Badania Opinii.

Badania opinii.

Jednym z kluczowych źródeł informacji z jakich korzysta się w toku codziennych wyborów i decyzji jest zazwyczaj opinia innych - rodziny, znajomych, ekspertów z danej dziedziny. Nie inaczej jest także i w obszarze badań rynku - opinie na temat jakości obsługi klienta, postrzegania produktu i sposobów jego promocji czy czynników branych pod uwagę podczas dokonywania zakupów pozwalają pozyskać sporo istotnej wiedzy z zakresu zwyczajów, odczuć i wymagań konsumenckich. Wiedza ta bywa zaś nieoceniona przy doskonaleniu oferty firmy, jej strategii marketingowej czy standardów obsługi klienta.

Badania opinii klientów - oferta badawcza.
Badania opinii

Mając na uwadze wagę osądów konsumenckich, w toku badań rynku dla naszych Klientów realizujemy także kompleksowe badania opinii klientów. W tym zakresie specjalizujemy się zwłaszcza w badaniach przeprowadzanych metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI – Computer Assisted Telephone Interview) oraz metodami elektronicznymi: CAWI (Computer Assisted Web Interview) oraz CAPI (Computer Assisted Personal Interview) - są one obsługiwane przez nasz autorski system wsparcia projektów badawczych eCRF.bizTM. Prócz tego oferujemy jednak także badania metodami tradycyjnymi, jak dla przykładu ankietyzacja bezpośrednia, wykorzystująca kwestionariusze papierowe (PAPI – Paper and Pencil Interview).

Cykliczna ankietyzacja elektroniczna za pomocą aplikacji Cati-system.

Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom, oferujemy usługę cyklicznych badań opinii klientów z wykorzystaniem aplikacji do ankietyzacji elektronicznej. Korzystamy z naszego autorskiego oprogramowania Cati-System, które wyróżnia się prostotą obsługi oraz umożliwia pełną obsługą i zarządzanie na każym etapie procesu badawczego. Można z jego pomocą m.in:

  • samodzielnie zaprogramować ankietę,
  • na bieżąco edytować strukturę pytań i odpowiedzi,
  • generować automatyczne raporty z badań,
  • w dowolnym czasie przeglądać postępy badania opinii klientów,
  • uzyskiwać wgląd do danych i opracowań statystycznych,
  • dodawać do ankiety elementy graficzne i audiowizualne,
  • definiować w dowolny sposób poziom uprawnień do systemu ankietowego.
Badania sondażowe.

Powołując się na realizację badań opinii warto nadmienić, iż - prócz powyższego - nasza oferta badawcza obejmuje także sondaże ogólnopolskie i lokalne. Bazując na uzgodnionej z Klientem, reprezentatywnej próbie, możemy sprawdzić stan poinformowania czy też odczucia społeczności lokalnej lub społeczeństwa całego kraju na różnorodne temat, w tym m.in. społeczne, polityczne czy rynkowe. Charakterystyczną cechą naszych projektów w tym zakresie jest szybkość i rzetelność ich realizacji.
Przykładowe realizacje Raporty rynkowe

Panel Badanie Opinii.

Co istotne, ważnym narzędziem przy zbieraniu opinii konsumenckich i realizacji ww. badań sondażowych jest projekt "Badanie Opinii" - ten rozbudowany i odróżniający firmę BioStat na tle konkurencji panel badawczy pozwolił na utworzenie szerokiej ogólnopolskiej sieci panelistów. Dokładna charakterystyka każdego z nich umożliwia każdorazowo dotrzeć do pożądanej grupy docelowej, obejmując badaniem wyłącznie respondentów wykazujących pożądane cechy, a przez to - pozyskiwać rzetelne i odpowiadające zadanemu problemowi dane.
Więcej

Najczęściej zadawane pytania.

Jakich technik używają eksperci Bistatu do przeprowadzania badań?
Nie zamykają się tylko na jedną technikę, pracownicy cechują się dużym zaangażowaniem oraz indywidualnym podejściem do każdego badania. Wykorzystują zarówno techniki ilościowe, jak i jakościowe oraz uzupełniają je o dane zastane.
 
Jakie metody m.in. są używane?
 
IDI — prowadzone są z udziałem doświadczonego mentora, w postaci indywidualnych wywiadów pogłębionych przeważnie za pośrednictwem nagrań audio,
CATI — badania telefoniczne z respondentami grup docelowych np. Klienci lub eksperci branżowi,
Tajemniczy klient — dzięki wyspecjalizowanym osobą firmy są w stanie zweryfikować obsługę, jakość ich usług, sposób komunikacji z klientami lub przestrzeganie wyznaczonych standardów. 
Czy badanie opinii jest zawsze obiektywne?
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że występuje znacząca różnica pomiędzy opinią a oceną. Opinia to wyrażanie własnego zdania na dany temat, która jest obiektywna i na podstawie naszych własnych doświadczeń. Z kolei ocena, to pogląd, który przyjmujemy w zależności od sytuacji. 
 
Także tak, badanie opinii jest miarodajną metodą na zweryfikowanie problemu badawczego
Czy badania prowadzone przez firmę Biostat są drogie?
Cenę ustalamy za każdym razem indywidualnie do danego badania. Zależy ona od wielkości ankiety, trudności oraz specyfikacji problemu badawczego, na jakiej grupie odbiorczej ma zostać ono wykonane.
Czy w ankiecie można zamieszczać treści multimedialne?

Podczas tworzenia ankiety, istnieje możliwość o zawnioskowanie, aby w niej znalazły się obrazy lub linki do materiałów wideo. Naszym klientom udostępniane jest również narzędzie Click Tracking, dzięki któremu umożliwia się badanie reakcji respondentów na zamieszczone materiały graficzne. 

Zadzwoń do nas Napisz