Badania internetowe

Technika CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) polega na przeprowadzeniu ankiety internetowej, nadzorowanej komputerowo. Respondent może uzyskać dostęp do kwestionariusza badawczego bezpośrednio przez przeglądarkę (logowanie na odpowiedniej stronie internetowej) bądź poprzez pocztę e-mail (ankieta przesłana na adres elektroniczny osoby ankietowanej).

W przypadku badania on-line realizowanego za pomocą przeglądarki internetowej pytania kwestionariuszowe są automatycznie pobierane z serwera firmy BIOSTAT i przekazywane za pośrednictwem sieci do dowolnego punktu, w którym znajduje się respondent wraz z komputerem podłączonym do internetu. Po udzieleniu odpowiedzi przez osobę ankietowaną, uzyskane dane również zostają zapisane na serwerze. Oprogramowanie komputerowe obsługujące ankietę internetową dba o zachowanie właściwej kolejności pytań przesyłanych respondentowi oraz weryfikuje poprawność logiczną wprowadzanych odpowiedzi. Każdy z respondentów otrzyma dostęp do badania w postaci danych: użytkownik/hasło. Badania CAWI realizowane są za pomocą nowoczesnego autorskiego panelu badawczego eCRF.bizTM. Na życzenie Klienta dostęp do badania jest także możliwy z poziomu własnego serwisu internetowego.

Jeśli techniką dotarcia do respondenta jest ankieta internetowa, przesyłana na wybrany adres elektroniczny wówczas kontrola nad realizacją badania sprawowana jest poprzez system mailingowy. Kwestionariusz badawczy zostaje wysłany na wskazany adres odbiorcy wraz z informacją o realizowanym badaniu. Ankiety powracające do nadawcy są gromadzone i na bieżąco wprowadzane do elektronicznej bazy danych.

Technika CAWI ułatwia ankietowanie dużych grup respondentów w relatywnie najkrótszym czasie, pozwalając na jednoczesne prowadzenie dużej ilości niezależnych pomiarów. Badanie może mieć także charakter anonimowy, co prowadzi do zwiększenia wiarygodność odpowiedzi Przy realizacji badań  metodą CAWI nasza firma kieruje się doświadczeniem w przeprowadzaniu badań on-line.

Zadzwoń do nas Napisz