Badania opinii klienta
Badania opinii klienta.

Zadowolony klient to jedna z najważniejszych wartości każdej firmy – zwłaszcza dziś, w dobie masowej produkcji i medialnego kreowania potrzeb. Nie od dziś wiadomo bowiem, że usatysfakcjonowani z zakupu klienci nie tylko regularnie wracają do firm spełniających ich oczekiwania, ale i w sposób niejako naturalny identyfikują się z ich marką i rekomendują jej produkty innym - stają się lojalnymi kontrahentami i naturalnymi ambasadorami marki.

Opinia klienta a satysfakcja z zakupu.

Satysfakcji lub niezadowoleniu z zakupu towarzyszą nieustannie pewne opinie konsumenckie – argumentują one niejako poziom zadowolenia klienta, ale i stanowią cenne źródło informacji o jego odczuciach w zakresie samego zakupu. Opinie o produkcie i usłudze, jakości obsługi czy sposobie promowania oferty to istotne wskazówki o pewnych klienckich oczekiwaniach i preferencjach, które warto respektować w procesie dostosowywania swojej oferty.

Badania opinii klientów.

Jednym z obszarów analiz rynku są badania opinii klientów, którzy korzystają z dostępnych tam ofert – są to badania ukierunkowane na pozyskanie odczuć konsumenckich w różnych aspektach sprzedażowych. Z ich pomocą działający w obrębie rynku przedsiębiorcy:
  • poznają najbardziej preferowane produkty i usługi oraz cechy, jakie winny one wykazywać, aby spełniać konsumenckie oczekiwania
  • zyskują wiedzę na temat postrzegania swojej firmy oraz jej mocnych i słabych stron,
  • otrzymują informacje zwrotne o ocenie poszczególnych obszarów współpracy
  • zdobywają wskazówki, uwagi i sugestie, które pozwalają im na bezpieczne podejmowanie biznesowych decyzji i optymalne wdrażanie zmian,
  • dowiadują się jakie są preferencje zakupowe klientów oraz najważniejsze aspekty współpracy
  • poznają czynniki, które determinują poziom satysfakcji konsumenckiej w danej branży.

Wszystkie powyższe informacje, zarówno w sferze B2B jak i B2C, pozwalają skutecznie poprawiać wizerunek firmy w oczach klientów oraz budować ich lojalność wobec firmy i zwiększać szanse jej polecenia znajomym, a także - umożliwiają minimalizowanie ryzyka odejścia niezadowolonego klienta do konkurencji i ryzyka tak popularnej dziś „anty-reklamy.

Oprogramowanie do ankietyzacji online.

Badania opinii klienta dokonywać można różnymi metodami – począwszy od standardowych ankiet papierowych umieszczonych na terenie sklepu, przez badania telefoniczne, aż po zaawansowane internetowe badania ankietowe (w tym m.in. te wykorzystujące ogólnopolskie panele konsumenckie).

Pomimo bogactwa dostępnych rozwiązań za najszybszą i najbardziej efektywną metodę śledzenia satysfakcji klientów i ich opinii uważa się ankietyzację elektroniczną (CAWI) – umożliwia ona realizację badań ogólnopolskich na reprezentatywnych próbach badawczych (zarówno prowadzonych jednorazowo, jak i cyklicznie) w sposób nie tylko rzetelny, ale i szybki i ekonomiczny. Co więcej, wykorzystanie technologii internetowych sprzyja m.in. sprawnemu programowaniu kwestionariuszy elektronicznych (w tym – opatrzonych elementami audiowizualnymi), bieżącemu monitoringowi i analizie gromadzonych odpowiedzi oraz intuicyjności obsługi samego badania.

W internetowych badaniach opinii wykorzystujemy włącznie niezawodne oprogramowanie badawcze.

CATI-System
CATI-System to rozbudowana platforma badawcza zapewniająca kompleksowe wsparcie w realizacji i obsłudze badań typu CATI, CAWI oraz CAPI.
Cati-System
Survgo. The best survey system.
SurvGoTM to funkcjonalne oprogramowanie dedykowane obsłudze ankietyzacji online - zapewnia szybką i sprawną realizacją badań internetowych.
SurvGo
Badanie opinii
Badanie Opinii to ogólnopolski panel konsumencki - rozbudowana baza zróżnicowanych grup respondentów sprzyja pdzeniu cyklicznych badań online.
Badanie Opinii
eCRF.biz Electronic Case Report Form
Badanie Opinii to ogólnopolski panel konsumencki - rozbudowana baza zróżnicowanych grup respondentów sprzyja prowadzeniu cyklicznych badań online.
eCRF.biz
Zobacz rekomendacje
SurvGO
Zadzwoń do nas Napisz