Badania ankietowe
pacjentów.
Realizuj badania i zyskaj przewagę nad
konkurencją nawet w 48 h.
Dołącz do naszej cyklicznej ankiety wśród pacjentów,
dodaj swoje pytania.

Badanie ankietowe realizujemy z wykorzystaniem panelu badawczego Badanie Opinii, który zrzesza tysiące pacjentów zróżnicowanych pod kątem demograficznym oraz psychograficznym. Już teraz poznaj opinie i preferencje pacjentów, aby zwiększyć swój udział w rynku farmaceutycznym. Zbuduj przewagę nad lekami konkurencyjnymi!

Oferta badawcza.
 • Badanie znajomości i wizerunku producentów leków
 • Zidentyfikowanie czynników wpływających na postrzeganie marki
 • Zwymiarowanie popularności stosowanych suplementów/produktów leczniczych
 • Określenie potencjału marketingowego
 • Badanie opinii nt. produktu
 • Identyfikacja barier w stosowaniu leków poszczególnych marek
 • Opiniowanie opakowań produktów
 • Badanie percepcji i potencjału dla suplementów
 • Poznanie zwyczajów zakupowych pacjentów
 • Badanie wrażliwości i elastyczności cenowej
 • Mobilne dzienniczki pacjentów
 • Określenie profili pacjentów
 • Przestrzeganie zaleceń lekarskich
 • Zachowania terapeutyczne pacjentów
 • Własna tematyka - badania ad hoc

Zapoznaj się z naszą wyselekcjonowaną bazą raportów.

Zobacz bazę naszych raportów
Jak to działa? - Model współpracy.
SPI - Specyfic Point of Information

5-8 pytań dotyczących konkretnego obszaru (np. przestrzeganie zaleceń lekarskich) w oparciu o konkretne dane medyczne pacjentów. Klient dostarcza pomysł/pytania do kwestionariusza. Finalny kształt kwestionariusza ankiety opracowany jest przez zespół badawczy BioStat.

FMRP - Full Market Research Program

15 – 50 pytań wraz z przygotowaniem całego procesu badawczego od weryfikacji celu poprzez budowę kwestionariusza ankiety po realizację i opracowanie wyników.

Raporty rynkowe Raporty rynkowe
Profil
zdrowotny pacjentów.
Podział panelistów na płeć
Raporty rynkowe
 • kobiet (58%)
 • mężczyzn (42%)
Struktura wieku panelistów
Raporty rynkowe
 • 18-36 lat (51%)
 • 37-54 lata (35%)
 • 55+ (14%)
Wykształcenie panelistów
Raporty rynkowe
 • podstawowe (10%)
 • zawodowe (8%)
 • średnie (56%)
 • wyższe (26%)
Status mieszkaniowy panelistów
Raporty rynkowe
 • dom na własność (33%)
 • własne mieszkanie (32%)
 • wynajęte mieszkanie (30%)
 • dom wynajęty (5%)
Operator sieci komórkowej
Raporty rynkowe
 • Play (38%)
 • Orange (30%)
 • Plus (20%)
 • T-Mobile (12%)
Wielkość gospodarstwa domowego
Raporty rynkowe
 • 1-2 osoby (35%)
 • 3-4 osoby (51%)
 • 5 osób i więcej (14%)
Czy posiadasz samochód
Raporty rynkowe
 • tak (74%)
 • nie (26%)
Zatrudnienie
Raporty rynkowe
 • pełny wymiar (50%)
 • niepełny wymiar (15%)
 • samozatrudnienie (11%)
 • staż/praktyka (4%)
 • nie pracuję (20%)
Miesięczny dochód na jedną osobę
Raporty rynkowe
 • do 499zł (11%)
 • 500-999zł (21%)
 • 1000-1499zł (23%)
 • 1500-2499zł (27%)
 • ponad 2500zł (18%)
Raporty rynkowe Raporty rynkowe Raporty rynkowe Raporty rynkowe Raporty rynkowe
Dr Monika Kurpanik
Dr Monika Kurpanik
Dyrektor ds. Badań
Zadzwoń do nas Napisz