Badania ankietowe.

Badania ankietowe

pozyskuj wiarygodne informacje

Zapewniamy realizację przez doświadczony zespół badaczy, ankieterów, koordynatorów oraz koderów.

Badania ankietowe to jedna z najczęściej wykorzystywanych przez nas metod pozyskiwania danych empirycznych. Przeprowadzenie ankietyzacji jest nieodzowne zwłaszcza w projektach badań marketingowych oraz analizie rynku. Pozwala m.in. dowiedzieć się, co klienci myślą o określonych markach, a także - jakie są ich style konsumpcji, potrzeby czy preferencje. Do grona respondentów biorących udział w prowadzonych przez nas pomiarach ankietowych zaliczają się jednak nie tylko konsumenci, ale również przedstawiciele sektora biznesowego, naukowego oraz administracji publicznej.

Zapewniamy błyskawiczny czas ankietyzacji – nasze badania ankietowe realizujemy nawet do 48 godzin. Tak szybki pomiar umożliwiają nam:

 • Zaawansowane narzędzia pozyskiwania oraz analizy danych;
 • Doświadczony zespół złożony z badaczy, ankieterów, koordynatorów oraz koderów;
 • Profesjonalnie wyposażone studio do badań telefonicznych CATI;
 • Autorskie oprogramowanie badawcze CATI-System;
 • Panel konsumencki Badanie Opinii – gromadzącym w jednym miejscu tysiące klientów o różnym profilu.

Badania ankietowe dzielą się na wiele rodzajów, w zależności od tego - kryterium podziału stanowi sposób, w jaki pozyskujemy dane empiryczne. Do tradycyjnych technik zaliczamy PAPI oraz CATI, prócz nich realizujemy jednak także pomiary z wykorzystaniem Internetu (CAWI) oraz urządzeń mobilnych (CAPI).

CATI
CATI (Computer Assisted Telephone Interview)

CATI to ankietyzacja prowadzona przez nas w profesjonalne zaaranżowanym studio, wyposażonym w 30 stanowisk teleankieterskich. Dysponujemy zespołem doświadczonych ankieterów, którzy prowadzą z respondentami telefoniczne wywiady kwestionariuszowe.

Odpowiedzi na poszczególne pytania są odnotowywane przez nich w naszym autorskim systemie komputerowym CATI-SYSTEM. Pozwala to znacznie uprościć i przyśpieszyć realizację, a także uniknąć ryzyka uzyskania niepełnych i mało wartościowych odpowiedzi. System czuwa również nad prawidłowym stosowaniem reguł przejścia oraz pozwala na rotowanie odpowiedzi. Badania ankietowe typu CATI daje ponadto możliwość szybkiego dotarcia nawet do trudno dostępnych grup respondentów, a także stosunkowo niskie koszty realizacji - są to istotne zalety tego typu ankietyzacji.

CATI
CAWI (Computer-Assisted Web Interview)

Internetowe badania ankietowe polegają na wypełnianiu przy respondentów elektronicznego kwestionariusza ankiety. Technika ta sprawdza się świetnie zwłaszcza w badaniach satysfakcji pracowników, klientów oraz pracowników administracji publicznej. Jej zaletą jest możliwość wypełnienia ankiety w wybranym czasie i z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Prowadząc tego rodzaju ankietyzację stosujemy mechanizm jednorazowych kodów lub szyfrowania danych za pomocą loginu i hasła. Dzięki temu respondent zyskuje poczucie anonimowości, a tym samym wzrasta jego skłonność do udzielania szczerych odpowiedzi. Kwestionariusze elektroniczn dają ponadto możliwość opatrzenia pytań materiałami graficznymi oraz audio-wizualnymi.

CATI
CAPI (Computer-Assisted Personal Interview)

Ankieter prowadzi w tym przypadku wywiad terenowy, rejestrując odpowiedzi respondenta w systemie zainstalowanym na urządzeniu mobilnym. Prócz tego, ma on także możliwość zaprezentowania badanemu materiałów graficznych oraz audiowizualnych - mogą to być chociażby koncepcje reklam, opakowań czy elementów systemu identyfikacji wizualnej. Podobnie jak ma to miejsce przy wykorzystaniu techniki CAPI i CAWI, dane są automatycznie rejestrowane w systemie i gotowe do analizy - nie ma więc konieczności ręcznego kodowania, a automatyzacja ta przyspiesza opracowywanie wyników.

CATI
PAPI (Paper & Pen Personal Interview)

W tym przypadku mamy do czynienia z realizacją bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych. Ankieter odczytuje kolejno respondentowi pytania, po czym wprowadza do formularza wybrane przez niego odpowiedzi. Możliwe jest także przeprowadzenie badania w formie ankiety audytoryjnej. W takim przypadku wręczamy respondentom zebranym w jednym pomieszczeniu kwestionariusze ankietowe, które wypełniają samodzielnie.

Badania PAPI realizujemy na terenie całego kraju - zarówno na reprezentatywnej populacji ogólnopolskiej, jak i wąskich grupach specjalistycznych.

CATI
Ankietowe badania panelowe

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, stworzyliśmy nowoczesny panel konsumencki Badanie Opinii. Umożliwia on błyskawiczne pozyskiwanie informacji od klientów z grup docelowych na temat ich potrzeb i preferencji konsumenckich. Uczestnicy platformy udzielają także odpowiedzi dotyczących znajomości i oceny marek - dzięki temu wpływają w konsekwencji na ich ulepszanie oraz dostosowywanie do realnych potrzeb.

Przykładowe możliwości wykorzystania

 • Badania świadomości marki oraz istnienia produktów;
 • Badania opinii klientów/pacjentów;
 • Badania lojalności względem marki;
 • Badania potrzeb klientów;
 • Weryfikacja skuteczności reklamy;
 • Sondaże przedwyborcze;
 • Badania preferencji politycznych;
 • Badania zaufania społecznego;
 • Badania satysfakcji pracowników;
 • Badania jakości życia mieszkańców;
 • Badania ewaluacyjne projektów unijnych;
 • Badania społeczne.

Dlaczego warto podjąć decyzję o realizacji badań ankietowych?

Produktem końcowym z przeprowadzonego przez nas badania ankietowego jest raport zawierający listę wniosków i rekomendacji. W przypadku sektora komercyjnego ich wdrożenie pozwala m.in. na:

 • Zaawansowane narzędzia pozyskiwania oraz analizy danych;
 • Doświadczony zespół złożony z badaczy, ankieterów, koordynatorów oraz koderów;
 • Profesjonalnie wyposażone studio do badań telefonicznych CATI;
 • Autorskie oprogramowanie badawcze CATI-System;
 • Panel konsumencki Badanie Opinii – gromadzącym w jednym miejscu tysiące klientów o różnym profilu.
Sprawdź koszt badania ankietowego
Koszt badania:
*Podana cena w netto, należy doliczyć VAT 23%.
Dobierz respondentów z panelu konsumenckiego
– realizuj badania ekspresowo!
Badania ankietowe SurvGO
Zadzwoń do nas Napisz