Market Research
Badania Marketingowe.

Dbaj o swoich klientów i osiągaj zysk!

Skuteczny marketing to podstawa sukcesu każdej działalności. Z naszą pomocą lepiej poznasz rynek i swoich klientów oraz podejmiesz optymalne decyzje marketingowe w zakresie budowania oferty, polityki cenowej, efektywnej promocji i dystrybucji.

Zrealizujemy dla Ciebie.
 • diagnozowanie potrzeb i preferencji konsumenckich (insighty konsumenckie);
 • badania produktowe konceptów i prototypów (badania sensoryczne);
 • badania konceptów reklamowych, w tym – opakowań i reklam (story boardy/stilomatiki);
 • badania reakcji na kampanie reklamowe;
 • badania świadomości marki;
 • badania segmentacyjne;
 • ilościowe badania sensoryczne (Central Location Test);
 • pomiary obecności produktów w mediach, w tym - społecznościowych.
Market Research.

Badania marketingowe dla rynku FMCG.

Sektor FMCG obejmuje szybkozbywalne produkty codziennego użytku. Wysokie wolumeny sprzedaży przy jednoczesnym podobieństwie i niskich cenach produktów oraz mnogości kanałów dystrybucji czynią rynek FMCG atrakcyjnym, ale wymagającym – skuteczne konkurowanie wymaga przemyślanej strategii marketingowej. Pomożemy Ci ją opracować!

Badania marketingowe dla farmacji.

Wielkość rynku leków i suplementów diety oraz rygorystyczne normy w stosunku do kampanii reklamowych medykamentów wymagają przemyślanych rozwiązań marketingowych - docierając do pacjentów, lekarzy i farmaceutów dostarczymy Ci wiarygodnych informacji, jakie działania promocyjne najlepiej podjąć.
Więcej
Metodologia badawcza.

Dla pozyskania odpowiednio szczegółowych informacji o rynku i konsumentach, badania marketingowe prowadzimy z wykorzystaniem jakościowych metod badawczych – wywiadów indywidualnych (IDI) i grupowych (FGI).

Metody te, ze względu na niewielką liczebność próby badawczej, utrudniają uogólnienie uzyskanych wyników na całość populacji, dlatego w procesie badawczym:

Starannie dobieramy respondentów –
np. pod kątem:

 • zmiennych społecznych i gospodarczych;
 • cech demograficznych i psychograficznych;
 • stylu życia;
 • sytuacji zdrowotnej;
 • preferencji i doświadczeń zakupowych.

Stosujemy autorską metodę dwustopniowej
analizy danych
:

 • pierwszy etap to cykl wywiadów IDI z przedstawicielami badanej grupy docelowej, które służą uzyskaniu ich jednostkowych opinii na zadany temat;
 • drugi etap to wywiady FGI – mają one charakter eksploracyjny i oprócz pozyskania nowych informacji, umożliwiają zweryfikowanie informacji uzyskanych w etapie pierwszym (podstawą scenariusza FGI są wyniki wywiadów IDI).

W razie konieczności, jakościowy wymiar badania marketingowego może zostać uzupełniony o badanie ilościowe (telefoniczną ankietyzację CATI) - pozwoli to uzyskać szczegółowe dane liczbowe z ogólnej badanej populacji oraz skwantyfikować i uwiarygodnić kwestie związane z grupą docelową produktu/usługi.

Sprawdź nasze gotowe raporty rynkowe

Cennik badań.
Wariant I:
4 wywiady IDI + 2 wywiady FGI
(dwustopniowa analiza wraz z raportem)
11 900,00 zł
Wariant III:
Badania rozpoznawalności marki
(CATI, n=600) (wraz z raportem)
9 800,00 zł
Wariant II:
2 wywiady FGI
(wraz z raportem)
10 700,00 zł
Wariant IV:
Badanie CLT (n=450)
(wraz z analizą statystyczną i raportem)
CENA NETTO 14000 PLN - REALIZACJA 14 DNI
Przewidywany harmonogram badania.
Etap 1.
Opracowanie scenariuszy
wywiadu (IDI / FGI)
Badania marketingowe
Etap 3.
Realizacja
wywiadów IDI
img2
Etap 5.
Opracowanie prezentacji
i uszczegółowienie
scenariusza do badania FGI
img7
Etap 7.
Analiza zebranego
jakościowego materiału
i opracowanie raportu
img3
img4
Etap 2.
Konsultacja narzędzi
badawczych
z Zamawiającym
img5
Etap 4.
Wstępna analiza zebranego
materiału badawczego
img6
Etap 6.
Realizacja
badania FGI
img1
ETAP 1.
Opracowanie narzędzi
badawczych IDI i FGI
img2
ETAP 2.
Konsultacja narzędzi
z Zamawiającym
img3
ETAP 3.
Realizacja
badania IDI
img4
ETAP 4.
Wstępna analiza
materiału badawczego.
img5
ETAP 5.
Opracowanie
prezentacji do badania
FGI i uszczególnienie
scenariusza
img6
ETAP 6.
Realizacja
badania FGI
img7
ETAP 7.
Analiza zebranego
materiału i opracowanie
raportu
Program partnerski
Zadzwoń do nas Napisz