Badania Marketingowe

Co zyskasz?
 • Efektywne narzędzia badawcze
 • Precyzyjne dotarcie do grupy docelowej
 • Szybki dostęp do wyników
 • Przejrzysty raport
 • Wsparcie na każdym stadium badań marketingowych

Co zapewniamy?

badania konsumenckie ‑ diagnozowanie potrzeb i preferencji konsumenckich (insighty konsumenckie);

badania produktu - badania produktowe konceptów i prototypów (badania sensoryczne);

badania konceptów reklamowych, w tym ‑ opakowań i reklam (story boardy / stilomatiki);

badania satysfakcji klientów;
badania reakcji na kampanie reklamowe;
badania świadomości marki;
badania segmentacyjne;
ilościowe badania sensoryczne (Central Location Test);

pomiary obecności produktów w mediach, w tym ‑ społecznościowych.

Procesy pozyskiwania informacji i analizowania danych marketingowych (wyniki badań rynku) mają w biznesie znaczenie praktyczne. Celem jest poprawa działania firmy, a także odpowiedź na faktyczne potrzeby i oczekiwania konsumentów. Jedną z najcenniejszych wartości, jakie wnoszą w działalność firmy badania marketingowe (m.in. badania produktu, badania konsumenckie, badania grupy docelowej, badania satysfakcji klientów), jest pozyskanie, a następnie zinterpretowanie i przygotowanie informacji, na potrzeby wdrażanej strategii. Wyniki badań marketingowych są wykorzystywane w kształtowaniu relacji z rynkiem, w tym jako elementy działań komunikacyjnych. Wszechstronna analiza danych ułatwia marce nie tylko opracowanie ciekawej historii, ale przede wszystkim odpowiednie adresowanie strategicznej narracji.

Narzędzia BioStat® pozwalają na szybkie przeprowadzenie badań marketingowych na dowolnym etapie działań strategicznych. Dane pozyskiwane są ekspresowo i bezzwłocznie opracowywane w zintegrowanym procesie, wykorzystującym różnorodne techniki badawcze i analityczne. Do najbardziej efektywnych należą sondaże prowadzone na autorskim panelu badanie-opinii.pl, które w krótkim czasie dostarczają reprezentatywnych informacji o opiniach konsumentów w Polsce. Ogromną wygodę w samodzielnym projektowaniu narzędzi badawczych, połączoną z bezpośrednią kontrolą nad przebiegiem procesu badawczego zapewnia z kolei narzędzie Survgo.

Procesy pozyskiwania informacji

Precyzyjne wnioski i rekomendacje dotyczące badań marketingowych zwiększają skuteczność działań związanych z budowaniem wartości marki (brand marketingu). Kompletowanie informacji i analizy danych marketingowych mają w biznesie znaczenie praktyczne i doradcze. Niezależnie od rodzaju techniki analizy rynkowej przyjętej przez organizację, cel jest ten sam: poprawa działania i zapewnienie satysfakcjonujących usług dla konsumentów.

Wzmocnij swoją pozycję wobec konkurencji! Pomożemy Twojej firmie zrozumieć i wykorzystać wyniki badań rynku, dane o konsumentach i panujących trendach. Uzyskasz wiedzę, która pozwoli Ci stworzyć plan działań marketingowych, zoptymalizować ofertę, sformułować politykę cenową oraz wybrać odpowiednie kanały promocji i dystrybucji.

Badania marketingowe dla rynku FMCG

Sektor FMCG obejmuje szybkozbywalne produkty codziennego użytku. Wysokie wolumeny sprzedaży przy jednoczesnym podobieństwie i niskich cenach produktów oraz mnogości kanałów dystrybucji czynią rynek FMCG atrakcyjnym, ale wymagającym ‑ skuteczne konkurowanie wymaga przemyślanej strategii marketingowej.
Pomożemy Ci ją opracować!

Badania marketingowe dla farmacji

Wielkość rynku leków i suplementów diety oraz rygorystyczne normy w stosunku do kampanii reklamowych medykamentów wymagają przemyślanych rozwiązań marketingowych - docierając do pacjentów, lekarzy i farmaceutów dostarczymy Ci wiarygodnych informacji, jakie działania promocyjne najlepiej podjąć.


Więcej więcej

Metodologia badawcza i klasyfikacja badań marketingowych

Dla pozyskania odpowiednio szczegółowych informacji o rynku i konsumentach, badania marketingowe prowadzimy z wykorzystaniem jakościowych metod badawczych – wywiadów indywidualnych (IDI) i grupowych (FGI). Te metody badania grupy docelowej, ze względu na niewielką liczebność próby badawczej, utrudniają uogólnienie uzyskanych wyników na całość populacji, dlatego w procesie badawczym:

Starannie dobieramy respondentów – np. pod kątem:
 • zmiennych społecznych i gospodarczych;
 • cech demograficznych i psychograficznych;
 • stylu życia;
 • sytuacji zdrowotnej;
 • preferencji i doświadczeń zakupowych.
Stosujemy autorską metodę dwustopniowej
analizy danych:
 • pierwszy etap to cykl wywiadów IDI z przedstawicielami badanej grupy docelowej, które służą uzyskaniu ich jednostkowych opinii na zadany temat;
 • drugi etap to wywiady FGI ‑ mają one charakter eksploracyjny i oprócz pozyskania nowych informacji, umożliwiają zweryfikowanie informacji uzyskanych w etapie pierwszym (podstawą scenariusza FGI są wyniki wywiadów IDI).
Metodologia badawcza
Badania marketingowe o profilu jakościowym:
 • IDI – indywidualne wywiady pogłębione, z wariantami w formie diady lub triady,
 • FGI – zogniskowane wywiady grupowe, a także
 • analizy SWOT,
 • desk research, czy
 • studium przypadku (case study).

Uzupełniane są lub weryfikowane za pomocą technik ilościowych, takich jak:

 • CAWI (kwestionariusze internetowe),
 • CATI (ankietyzację telefoniczną),
 • PAPI (bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe),
 • CAPI (wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo).

Cennik badań

Wariant I
4 wywiady IDI + 2 wywiady FGI
(dwustopniowa analiza wraz z raportem)
Od 16 700,00 zł netto
Wariant II
Badania rozpoznawalności marki
(CATI, n=600) (wraz z raportem)
Od 12 100,00 zł netto
Wariant III
2 wywiady FGI
(wraz z raportem)
Od 13 500,00 zł netto
Wariant IV
Badanie CAWI na panelu badawczym www.badanie-opinii.pl
(n=600) (wraz z raportem)
Od 6 100,00 zł netto Czas realizacji od 24 h. Skorzystaj z bazy 100 tys. panelistów!
Wariant V
Badanie CAWI w aplikacji do samodzielnej realizacji badań
 • 100 respondentów 3 pytania -> 358 zł netto
 • 1000 respondentów 3 pytania -> 2090 zł netto
Wariant VI
Badanie Click Tracking na panelu badawczym www.badanie-opinii.pl
(n=300) (wraz z raportem)

Od 5 000,00 zł netto

Rekomendacje

Przewidywany harmonogram badania

14 dni
01
etap
Opracowanie scenariuszy wywiadu (IDI / FGI)
02
etap
Konsultacja narzędzi badawczych z Zamawiającym
03
etap
Realizacja wywiadów IDI
04
etap
Wstępna analiza zebranego materiału badawczego
05
etap
Opracowanie prezentacji i uszczegółowienie scenariusza do badania FGI
06
etap
Realizacja badania FGI
07
etap
Analiza zebranego jakościowego materiału i opracowanie raportu
7 dni
01
etap
Opracowanie scenariuszy wywiadu (IDI / FGI)
02
etap
Konsultacja narzędzi badawczych z Zamawiającym
03
etap
Realizacja wywiadów IDI
04
etap
Analiza zebranego jakościowego materiału i opracowanie raportu
Poradnik
marketingowy
Sprawdź Sprawdź
Poradnik Marketingowca

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto przeprowadzać badania marketingowe?

Przeprowadzenie badań marketingowych (np. badania produktu, badania rynku, badania satysfakcji klientów) pozwala uzyskać wiedzę o tym, jak poprawić pozycję firmy lub marki na rynku. Wyniki badań rynku umożliwiają rozwiązywanie problemów biznesowych, za pomocą twardych danych i wielowymiarowej analizy. Dzięki badaniom marketingowym dowiesz się jacy klienci są najbardziej dochodowi, jakie mają preferencje zakupowe oraz przede wszystkim, czego tak naprawdę potrzebują. Na ich podstawie opracujesz długoterminową strategię marketingową i będziesz o krok przed konkurencją.

Czy jest możliwe przeprowadzenie pilotażu badania marketingowego?

Tak, pilotaż badania w szczególności zalecamy przy realizacji badań o charakterze jakościowym, bo umożliwia to dodatkowo na kontrolę wpływu ankietera na odpowiedzi respondenta. Realizacja pilotażu badania marketingowego pozwala odpowiednio dobrać metody zbierania danych i uniknąć ewentualnych błędów w kwestionariuszu ankiety. Sposób przeprowadzenia pilotażu badania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem na podstawie specyfiki projektu.

Czy realizują Państwo badania marketingowe o profilu jakościowym?

Oferujemy badania marketingowe zarówno o profilu ilościowym, jak i jakościowym. W ramach narzędzi jakościowych korzystamy z indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), desk research, czy studium przypadków. Powyższe metody są uzupełniane lub weryfikowane za pomocą technik ilościowych, takich jak: ankietyzacja telefoniczna (CATI), czy ankiety online (CAWI).

Czy jest możliwość przeprowadzenia testów UX w ramach badania marketingowego?

Istnieje taka możliwość. Badania User Experience (UX) mają za zadanie ocenić potrzeby i oczekiwania odbiorców, a także dokonać oceny i poprawy już istniejącego produktu. Wykorzystujemy to badanie na etapie testowania różnych konceptów, layoutów oraz makiet produktów. Możliwe są również badania UX pod kątem strony internetowej.

Na czym polega badanie Click Tracking?

Badanie polega na śledzeniu czynności wykonywanych myszką przez respondenta (tzw. kliknięć). Umożliwia to identyfikację częstotliwości kliknięć w określonych obszarach grafiki oraz ich sposobów rozproszenia. Badanie ma za zadanie sprawdzenie reakcji użytkowników na poszczególne elementy wizualne. Wykorzystuje się je w badaniach marketingowych do oceny materiałów promocyjnych, reklam, czy opakowań produktów (np. badanie konceptów opakowań).

Jakie pytania powinny być zawarte w ankiecie badania marketingowego?

To zależy od realizowanego badania oraz grupy docelowej. Niemniej ważna jest podstawowa zasada: od ogółu do szczegółu. Chodzi o to, by z ogromnej ilości danych wydobywać najwartościowsze, minimalizując przy tym ryzyko błędu. W przypadku badań o charakterze jakościowym stosuje się częściej pytania otwarte, aby umożliwić swobodną wypowiedź respondenta. W badaniach o charakterze ilościowym częściej spotykane są pytania zamknięte.

Czy mogę badanie marketingowe zrealizować samodzielnie?

Jak najbardziej możesz zrealizować samodzielnie! W aplikacji survgo.com stworzysz ankietę w intuicyjnym kreatorze lub skorzystasz z gotowego szablonu. Możesz określić wielkość próby oraz jej rozkład na wiek i płeć. Badania (np. badania konsumenckie) są realizowane ekspresowo, nawet w kilka godzin! Usługa jest przeznaczona do realizacji prostszych badań ankietowych. Jeśli chciałbyś przeprowadzić skomplikowany projekt badawczy, skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Jakie dane otrzymam po realizacji badania marketingowego?

Standardowo do każdego przeprowadzonego badania otrzymasz bazę odpowiedzi w formacie Excel. Wyniki badań marketingowych mogą też mieć formę raportu badawczego wykonanego przez naszych doświadczonych ekspertów. Znajdziesz w nim szczegółową analizę danych wraz z wnioskami badawczymi. Możemy dla Ciebie wykonać obliczenia statystyczne oraz inne czynności potrzebne Ci w projekcie badawczym (np. prezentacja badawcza z przeprowadzonego badania). Szczegółowy zakres opracowywanych danych oraz sposób na publikowanie wyników badań każdorazowo jest uzgadniany z klientem.

Co to są marketingowe badania etnograficzne?

Badanie etnograficzne w kontekście marketingu skupia się głównie na obserwacji zachowań konsumentów poza środowiskiem domowym. Obejmuje to śledzenie aktywności związanych z korzystaniem z interesujących produktów lub usług, procesem zakupowym oraz sposobem wykorzystywania tych dóbr w gospodarstwach domowych. Ponadto, w tym przypadku badania grupy docelowej obejmują obserwację działań związanych z pracą.
 

Marketingowe badania etnograficzne są szczególnie przydatne w przypadku czynności uznawanych przez respondentów za rutynowe, na temat których trudno uzyskać informacje werbalne podczas standardowego wywiadu. Osoba przeprowadzająca badanie może skutecznie zauważyć subtelne zachowania, które są kształtowane przez otoczenie lub społeczność, zachowania niezgodne z deklarowanymi wartościami, a także te, które wykraczają poza ramy prawa lub oficjalne regulacje.

Jaka jest klasyfikacja badań marketingowych?

Badania marketingowe można klasyfikować na różne sposoby, zależnie od wielu czynników, takich jak cel badania, rodzaj zebranych danych, zakres czasowy czy charakterystyka badanej populacji. Możemy wyróżnić kilka głównych kategorii klasyfikacji badań marketingowych.
 

Ze względu na cel badania:

 • Badania eksploracyjne: Mają na celu lepsze zrozumienie badanego zjawiska, zbieranie informacji na temat problemu lub możliwości rynkowych.

 • Badania opisowe: Koncentrują się na opisie charakterystyk danego rynku, produktu lub populacji.

 • Badania przyczynowo-skutkowe (eksplanacyjne): Starają się zidentyfikować przyczyny i skutki danego zjawiska, a nie tylko opisać je.

Ze względu na źródło danych:

 • Badania pierwotne: Dane zbierane na potrzeby konkretnego badania, np. ankiety, obserwacje, eksperymenty.

 • Badania wtórne: Analiza i wykorzystanie już istniejących danych, takich jak raporty rynkowe, statystyki czy badania przemysłowe.

Ze względu na rodzaj informacji:

 • Badania ilościowe: Koncentrują się na ilościowych aspektach badanego zjawiska, np. ilość sprzedaży, liczba respondentów.

 • Badania jakościowe: Skupiają się na jakościowych aspektach, takich jak opinie, preferencje, reakcje emocjonalne.

Ze względu na źródło finansowania:

 • Badania sponsorowane prywatnie: Finansowane przez jednostki prywatne, najczęściej przedsiębiorstwa, w celu uzyskania informacji na temat ich produktów lub rynku.

 • Badania sponsorowane publicznie: Finansowane przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit, zazwyczaj w celu uzyskania danych na temat ogólnego rynku lub społeczeństwa.

Ze względu na zakres czasowy.

 • Badania krótkoterminowe: Skupiają się na analizie bieżących trendów i problemów.

 • Badania długoterminowe: Koncentrują się na prognozowaniu i planowaniu na przyszłość.


Przykłady badań marketingowych ze względu na metody zbierania danych:

 • Badania online: Przeprowadzane za pomocą internetu, np. ankiety online, analiza mediów społecznościowych.

 • Badania terenowe: Realizowane w konkretnym miejscu, np. obserwacje na miejscu, wywiady osobiste.
   

Kategorie dotyczące badań marketingowych są elastyczne. Wiele badań marketingowych może być jednocześnie klasyfikowanych w różnych kategoriach, w zależności od specyfiki danego badania.

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. B+R
Copyright© 2023 Biostat
Cookies