, odślepianie itp.

Zarządzanie statusem badanych produktów medycznych pozwala na śledzenie historii np. opakowania zaślepionego leku i wyświetlanie lekarzom numerów opakowań należących do właściwego ramienia.

Oprócz łatwości dostępu, obsługi i całodobowej dostępności, IWRS ma wiele innych zalet, które stanowią o jego atrakcyjności w złożonych badaniach klinicznych, badaniach z dużą liczbą pacjentów, z różnymi ramionami leczenia i złożonymi schematami dawkowania.

Interaktywny system randomizacyjny
Zalety systemu randomizacyjnego.
Jego skalowalność
umożliwia rekrutację
i zarządzanie dużą liczbą
pacjentów. zalety
Reakcja w czasie rzeczywistym
umożliwia przypisywanie
pacjentom unikalnych
numerów. zalety
Łatwe wdrażanie niezależnie
od rodzaju badania, liczby
badanych, liczby ośrodków,
obszarów terapeutycznych. zalety
zalety Jego solidność pomaga
w prowadzeniu wielu
badań w jednym punkcie
czasowym.
zalety Dzięki ewolucji
technologicznej, łatwa
integracja z innymi systemami
np. eCRF.
Cyfryzacja danych Monitoring w eCRF
Inne funkcje systemu eCRF.
Zadzwoń do nas Napisz