Badania rynku medycznego

i farmaceutycznego

Medical market research

Centrum Badawczo - Rozwojowe BioStat prezentuje Państwu naszą ofertę realizacji badań rynku medycznego, dedykowaną branży zdrowotnej oraz farmaceutycznej. Analizujemy aktualne procesy w ramach sektora, a także prognozujemy trendy dotyczące przyszłych zjawisk. Prowadzimy również analizy konkurencji oraz badania popytu, co pozwala określić zasadność wprowadzenia na rynek nowych produktów leczniczych oraz sprzętu medycznego.

Marketingowe badania rynku medycznego

Nasza firma specjalizuje się przede wszystkim w realizacji projektów w obszarze marketingowych badań rynku medycznego (PMS). Wnioski z przeprowadzonych przez nas analiz stanowią nieocenione wsparcie – zwłaszcza pod kątem planowania strategii komunikacyjnej. Realizacja projektów badawczych z obszarze medical market research stanowi gwarancję skutecznego pozycjonowania produktów, marek oraz usług dostępnych na rynku medycznym.

Wartościowe insighty konsumenckie

Prowadzone przez nas badania rynku medycznego są zorientowane na pozyskiwanie od konsumentów z grup docelowych jednostkowych insightów – nieuświadomionych potrzeb odnośnie nabywania leków, sprzętu medycznego oraz innych produktów. Pozyskujemy także informacje na temat determinantów sięgania po leki w przypadku wystąpienia dolegliwości, które badany produkt ma w założeniu zwalczać. Wyodrębniamy segmenty klientów na postawie ich potrzeb, zachowań oraz cech społeczno-demograficznych i psychograficznych.

Co możemy
poddać badaniom?

 • 1.Produkty OTC i Rx
 • 2.Suplementy diety
 • 3.Opakowania produktów medycznych
 • 4.Wizerunek oraz świadomość marki (spontaniczną i wspomaganą)
 • 5.Skojarzenia z marką
 • 6.Materiały oraz hasła reklamowe
 • 7.Urządzenia medyczne
 • 8.Obsługę pacjenta placówki medycznej (gabinety, szpitale, przychodnie)
 • 9.Obsługę klienta w aptece
 • 10.Efektywność pracy przedstawicieli medycznych (recall test)
 • 11.Preferencje zakupowe konsumentów oraz decydentów
 • 12.Kanały promocji i dystrybucji pod kątem ich efektywności oraz skuteczności

Badania leków

Głównym obszarem naszych analiz są produkty z segmentu OTC (leki bez recepty), Rx (lekarstwa na receptę) oraz suplementy diety. W ramach prowadzonych badań marketingowych pozyskujemy szczegółowe opinie od takich grup jak lekarze, pacjenci, farmaceuci, przedstawiciele medyczni, członkowie personelu medycznego, a także osoby zarządzające ośrodkami zdrowia.

Realizowane przez nas pomiary mogą wesprzeć zarówno proces wprowadzania nowych produktów na rynek, jak i usprawnienia już dostępnych w sprzedaży. Badamy akceptowalne ceny leków, testujemy prototypy produktów oraz koncepty opakowań. Wnioski z badania rynku medycznego mogą posłużyć także wzmocnieniu marki oraz zaprojektowaniu materiałów reklamowych.

Badania obserwacyjne

Prowadzimy także nieinterwencyjne badania obserwacyjne. Pozwalają one ocenić skuteczność leków poprzez porównanie efektów ich stosowania u pacjentów w odniesieniu do grupy kontrolnej.

W tym zakresie realizujemy:
 • Badania przekrojowe
 • Analizy kontrolne
 • Badania o charakterze kliniczno-kontrolnym
 • Badania kohortowe

Badania satysfakcji pacjentów

W ramach prowadzonych przez nas badań healthcare market research, realizujemy również badania dotyczące satysfakcji pacjentów z opieki podczas pobytu w placówce medycznej.

Weryfikujemy m.in. następujące czynniki:
 • Skuteczność leczenia oraz niwelowania bólu;
 • Jakość opieki medycznej;
 • Jakość obsługi na recepcji;
 • Otwartość pracowników medycznych na potrzeby psychologiczne chorego;
 • Dopełnianie procedur dotyczących przekazywania pacjentom wymaganych informacji przed prowadzonym zabiegiem lub badaniem.

Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić także badanie satysfakcji lekarzy oraz pozostałego personelu medycznego. Dzięki temu zdołają Państwo uniknąć ryzyka odejścia wykwalifikowanych kadr do konkurencyjnych ośrodków.

Badania tajemniczego pacjenta

Badamy także jakość obsługi pacjentów przez pracowników aptek pod kątem przestrzegania formalnych oraz nieformalnych standardów. W tym celu posługujemy się zazwyczaj techniką tajemniczego klienta.

Stosowane metody

W ramach badań rynku medycznego wykorzystujemy różnego typu metody i techniki analityczne – tak aby uzyskane wnioski były w jak największym stopniu obiektywne oraz wiarygodne. Zwykle badania marketingowe dla farmacji rozpoczynamy od pomiaru o charakterze jakościowym, służącego eksploracji problemu badawczego.

Następnie uzupełniamy je o reprezentatywne badania ilościowe (wywiady telefoniczne CATI oraz internetowe badania sondażowe), co pozwala uwiarygodnić wyniki i uogólnić wnioski na całą populację konsumentów z grup docelowych.

Badania fokusowe FGI
Badania fokusowe FGI
Indywidualne wywiady pogłębione
Indywidualne wywiady pogłębione
Ankiety ilościowe online (CATI)
Ankiety ilościowe online (CAWI)
Badania opinii w autorskm panelu internetowym
Badania opinii w autorskim panelu internetowym
Wywiady CAPI - zużyciem urządzeń mobilnych
Wywiady CAPI - z użyciem urządzeń mobilnych
Tradycyjne ankiety papierowe (PAPI)
Tradycyjne ankiety papierowe (PAPI)
Analiza danych zastanych - desk research
Analiza danych zastanych - desk research
Badania tajemniczego klienta
Badania tajemniczego klienta
Badania sensoryczne oraz testy CLT
Badania sensoryczne oraz testy CLT
Testy konsumenckie
Testy konsumenckie
Badania rynku medycznego przeprowadzamy już od 17 lat, dlatego jesteśmy ekspertami w tym co robimy. Mogą Państwo wiec zaufać naszej wiedzy i doświadczeniu!

Badania Ankietowe Pacjentów

Case study

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi przykładowymi realizacjami badań dla podmiotów z rynku medycznego oraz farmaceutycznego.
 

Docieramy do

Lekarzy
Farmaceutów
Pielęgniarek
Pacjentów

Najczęściej zadawane pytania.

Co pracownicy Biostatu zapewniają klientom podczas przeprowadzanych badań?
Zapewniamy naszym klientom obsługę następujących działań:
 • Badań klinicznych, epidemiologicznych, biorównoważności,
 • Badań obserwacyjnych, PMS, edukacyjnych,
 • eCRF.bizTM (elektroniczna karta obserwacji pacjenta) dla badań klinicznych,
 • Rejestry medyczne,
 • CRO,
 • Analiz danych.
Czym różnią się badania FGI od badań IDI?
Nasi specjaliści stosują autorską dwustopniową metodę analizy danych.
Pierwszy etap składa się z cyklu wywiadów IDI z przedstawicielami badanej grupy docelowe. Służy on uzyskaniu jednostkowych opinii na żądany temat.
Z kolei drugi temat, opiera się na wywiadach FGI, które mają charakter eksploracyjny. Dzięki nim możemy pozyskać nowe informacje oraz zweryfikować je z tymi uzyskanymi w pierwszym etapie. Dzieje się tak, gdyż podstawą scenariusza FGI, są wyniki wywiadów IDI).
 
Które fazy badań klinicznych można zrealizować w firmie Biostat?
Pracownicy firmy Biostat oferują wsparcie w realizacji badań klinicznych, począwszy od fazy I, w której uzyskuje się wstępne informacje na temat bezpieczeństwa produktu leczniczego. Płynnie przechodząc do fazy II, gdzie dodatkowo określa się dawkowanie i skuteczność potencjalnego leku. Następnie fazę III, kiedy to weryfikuje się wnioski z poprzednich faz, ale również bada interakcje między nowym produktem a innymi lekami oraz analizuje się efekty jego długotrwałego stosowania, aż po fazę IV – produkty zarejestrowane.
 
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. B+R
Zadzwoń do nas Napisz