Badania Marketingowe

Market Research

Wzmocnij swoją pozycję wobec konkurencji! Pomożemy Twojej firmie zrozumieć i wykorzystać dane o rynku, konsumentach i panujących trendach. Uzyskasz wiedzę, dzięki której zaplanujesz działania marketingowe, stworzysz optymalną ofertę, określisz idealną politykę cenową, skuteczną promocję i efektywną dystrybucję.

Zrealizujemy dla Ciebie.
 • diagnozowanie potrzeb i preferencji konsumenckich (insighty konsumenckie);
 • badania produktowe konceptów i prototypów (badania sensoryczne);
 • badania konceptów reklamowych, w tym – opakowań i reklam (story boardy/stilomatiki);
 • badania reakcji na kampanie reklamowe;
 • badania świadomości marki;
 • badania segmentacyjne;
 • ilościowe badania sensoryczne (Central Location Test);
 • pomiary obecności produktów w mediach, w tym - społecznościowych.
Procesy pozyskiwania informacji i analizowania danych marketingowych mają w biznesie znaczenie praktyczne. Celem jest poprawa działania firmy, a także odpowiedź na faktyczne potrzeby i oczekiwania konsumentów. Jedną z najcenniejszych wartości, jakie wnoszą w działalność firmy badania marketingowe, jest pozyskanie, a następnie zinterpretowanie i przygotowanie informacji, na potrzeby wdrażanej strategii. Ujawniane w procesie badawczym wzorce są wykorzystywane w kształtowaniu relacji z rynkiem, w tym jako elementy działań z komunikacyjnych. Wszechstronna analiza danych ułatwia marce nie tylko opracowanie ciekawej historii, ale przede wszystkim odpowiednie adresowanie strategicznej narracji.
Narzędzia BioStat® pozwalają na realizację szybkich badań wizerunkowych marki, na dowolnym etapie działań strategicznych. Dane pozyskiwane są ekspresowo i bezzwłocznie opracowywane w zintegrowanym procesie, wykorzystującym różnorodne techniki badawcze i analityczne. Do najbardziej efektywnych należą sondaże prowadzone na autorskim panelu badanie-opinii.pl, które w krótkim czasie dostarczają reprezentatywnych informacji o opiniach konsumentów w Polsce. Ogromną wygodę w samodzielnym projektowaniu narzędzi badawczych, połączoną z bezpośrednią kontrolą nad przebiegiem procesu badawczego zapewnia z kolei narzędzie Survgo.

Precyzyjne wnioski i rekomendacje zwiększają skuteczność działań związanych z budowaniem wartości marki (brand marketingu).
Kompletowanie informacji i analizy danych marketingowych mają w biznesie znaczenie praktyczne i doradcze. Niezależnie od rodzaju techniki analizy rynkowej przyjętej przez organizację, cel jest ten sam: poprawa działania i zapewnienie satysfakcjonujących usług dla konsumentów. Jedną z najcenniejszych wartości, jakie wnoszą w działalność firmy badania marketingowe, jest pozyskanie, a następnie zinterpretowanie i przygotowanie informacji, na potrzeby wdrażanej strategii. Ujawniane w procesie badawczym wzorce są wykorzystywane w kształtowaniu relacji z rynkiem, w tym jako elementy działań z komunikacyjnych. Wszechstronna analiza danych ułatwia marce nie tylko opracowanie ciekawej historii, ale przede wszystkim odpowiednie adresowanie strategicznej narracji.
Market Research.

Badania marketingowe dla rynku FMCG.

Sektor FMCG obejmuje szybkozbywalne produkty codziennego użytku. Wysokie wolumeny sprzedaży przy jednoczesnym podobieństwie i niskich cenach produktów oraz mnogości kanałów dystrybucji czynią rynek FMCG atrakcyjnym, ale wymagającym – skuteczne konkurowanie wymaga przemyślanej strategii marketingowej. Pomożemy Ci ją opracować!

Badania marketingowe dla farmacji.

Wielkość rynku leków i suplementów diety oraz rygorystyczne normy w stosunku do kampanii reklamowych medykamentów wymagają przemyślanych rozwiązań marketingowych - docierając do pacjentów, lekarzy i farmaceutów dostarczymy Ci wiarygodnych informacji, jakie działania promocyjne najlepiej podjąć.
Więcej
Metodologia badawcza.

Dla pozyskania odpowiednio szczegółowych informacji o rynku i konsumentach, badania marketingowe prowadzimy z wykorzystaniem jakościowych metod badawczych – wywiadów indywidualnych (IDI) i grupowych (FGI).

Metody te, ze względu na niewielką liczebność próby badawczej, utrudniają uogólnienie uzyskanych wyników na całość populacji, dlatego w procesie badawczym:

Starannie dobieramy respondentów –
np. pod kątem:

 • zmiennych społecznych i gospodarczych;
 • cech demograficznych i psychograficznych;
 • stylu życia;
 • sytuacji zdrowotnej;
 • preferencji i doświadczeń zakupowych.

Stosujemy autorską metodę dwustopniowej
analizy danych
:

 • pierwszy etap to cykl wywiadów IDI z przedstawicielami badanej grupy docelowej, które służą uzyskaniu ich jednostkowych opinii na zadany temat;
 • drugi etap to wywiady FGI – mają one charakter eksploracyjny i oprócz pozyskania nowych informacji, umożliwiają zweryfikowanie informacji uzyskanych w etapie pierwszym (podstawą scenariusza FGI są wyniki wywiadów IDI).

Badania marketingowe o profilu jakościowym:

 • IDI – indywidualne wywiady pogłębione, z wariantami w formie diady lub triady,
 • FGI – zogniskowane wywiadu grupowe, a także
 • analizy SWOT,
 • desk research czy
 • studium przypadku (case study)

uzupełniane są lub weryfikowane za pomocą technik ilościowych, takich jak:

 • CAWI (kwestionariusze internetowe),
 • CATI (ankietyzację telefoniczną),
 • PAPI (bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe),
 • CAPI (wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo).

Najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto przeprowadzać badania marketingowe?
Badania marketingowe pozwalają uzyskać wiedzę o tym, jak poprawić pozycję firmy lub marki na rynku. Umożliwiają rozwiązywanie problemów biznesowych, za pomocą twardych danych i wielowymiarowej analizy. Dzięki badaniom marketingowym dowiesz się jacy klienci są najbardziej dochodowi, jakie mają preferencje zakupowe oraz przede wszystkim, czego tak naprawdę potrzebują. Na ich podstawie opracujesz długoterminową strategię marketingową i będzie o krok przed konkurencją.
Czy jest możliwe przeprowadzenie pilotażu badania marketingowego?
Tak, pilotaż badania w szczególności zalecamy przy realizacji badań o charakterze jakościowym, bo umożliwia to dodatkowo na kontrolę wpływu ankietera na odpowiedzi respondenta. Realizacja pilotażu badania marketingowego pozwala uniknąć ewentualnych błędów w kwestionariuszu ankiety. O sposobie przeprowadzenia pilotażu badania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem na podstawie specyfiki projektu.
Czy realizują Państwo badania marketingowe o profilu jakościowym?
Oferujemy badania marketingowe zarówno o profilu ilościowym, jak i jakościowym. W ramach narzędzi jakościowych korzystamy z zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), desk research, czy studium przypadków. Powyższe metody są uzupełniane lub weryfikowane za pomocą technik ilościowych, takich jak: ankietyzacja telefoniczna (CATI), czy ankiety online (CAWI).
Czy jest możliwość przeprowadzenia testów UX w ramach badania marketingowego?
Istnieje taka możliwość. Badania User Experience (UX) mają za zadanie ocenić potrzeby i oczekiwania odbiorców, a także dokonać oceny i poprawy już istniejącego produktu. Wykorzystujemy to badanie na etapie testowania różnych konceptów, layoutów oraz makiet produktów. Możliwe są również badania UX pod kątem strony internetowej.
Na czym polega badanie Click Tracking?
Badanie polega na śledzeniu czynności wykonywanych myszką przez respondenta (tzw. kliknięć). Umożliwia to identyfikację częstotliwości kliknięć w określonych obszarach grafiki oraz ich sposobó rozproszenia. Badanie ma za zadanie sprawdzenie reakcji użytkowników na poszczególne elementy wizualne. Wykorzystuje się je w badaniach marketingowych do oceny materiałów promocyjnych, reklam, czy opakowań produktów (np. badanie konceptów opakowań).
Jakie pytania powinny być zawarte w ankiecie badania marketingowego?
To zależy od realizowanego badania oraz grupy docelowej. Niemniej ważna jest podstawowa zasada: od ogółu do szczegółu. Chodzi o to, by z ogromnej ilości danych wydobywać najwartościowsze, minimalizując przy tym ryzyko błędu. W przypadku badań o charakterze jakościowym stosuje się częściej pytania otwarte, aby umożliwić swobodną wypowiedź respondenta. W badaniach o charakterze ilościowym częściej spotykane są pytania zamknięte.
Czy mogę badanie marketingowe zrealizować samodzielnie?
Jak najbardziej możesz zrealizować samodzielnie! W aplikacji SurvGo.com stworzysz ankietę w intuicyjnym kreatorze lub skorzystasz z gotowego szablonu. Możesz określić wielkość próby oraz jej rozkład na wiek i płeć. Badania są realizowane ekspresowo, nawet w kilka godzin! Usługa jest przeznaczona do realizacji prostszych badań ankietowych. Jeśli chciałbyś przeprowadzić skomplikowany projekt badawczy, skontaktuj się z naszymi ekspertami.
Jakie dane otrzymam po realizacji badania marketingowego?
Standardowo do każdego przeprowadzonego badania otrzymasz bazę odpowiedzi w formacie Excel. Możliwe jest wykonanie raportu badawczego przez naszych doświadczonych ekspertów. Znajdziesz w nim szczegółową analizę danych wraz z wnioskami badawczymi. Możemy dla Ciebie wykonać obliczenia statystyczne oraz inne czynności potrzebne Ci w projekcie badawczym (np. prezentacja badawcza z przeprowadzonego badania). Szczegółowy zakres opracowywanych danych każdorazowo jest uzgadniany z klientem.

Sprawdź nasze gotowe raporty rynkowe

Cennik badań.
Wariant I:
4 wywiady IDI + 2 wywiady FGI
(dwustopniowa analiza wraz z raportem)
Od 16 700,00 zł netto
Wariant II:
Badania rozpoznawalności marki
(CATI, n=600) (wraz z raportem)
Od 12 100,00 zł netto
Wariant III:
2 wywiady FGI
(wraz z raportem)
Od 13 500,00 zł netto
Wariant IV:
Badanie CAWI na panelu badawczym
www.badanie-opinii.pl
(n=600) (wraz z raportem)
Od 6 100,00 zł netto Czas realizacji od 24 h
Skorzystaj z bazy 100 tys. panelistów!
Wariant V:
Badanie CAWI na autorskim programie Survgo
Od 49,00 zł netto
Wariant VI:
Badanie Click Tracking na panelu badawczym www.badanie-opinii.pl
(n=300) (wraz z raportem)
Od 5 000,00 zł netto
Przewidywany harmonogram badania.
Etap 1.
Opracowanie scenariuszy
wywiadu (IDI / FGI)
Badania marketingowe
Etap 3.
Realizacja
wywiadów IDI
img2
Etap 5.
Opracowanie prezentacji
i uszczegółowienie
scenariusza do badania FGI
img7
Etap 7.
Analiza zebranego
jakościowego materiału
i opracowanie raportu
img3
img4
Etap 2.
Konsultacja narzędzi
badawczych
z Zamawiającym
img5
Etap 4.
Wstępna analiza zebranego
materiału badawczego
img6
Etap 6.
Realizacja
badania FGI
img1
ETAP 1.
Opracowanie narzędzi
badawczych IDI i FGI
img2
ETAP 2.
Konsultacja narzędzi
z Zamawiającym
img3
ETAP 3.
Realizacja
badania IDI
img4
ETAP 4.
Wstępna analiza
materiału badawczego.
img5
ETAP 5.
Opracowanie
prezentacji do badania
FGI i uszczególnienie
scenariusza
img6
ETAP 6.
Realizacja
badania FGI
img7
ETAP 7.
Analiza zebranego
materiału i opracowanie
raportu
Program partnerski
Zadzwoń do nas Napisz