Market Research
Badania Marketingowe.

Wzmocnij swoją pozycję wobec konkurencji! Pomożemy Twojej firmie zrozumieć i wykorzystać dane o rynku, konsumentach i panujących trendach. Uzyskasz wiedzę, dzięki której zaplanujesz działania marketingowe, stworzysz optymalną ofertę, określisz idealną politykę cenową, skuteczną promocję i efektywną dystrybucję.

Zrealizujemy dla Ciebie.
 • diagnozowanie potrzeb i preferencji konsumenckich (insighty konsumenckie);
 • badania produktowe konceptów i prototypów (badania sensoryczne);
 • badania konceptów reklamowych, w tym – opakowań i reklam (story boardy/stilomatiki);
 • badania reakcji na kampanie reklamowe;
 • badania świadomości marki;
 • badania segmentacyjne;
 • ilościowe badania sensoryczne (Central Location Test);
 • pomiary obecności produktów w mediach, w tym - społecznościowych.
Procesy pozyskiwania informacji i analizowania danych marketingowych mają w biznesie znaczenie praktyczne. Celem jest poprawa działania firmy, a także odpowiedź na faktyczne potrzeby i oczekiwania konsumentów. Jedną z najcenniejszych wartości, jakie wnoszą w działalność firmy badania marketingowe, jest pozyskanie, a następnie zinterpretowanie i przygotowanie informacji, na potrzeby wdrażanej strategii. Ujawniane w procesie badawczym wzorce są wykorzystywane w kształtowaniu relacji z rynkiem, w tym jako elementy działań z komunikacyjnych. Wszechstronna analiza danych ułatwia marce nie tylko opracowanie ciekawej historii, ale przede wszystkim odpowiednie adresowanie strategicznej narracji.
Narzędzia BioStat® pozwalają na realizację szybkich badań wizerunkowych marki, na dowolnym etapie działań strategicznych. Dane pozyskiwane są ekspresowo i bezzwłocznie opracowywane w zintegrowanym procesie, wykorzystującym różnorodne techniki badawcze i analityczne. Do najbardziej efektywnych należą sondaże prowadzone na autorskim panelu badanie-opinii.pl, które w krótkim czasie dostarczają reprezentatywnych informacji o opiniach konsumentów w Polsce. Ogromną wygodę w samodzielnym projektowaniu narzędzi badawczych, połączoną z bezpośrednią kontrolą nad przebiegiem procesu badawczego zapewnia z kolei narzędzie Survgo.

Precyzyjne wnioski i rekomendacje zwiększają skuteczność działań związanych z budowaniem wartości marki (brand marketingu).
Kompletowanie informacji i analizy danych marketingowych mają w biznesie znaczenie praktyczne i doradcze. Niezależnie od rodzaju techniki analizy rynkowej przyjętej przez organizację, cel jest ten sam: poprawa działania i zapewnienie satysfakcjonujących usług dla konsumentów. Jedną z najcenniejszych wartości, jakie wnoszą w działalność firmy badania marketingowe, jest pozyskanie, a następnie zinterpretowanie i przygotowanie informacji, na potrzeby wdrażanej strategii. Ujawniane w procesie badawczym wzorce są wykorzystywane w kształtowaniu relacji z rynkiem, w tym jako elementy działań z komunikacyjnych. Wszechstronna analiza danych ułatwia marce nie tylko opracowanie ciekawej historii, ale przede wszystkim odpowiednie adresowanie strategicznej narracji.
Market Research.

Badania marketingowe dla rynku FMCG.

Sektor FMCG obejmuje szybkozbywalne produkty codziennego użytku. Wysokie wolumeny sprzedaży przy jednoczesnym podobieństwie i niskich cenach produktów oraz mnogości kanałów dystrybucji czynią rynek FMCG atrakcyjnym, ale wymagającym – skuteczne konkurowanie wymaga przemyślanej strategii marketingowej. Pomożemy Ci ją opracować!

Badania marketingowe dla farmacji.

Wielkość rynku leków i suplementów diety oraz rygorystyczne normy w stosunku do kampanii reklamowych medykamentów wymagają przemyślanych rozwiązań marketingowych - docierając do pacjentów, lekarzy i farmaceutów dostarczymy Ci wiarygodnych informacji, jakie działania promocyjne najlepiej podjąć.
Więcej
Metodologia badawcza.

Dla pozyskania odpowiednio szczegółowych informacji o rynku i konsumentach, badania marketingowe prowadzimy z wykorzystaniem jakościowych metod badawczych – wywiadów indywidualnych (IDI) i grupowych (FGI).

Metody te, ze względu na niewielką liczebność próby badawczej, utrudniają uogólnienie uzyskanych wyników na całość populacji, dlatego w procesie badawczym:

Starannie dobieramy respondentów –
np. pod kątem:

 • zmiennych społecznych i gospodarczych;
 • cech demograficznych i psychograficznych;
 • stylu życia;
 • sytuacji zdrowotnej;
 • preferencji i doświadczeń zakupowych.

Stosujemy autorską metodę dwustopniowej
analizy danych
:

 • pierwszy etap to cykl wywiadów IDI z przedstawicielami badanej grupy docelowej, które służą uzyskaniu ich jednostkowych opinii na zadany temat;
 • drugi etap to wywiady FGI – mają one charakter eksploracyjny i oprócz pozyskania nowych informacji, umożliwiają zweryfikowanie informacji uzyskanych w etapie pierwszym (podstawą scenariusza FGI są wyniki wywiadów IDI).

Badania marketingowe o profilu jakościowym:

 • IDI – indywidualne wywiady pogłębione, z wariantami w formie diady lub triady,
 • FGI – zogniskowane wywiadu grupowe, a także
 • analizy SWOT,
 • desk research czy
 • studium przypadku (case study)

uzupełniane są lub weryfikowane za pomocą technik ilościowych, takich jak:

 • CAWI (kwestionariusze internetowe),
 • CATI (ankietyzację telefoniczną),
 • PAPI (bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe),
 • CAPI (wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo).

Sprawdź nasze gotowe raporty rynkowe

Cennik badań.
Wariant I:
4 wywiady IDI + 2 wywiady FGI
(dwustopniowa analiza wraz z raportem)
Od 16 700,00 zł netto
Wariant II:
Badania rozpoznawalności marki
(CATI, n=600) (wraz z raportem)
Od 12 100,00 zł netto
Wariant III:
2 wywiady FGI
(wraz z raportem)
Od 13 500,00 zł netto
Wariant IV:
Badanie CAWI na panelu badawczym
www.badanie-opinii.pl
(n=600) (wraz z raportem)
Od 6 100,00 zł netto Czas realizacji od 24 h
Skorzystaj z bazy 100 tys. panelistów!
Wariant V:
Badanie CAWI na autorskim programie Survgo
Od 49,00 zł netto
Wariant VI:
Badanie Click Tracking na panelu badawczym www.badanie-opinii.pl
(n=300) (wraz z raportem)
Od 5 000,00 zł netto
Przewidywany harmonogram badania.
Etap 1.
Opracowanie scenariuszy
wywiadu (IDI / FGI)
Badania marketingowe
Etap 3.
Realizacja
wywiadów IDI
img2
Etap 5.
Opracowanie prezentacji
i uszczegółowienie
scenariusza do badania FGI
img7
Etap 7.
Analiza zebranego
jakościowego materiału
i opracowanie raportu
img3
img4
Etap 2.
Konsultacja narzędzi
badawczych
z Zamawiającym
img5
Etap 4.
Wstępna analiza zebranego
materiału badawczego
img6
Etap 6.
Realizacja
badania FGI
img1
ETAP 1.
Opracowanie narzędzi
badawczych IDI i FGI
img2
ETAP 2.
Konsultacja narzędzi
z Zamawiającym
img3
ETAP 3.
Realizacja
badania IDI
img4
ETAP 4.
Wstępna analiza
materiału badawczego.
img5
ETAP 5.
Opracowanie
prezentacji do badania
FGI i uszczególnienie
scenariusza
img6
ETAP 6.
Realizacja
badania FGI
img7
ETAP 7.
Analiza zebranego
materiału i opracowanie
raportu
Program partnerski
Zadzwoń do nas Napisz