Mystery Calling

Mystery Calling.

W związku z coraz większym wykorzystaniem zdalnych form obsługi klienta, nie wszystkie badania wymagają osobistego kontaktu audytora z ocenianym punktem. Powszechność dostępu do usług telekomunikacyjnych sprawia, że obecnie spora część klientów pierwszy kontakt z firmą nawiązuje poprzez przeprowadzenie rozmowy telefonicznej. Często etap ten okazuje się kluczowy, decydując o tym, czy klient będzie skłonny skorzystać z oferty przedsiębiorstwa.

Poważne niedociągnięcia pod kątem jakości obsługi telefonicznej mogą doprowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji, w tym trwałej utraty zaufania klientów oraz spadku sprzedaży. Aby temu zapobiec, warto realizować cykliczne badania techniką Mystery Calling.

Korzyści płynące z badania Mystery Calling.

 • Weryfikacja spełniania przez konsultantów funkcjonujących w firmie standardów w zakresie obsługi klienta przez telefon;
 • Diagnoza niewłaściwie funkcjonujących elementów, a także możliwość wypracowania środków naprawczych;
 • Wzrost zaufania klientów do firmy oraz poprawa jej wizerunku;
 • Zapobieganie ryzyku utracie potencjalnych klientów na skutek niewłaściwego ich obsłużenia w trakcie nawiązania pierwszego kontaktu z firmą;
 • Stymulowanie procesów sprzedażowych, a tym samym wzrost zysków firmy;

Jakie kwestie badamy?

 • Czas oczekiwania Tajemniczego Klienta na nawiązanie rozmowy z konsultantem;
 • Spełnianie przez pracowników standardów w zakresie przedstawienia się oraz miłego pożegnania;
 • Umiejętność indywidualnego podejścia do klienta oraz rozpoznawania jego potrzeb i właściwego na nie reagowania;
 • Ogólna kultura osobista oraz życzliwość konsultanta;
 • Umiejętność prezentowania firmy w pozytywnym świetle;
 • Umiejętność przekazywania komunikatów w sposób zapadający w pamięci klientów;
 • Wiedza pracownika na temat firmy, a także produktów dostępnych w ofercie;
 • Umiejętność konkretnego i zrozumiałego przedstawiania informacji;
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób wyczerpujący;
 • Sposób prowadzenia rozmowy w przypadku nietypowych zapytań klienta, a także wystąpienia niestandardowych sytuacji;
 • Spełnianie standardów w zakresie prowadzonych akcji promocyjnych: np. proponowanie dodatkowych produktów, informowanie o przecenach, rabatach, etc.

Tworzenie standardów telefonicznej obsługi klienta.

Kompleksowe przeprowadzenie badania Mystery Calling wymaga przedstawienia nam przez Zamawiającego obowiązujących standardów telefonicznej obsługi klienta. W przypadku braku ich posiadania lub niewłaściwego dotychczas funkcjonowania, oferujemy stworzenie tego rodzaju wytycznych od podstaw.

Wypracowywane standardy – na etapie konsultacji warsztatowych – dopasowujemy ściśle do profilu firmy Klienta, w tym jej misji, celów oraz planów rozwojowych. Następnie dokonujemy ich diagnozy posiłkując się badaniem satysfakcji klienta, a także oferujemy usługę szkoleń w zakresie wdrażania stworzonych wytycznych w firmie.

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. B+R
Zadzwoń do nas Napisz