Badania Opinii.
Badania opinii.

Jednym z kluczowych źródeł informacji z jakich korzysta się w toku codziennych wyborów i decyzji jest zazwyczaj opinia innych - rodziny, znajomych, ekspertów z danej dziedziny. Nie inaczej jest także i w obszarze badań rynku - opinie na temat jakości obsługi klienta, postrzegania produktu i sposobów jego promocji czy czynników branych pod uwagę podczas dokonywania zakupów pozwalają pozyskać sporo istotnej wiedzy z zakresu zwyczajów, odczuć i wymagań konsumenckich. Wiedza ta bywa zaś nieoceniona przy doskonaleniu oferty firmy, jej strategii marketingowej czy standardów obsługi klienta.

Badania opinii klientów - oferta badawcza.
Badania opinii

Mając na uwadze wagę osądów konsumenckich, w toku badań rynku dla naszych Klientów realizujemy także kompleksowe badania opinii klientów. W tym zakresie specjalizujemy się zwłaszcza w badaniach przeprowadzanych metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI – Computer Assisted Telephone Interview) oraz metodami elektronicznymi: CAWI (Computer Assisted Web Interview) oraz CAPI (Computer Assisted Personal Interview) - są one obsługiwane przez nasz autorski system wsparcia projektów badawczych eCRF.bizTM. Prócz tego oferujemy jednak także badania metodami tradycyjnymi, jak dla przykładu ankietyzacja bezpośrednia, wykorzystująca kwestionariusze papierowe (PAPI – Paper and Pencil Interview).

Cykliczna ankietyzacja elektroniczna za pomocą aplikacji Cati-system.

Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom, oferujemy usługę cyklicznych badań opinii klientów z wykorzystaniem aplikacji do ankietyzacji elektronicznej. Korzystamy z naszego autorskiego oprogramowania Cati-System, które wyróżnia się prostotą obsługi oraz umożliwia pełną obsługą i zarządzanie na każym etapie procesu badawczego. Można z jego pomocą m.in:

  • samodzielnie zaprogramować ankietę,
  • na bieżąco edytować strukturę pytań i odpowiedzi,
  • generować automatyczne raporty z badań,
  • w dowolnym czasie przeglądać postępy badania opinii klientów,
  • uzyskiwać wgląd do danych i opracowań statystycznych,
  • dodawać do ankiety elementy graficzne i audiowizualne,
  • definiować w dowolny sposób poziom uprawnień do systemu ankietowego.
Badania sondażowe.

Powołując się na realizację badań opinii warto nadmienić, iż - prócz powyższego - nasza oferta badawcza obejmuje także sondaże ogólnopolskie i lokalne. Bazując na uzgodnionej z Klientem, reprezentatywnej próbie, możemy sprawdzić stan poinformowania czy też odczucia społeczności lokalnej lub społeczeństwa całego kraju na różnorodne temat, w tym m.in. społeczne, polityczne czy rynkowe. Charakterystyczną cechą naszych projektów w tym zakresie jest szybkość i rzetelność ich realizacji.
Przykładowe realizacje Raporty rynkowe

Panel Badanie Opinii.

Co istotne, ważnym narzędziem przy zbieraniu opinii konsumenckich i realizacji ww. badań sondażowych jest projekt "Badanie Opinii" - ten rozbudowany i odróżniający firmę BioStat na tle konkurencji panel badawczy pozwolił na utworzenie szerokiej ogólnopolskiej sieci panelistów. Dokładna charakterystyka każdego z nich umożliwia każdorazowo dotrzeć do pożądanej grupy docelowej, obejmując badaniem wyłącznie respondentów wykazujących pożądane cechy, a przez to - pozyskiwać rzetelne i odpowiadające zadanemu problemowi dane.
Więcej

Zadzwoń do nas Napisz