Badania Omnibus. Ogólnopolskie sondaże
Oferujemy ogólnopolskie badania sondażowe
realizowane w modelu Omnibus.
mp Rozwój technik badań sondażowych ewoluuje w kierunku wyznaczanym przez dwa cele: obniżenie kosztów i skrócenie czasu trwania procesu badawczego. Obie te tendencje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, sprawiając, że nasza oferta staje się jeszcze bardziej konkurencyjna.
Lata doświadczeń pokazały nam, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest złączenie projektów i  scalenie pytań w jednym kwestionariuszu ankiety. Tak narodził się pomysł na Omnibus CATI, którego pojedyncze pytanie to koszt już od 400 zł.
mp Tego typu badanie realizowane jest według najwyższych jakościowych standardów firmy. Zapewniamy badanie na próbie ogólnopolskiej, obejmującej 1000 dorosłych mieszkańców wszystkich województw. Istnieje możliwość zadania pojedynczego pytania lub całego ich bloku. Badanie Omnibus jest wykonywane w ciągu tygodnia, a zamówienia można składać na dwa tygodnie przed startem realizacji. Wyniki udostępniane będą w postaci zestawień tabelarycznych (liczbowych i procentowych).
Co miesiąc prowadzimy wywiady z pełnoletnimi Polakami zamieszkującymi wszystkie województwa - stosujemy w tym celu ankietyzację on-line (CAWI) i telefoniczną (CATI). Każdorazowo w Omnibus CATI uczestniczy 1000 respondentów z terenu całego kraju. Rozkład próby badanej uwzględnia rzeczywisty podział społeczeństwa ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek oraz wykształcenie. Dobór próby dokonywany jest w sposób proporcjonalny.

Startujemy co miesiąc, a wyniki przekazujemy już po 7 dniach od momentu rozpoczęcia badania Omnibus.

Za dodatkową opłatą mogą zostać wykonane graficzne przedstawienie danych przy pomocy stosownych wykresów oraz weryfikacja hipotez statystycznych prowadząca do wyłonienia istotnych zależności pomiędzy zmiennymi. Na życzenie klienta istnieje także możliwość wykonania bardziej zaawansowanych analiz statystycznych i wprowadzenia elementów metody opisowej, w celu ułatwienia interpretacji wyników.

dr Monika Kurpanik

mp

e-mail: badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 666 068 671

Harmonogram 2018

Przyjmowanie zleceń (do) Przygotowanie kwestionariusza Badanie CATI/CAWI Obróbka i analiza zgromadzonego materiału Przekazanie wyników
31.01.2018 01.02.2018 02-07.02.2018 08.02.2018 09.02.2018
28.02.2018 01.03.2018 02-07.03.2018 08.03.2018 09.03.2018
30.03.2018 03.04.2018 04-09.04.2018 10.04.2018 11.04.2018
30.04.2018 07.05.2018 08-11.05.2018 14.05.2018 15.05.2018
30.05.2018 04.06.2018 05-08.06.2018 11.06.2018 12.06.2018
29.06.2018 02.07.2018 03-06.07.2018 09.07.2018 10.07.2018
31.07.2018 01.08.2018 02-07.08.2018 08.08.2018 09.08.2018
31.08.2018 03.09.2018 04-07.09.2018 10.09.2018 11.09.2018
28.09.2018 01.10.2018 02-05.10.2018 08.10.2018 09.10.2018
31.10.2018 05.11.2018 06-09.11.2018 12.11.2018 13.11.2018
30.11.2018 03.12.2018 04-07.12.2018 10.12.2018 11.12.2018
Zadzwoń do nas Napisz