CAWI
CAWI - Ankietyzacja internetowa.

CAWI (Computer Assisted Web Interview) to wspomagany komputerowo wywiad, który realizowany jest z respondentem drogą elektroniczną i z wykorzystaniem kwestionariuszy internetowych, czyli - prowadzona za pośrednictwem przeglądarki www ankietyzacja online.

Zalety ankietyzacji elektronicznej.

W dobie upowszechnienia Internetu i szerokiego dostępu do komputerów i urządzeń mobilnych, CAWI uchodzi za jedną z najbardziej perspektywicznych ilościowych technik badawczych. Jej elektroniczny, nadzorowany przez dedykowane oprogramowanie, proces pozyskiwania informacji sprawia, że ta forma ankietyzacji:

  • jest rozwiązaniem pozwalającym na przebadania dużych grup respondenckich przy relatywnie niskich kosztach (brak konieczności zatrudnienia ankieterów i wydruku ankiet) i w stosunkowo krótkim czasie
  • pozwala objąć badaniem konkretne grupy respondentów (w tym - próby reprezentatywne i ogólnopolskie), np. poprzez personalizowane wysłanie zaproszeń do wypełnienia kwestionariusza ankiety lub udostępnienia go na powiązanych z daną grupą docelową portalach tematycznych/w mediach społecznościowych
  • daje wgląd w uzyskiwane odpowiedzi w czasie trwania badania i umożliwia cząstkowe ich analizy
  • jest atrakcyjna dla respondentów - zapewnia im anonimowość i możliwość wypełnienia ankiety w dowolnym momencie i miejscu
  • umożliwia stosowanie multimedialnych kwestionariuszy ankiet - kwestionariusze elektroniczne, w przeciwieństwie do papierowych, opatrzyć można materiałami wideo, dźwiękowymi czy grafikami, a także edytować w czasie trwania ankietyzacji.
Badanie opinii

Panel Badanie Opinii to internetowy serwis konsumencki - ogólnopolska baza respondentów pozwalająca realizować cykliczne badania ankietowe metodą CAWI.

BADANiE OPINII
Survgo

SurvGoTM to aplikacja dedykowana kompleksowemu zarządzaniu ankietyzacjami online.

SURVGO
CATI-System

Platforma badawcza CATI-System to rozwiązanie dedykowane wsparciu w prowadzeniu badań ankietowych, w tym - ankietyzacji internetowej i telefonicznej.

CATI
eCRF.biz

Panel Badanie Opinii to internetowy serwis konsumencki - ogólnopolska baza respondentów pozwalająca realizować cykliczne badania ankietowe metodą CAWI.

eCRF.biz
Zadzwoń do nas Napisz