Badania ankietowe opinii pacjentów.

Badania satysfakcji pacjentów
Firma Biostat w odpowiedzi na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych (Dz. U. z dnia 29 października 2015 r., poz. 67), opracowała metodologię badania opinii pacjentów. Jest ona zgodna z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu.

W celu reprezentatywności pomiaru, badanie powinno być przeprowadzone na grupie pacjentów w kilka tygodni po odbytej hospitalizacji. By uzyskać wiarygodne wyniki, ankietyzacja powinna być zrealizowana przez podmiot zewnętrzny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zbudowaliśmy aplikację do pomiaru badania satysfakcji pacjenta.

Badania Ankietowe Pacjentów
Bloki tematyczne ujęte w narzędziu badawczym.
Podstawowe bloki tematyczne ujęte w narzędziu badawczym zastosowanym do pomiaru satysfakcji pacjenta są następujące:

 • Responsywność personelu medycznego na psychologiczne potrzeby pacjenta;
 • Ocena konsumenckiej jakości opieki;
 • Skuteczność leczenia;
 • Skuteczność leczenia bólu;
 • Ocena satysfakcji pacjenta.

Wariant rozszerzony jest uzupełniony o następujące tematy:

 • Jakość obsługi;
 • Przestrzeganie formalnych procedur i kompletność przekazywanych informacji związanych z przeprowadzanym zabiegiem lub badaniem;
 • Ciągłość opieki;
 • Procedura związana z oceną i skutecznym leczeniem bólu;
 • Bezpieczeństwo opieki.
Standardy akredytacyjne.
W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych dotyczą podmiotów wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne:

 • w trybie hospitalizacji jednego dnia
 • w trybie hospitalizacji w podmiotach do 50 łóżek
 • w podmiotach wąskoprofilowych (podmioty specjalizujące się w wykonywaniu wybranych inwazyjnych procedur zabiegowych i operacyjnych z danej dziedziny medycyny).
Realizacja badań.
Realizujemy badania zgodnie z wytycznymi Standardów akredytacyjnych, opisanych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. W zakresie badań opinii i potrzeb pacjenta kluczowe punkty wytycznych są następujące:

PP 14: Opinia pacjentów o responsywności personelu medycznego jest analizowana.
PP 14.1: Niezależny podmiot prowadzi badanie ankietowe pacjentów.
PP 14.2: Badanie opinii pacjentów jest wszechstronne.
PP 14.3: Badanie ankietowe jest prowadzone po wypisie pacjenta.
PP 14.4: Pacjenci wyrażają zgodę na udział w badaniu ankietowym po wypisie.

dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
e-mail: badania@biostat.com.pl

survgo
Badania satysfakcji klienta
korzystaj z gotowych narzędzi
Zadzwoń do nas Napisz