Oferujemy ogólnopolskie badania sondażowe
realizowane w modelu Omnibus.

mp Rozwój technik badań sondażowych ewoluuje w kierunku wyznaczanym przez dwa cele: obniżenie kosztów i skrócenie czasu trwania procesu badawczego. Obie te tendencje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, sprawiając, że nasza oferta staje się jeszcze bardziej konkurencyjna.
Lata doświadczeń pokazały nam, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest złączenie projektów i  scalenie pytań w jednym kwestionariuszu ankiety. Tak narodził się pomysł na Omnibus CATI, którego pojedyncze pytanie to koszt już od 400 zł.
mp Tego typu badanie realizowane jest według najwyższych jakościowych standardów firmy. Zapewniamy badanie na próbie ogólnopolskiej, obejmującej 1000 dorosłych mieszkańców wszystkich województw. Istnieje możliwość zadania pojedynczego pytania lub całego ich bloku. Badanie Omnibus jest wykonywane w ciągu tygodnia, a zamówienia można składać na dwa tygodnie przed startem realizacji. Wyniki udostępniane będą w postaci zestawień tabelarycznych (liczbowych i procentowych).
Co miesiąc prowadzimy wywiady z pełnoletnimi Polakami zamieszkującymi wszystkie województwa - stosujemy w tym celu ankietyzację on-line (CAWI) i telefoniczną (CATI). Każdorazowo w Omnibus CATI uczestniczy 1000 respondentów z terenu całego kraju. Rozkład próby badanej uwzględnia rzeczywisty podział społeczeństwa ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek oraz wykształcenie. Dobór próby dokonywany jest w sposób proporcjonalny.

Startujemy co miesiąc, a wyniki przekazujemy już po 7 dniach od momentu rozpoczęcia badania Omnibus.

Za dodatkową opłatą mogą zostać wykonane graficzne przedstawienie danych przy pomocy stosownych wykresów oraz weryfikacja hipotez statystycznych prowadząca do wyłonienia istotnych zależności pomiędzy zmiennymi. Na życzenie klienta istnieje także możliwość wykonania bardziej zaawansowanych analiz statystycznych i wprowadzenia elementów metody opisowej, w celu ułatwienia interpretacji wyników.

dr Monika Jaremków

mp

e-mail: badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 534 702 007

Harmonogram 2024

Przyjmowanie zleceń (do) Przygotowanie kwestionariusza Badanie CATI/CAWI Obróbka i analiza zgromadzonego materiału Przekazanie wyników
31.01.2024 01.02.2024 02-07.02.2024 08.02.2024 09.02.2024
29.02.2024 01.03.2024 02-07.03.2024 08.03.2024 11.03.2024
28.03.2024 02.04.2024 03-08.04.2024 09.04.2024 10.04.2024
30.04.2024 06.05.2024 07-11.05.2024 13.05.2024 14.05.2024
29.05.2024 03.06.2024 04-08.06.2024 10.06.2024 11.06.2024
28.06.2024 01.07.2024 02-06.07.2024 08.07.2024 09.07.2024
31.07.2024 01.08.2024 02-07.08.2024 08.08.2024 09.08.2024
30.08.2024 02.09.2024 03-07.09.2024 09.09.2024 10.09.2024
30.09.2024 01.10.2024 02-07.10.2024 08.10.2024 09.10.2024
31.10.2024 04.11.2024 05-09.11.2024 12.11.2024 13.11.2024
29.11.2024 02.12.2024 03-07.12.2024 09.12.2024 10.12.2024
30.12.2024 02.01.2025 03-09.01.2025 10.01.2025 13.01.2025

Najczęściej zadawane pytania.

Czym jest badanie Omnibus?

Badanie omnibus oznacza ogólnopolskie badanie przeprowadzane raz w miesiącu na grupie 1000 respondentów z całej polski. Badania omnibus mogą być przeprowadzone w różnych formach takich jak wywiad internetowy (CAWI) czy wywiad telefoniczny (CATI). Zaletą badania omnibusowego jest jego niższy koszt, ponieważ polega na zebraniu pytań badawczych z wielu obszarów i są one zadawane w ramach jednego badania.

Ile trwa przeprowadzenie badania Omnibus?

Zebranie 1000 ankiet zazwyczaj trwa kilka dni, ponieważ jest realizowane na reprezentatywnej grupie respondentów z całej polski. Pytania od klienta do badania zazwyczaj zbierane są przez cały miesiąc i realizowane na początku kolejnego miesiąca.

Jaki jest koszt przeprowadzenia badania Omnibus?

Cennik orientacyjny badania Omnibus jest dostępny na stronie internetowej w zakładce Omnibus Cennik. Zależy on od ilości i złożoności pytań, jest jednak ustalany indywidualnie z każdym klientem.

Jakie są zalety przeprowadzenie badania Omnibus?

Dzięki prostej formie badania jest ono przejrzyste i pozwala na zebranie danych wysokiej jakości. Dużą zaletą badania w formie Omnibus jest relatywnie niski koszt badania oraz szybki czas realizacji zachęcający do powtarzania badania w różnych odstępach czasu.

Czy mogę samodzielnie zrealizować badanie ankietowe wśród respondentów?

Jeśli chcesz samodzielnie zrealizować badanie ankietowe skorzystaj z programu do ankiet SurvGo™. Korzystając ze samodzielnej ankietyzacji online klient zachowuje niską cenę badania oraz pełną kontrolę nad jego przebiegiem. W SurvGo™ można kierować ankiety bezpośrednio do swojej grupy docelowej, wskazując jej cechy socjodemograficzne w analizie próby (np. proporcje płci i wieku respondentów).

Zadzwoń do nas Napisz