Słownik MedDRA w eCRF.

Kodowanie medyczne.

Aktywne badania

Korzystając z licencji wyposażyliśmy nasz system eCRF.bizTMsłownik medyczny MedDRA zawierający międzynarodową terminologię medyczną używaną w badaniach klinicznych, raportach z badań klinicznych, prezentacji danych i kodowaniu medycznym.

Stosowanie słownika MedDRA w systemie eCRF zapewnia globalną standaryzację terminologii w badaniu zgodną z wymogami regulacyjnymi i pozwala nam na właściwe klasyfikowanie chorób, diagnoz, objawów, wskazań terapeutycznych, badań, procedur, i medycznej historii pacjentów.

Zaimplementowanie tego słownika pozwala naszym ekspertom w dziedzinie statystyki na kodowanie medyczne zgodnie z Meddra oraz redukuje nakład pracy lekarzy podczas wprowadzania danych do eCRF.

Z listy podpowiedzi mogą oni wybierać preferowane terminy, co ułatwia proces kodowania medycznego danych, niezbędnego w procesie przygotowania raportu z badania klinicznego. Data managerowie korzystają ze słownika w towarzyszącej badaniu klinicznemu aplikacji Autokodera, która umożliwia częściową automatyzację procesu kodowania medycznego oraz weryfikację kodowania przez monitorów medycznych, bądź inne wskazane osoby. Proces kodowania medycznego, podobnie jak inne aspekty pracy w systemie, jest dokumentowany za pomocą modułu audit trail.
Słownik MedDRA
Cyfryzacja danych Monitoring w eCRF
Inne funkcje systemu eCRF.
Badania kliniczne COVID-19
Zadzwoń do nas Napisz