Badania Omnibus. Ogólnopolskie sondaże
Oferujemy ogólnopolskie badania sondażowe
realizowane w modelu Omnibus.
mp Rozwój technik badań sondażowych ewoluuje w kierunku wyznaczanym przez dwa cele: obniżenie kosztów i skrócenie czasu trwania procesu badawczego. Obie te tendencje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, sprawiając, że nasza oferta staje się jeszcze bardziej konkurencyjna.
Lata doświadczeń pokazały nam, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest złączenie projektów i  scalenie pytań w jednym kwestionariuszu ankiety. Tak narodził się pomysł na Omnibus CATI, którego pojedyncze pytanie to koszt już od 400 zł.
mp Tego typu badanie realizowane jest według najwyższych jakościowych standardów firmy. Zapewniamy badanie na próbie ogólnopolskiej, obejmującej 1000 dorosłych mieszkańców wszystkich województw. Istnieje możliwość zadania pojedynczego pytania lub całego ich bloku. Badanie Omnibus jest wykonywane w ciągu tygodnia, a zamówienia można składać na dwa tygodnie przed startem realizacji. Wyniki udostępniane będą w postaci zestawień tabelarycznych (liczbowych i procentowych).
Co miesiąc prowadzimy wywiady z pełnoletnimi Polakami zamieszkującymi wszystkie województwa - stosujemy w tym celu ankietyzację on-line (CAWI) i telefoniczną (CATI). Każdorazowo w Omnibus CATI uczestniczy 1000 respondentów z terenu całego kraju. Rozkład próby badanej uwzględnia rzeczywisty podział społeczeństwa ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek oraz wykształcenie. Dobór próby dokonywany jest w sposób proporcjonalny.

Startujemy co miesiąc, a wyniki przekazujemy już po 7 dniach od momentu rozpoczęcia badania Omnibus.

Za dodatkową opłatą mogą zostać wykonane graficzne przedstawienie danych przy pomocy stosownych wykresów oraz weryfikacja hipotez statystycznych prowadząca do wyłonienia istotnych zależności pomiędzy zmiennymi. Na życzenie klienta istnieje także możliwość wykonania bardziej zaawansowanych analiz statystycznych i wprowadzenia elementów metody opisowej, w celu ułatwienia interpretacji wyników.

dr Monika Jaremków

mp

e-mail: badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 666 068 671

Harmonogram 2020

Przyjmowanie zleceń (do) Przygotowanie kwestionariusza Badanie CATI/CAWI Obróbka i analiza zgromadzonego materiału Przekazanie wyników
2020-01-31 2020-02-03 04-09.02.2020 2020-02-10 2020-02-11
2020-02-28 2020-03-02 03-08.03.2020 2020-03-09 2020-03-10
2020-03-31 2020-04-01 02-07.04.2020 2020-04-08 2020-04-09
2020-04-30 2020-05-04 05-10.05.2020 2020-05-11 2020-05-12
2020-05-29 2020-06-01 02-07.06.2020 2020-06-08 2020-06-09
2020-06-30 2020-07-01 02-07.07.2020 2020-07-08 2020-07-09
2020-07-31 2020-08-03 04-09.08.2020 2020-08-10 2020-08-11
2020-08-31 2020-09-01 02-07.09.2020 2020-09-08 2020-09-09
2020-09-30 2020-10-01 02-07.10.2020 2020-10-08 2020-10-09
2020-10-30 2020-11-02 03-08.11.2020 2020-11-09 2020-11-10
2020-11-30 2020-12-01 02-07.12.2020 2020-12-08 2020-12-09
Zadzwoń do nas Napisz