PAŹ
26

Produkcja oprogramowania dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Biostat

BioStat dostawcą systemu bazodanowego do gromadzenia danych kardiochirurgicznych w Katedrze i Klinice Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zadaniem zespołu specjalistów będzie jego zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie.

"Dostawa oprogramowania dla SUM to kolejny sukces naszego działu Statistical Programming, jest to jednocześnie kolejna strategiczna dla Spółki dostawa systemu klasy eCRF dla sektora medycznego wspierająca procesy badawcze. System zapewni mnogość funkcji. Przede wszystkim zachowana zostanie jednak najwyższa troska o bezpieczeństwo danych, do których możliwy będzie dostęp zgodnie z uprawnieniami użytkownika. System przygotowany dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego spełnia wymogi systememu KROK (Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznej) w zakresie przesyłania obwiązkowych informacji o przeprowadzonych zabiegach kardiochirurgicznych. Jednocześnie system (w odróżnieniu od interfejsu KROK) pozwala na nieograniczone analizy w każdym możliwym przekroju na zbiorach znajdujacych sie w metabazie."Rafał Piszczek - manager zarządzający firmą BioStat.
 

Oprogramowanie umożliwi włączenie do systemu dotychczasowej bazy, a także generowanie raportów i zestawień ze zgromadzonych danych. Zapewniona zostanie m.in. edycja wprowadzonych informacji, ich archiwizacja, jak również wysyłanie zapytań do bazy z wykorzystaniem języka SQL.

System eCRF.biz™ został opracowany z myślą o kompleksowym wsparciu projektów badawczych  takich jak badania kliniczne, badania obserwacyjne, badania  statystyczno-epidemiologiczne, bazy danych oraz rejestry. Dostęp do programu możliwy jest z dowolnego miejsca za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

eCRF.biz™ pozwala wyeliminować tradycyjne, papierowe dokumenty wytwarzane i gromadzone w trakcie realizacji projektów. System umożliwia zdalne gromadzenie danych, data management, zawiera również moduł analityczny pozwalający na monitorowanie postępów oraz generowanie podstawowych statystyk projektu.eCRF.biz™ zawiera moduł automatycznej kontroli wpisów, pozwalający na weryfikację poprawności już na etapie wprowadzania danych. Systemowa implementacja nowoczesnych rozwiązań analitycznych w skuteczny sposób eliminuje braki danych oraz redukuje odsetek błędnych wpisów.

Więcej o eCRF.biz™ znajdziecie Państwo pod adresem www.ecrf.biz.pl.

Zobacz także .