Badania satysfakcji klientów

Badania opinii i satysfakcji klientów.

Jednym z najważniejszych aspektów wpływających na rozwój firmy jest opinia i satysfakcja jej klientów. Badania opinii i satysfakcji Klientów umożliwiają zebranie informacji na temat samych klientów (ich profilu) poziomu ich lojalności, oceny oferty usług/produktów i obsługi klienta przez pracowników przedsiębiorstwa. Można w ten sposób szybko zidentyfikować czego od firmy oczekują klienci, z czego są zadowoleni, a co w ich opinii stanowi problem. Dzięki badaniom satysfakcji pomagamy lepiej zarządzać obsługą klienta, m.in. trafniej adresować ofertę, podwyższać jakość obsługi, budować przywiązanie klienta do firmy.

Badanie opinii klientów.

W celu poprawy interakcji z klientami firmy dobrym rozwiązaniem jest monitorowanie poziomu ich zadowolenia ze współpracy. Przedsiębiorstwa, którym zależy na dobrych relacjach ze swoimi klientami czy też partnerami handlowymi, powinny nie tylko wdrażać rozwiązania usprawniające procesy b2c lub b2b, ale również kontrolować, czy rozwiązania te mają realne przełożenie na poprawę wizerunku firmy

Przedsiębiorstwa dążące do spełnienia wymagań normy ISO 9001:2000 oraz ISO 9004:2000 powinny badać poziom satysfakcji swoich Klientów poniważ pierwszą z ośmiu zasad jakości jest zadowolenie Klienta. Realizacja badania przez naszą firmę dzięki krótkiemu czasowi realizacji, profesjonalnym narzędziom badawczym oraz wszechstronnej analizie danych zdecydowanie podnosi wiarygodność badania w oczach audytorów.

Klienci niejako we własnym interesie, często wskazują konkretne przykłady, którym należy poświęcić więcej uwag oraz te, których funkcjonowanie nie budzi większych zastrzeżeń.

Zalety płynące z prowadzenia badań satysfakcji klientów.

 • Wiarygodne źródło informacji na temat mocnych i słabych stron firmy,
 • Pozyskiwanie cennych wskazówek, sugestii czy uwag,
 • Możliwość podjęcia działań usprawniających procesy b2c oraz b2b,
 • Identyfikacja czynników determinujących poziom satysfakcji,
 • Zmniejszenie częstotliwości odchodzenia klientów do konkurencji,
 • Zwiększenie osiąganych zysków ze sprzedaży,
 • Wzrost lojalności względem firmy,
 • Poprawa wizerunku marki w oczach klientów.

Ważnym elementem związanym z badaniami satyfakcji klientów czy kontrahentów jest identyfikacja mocnych oraz słabych stron organizacji, jak też wskazanie potencjalnych szans i zagrożeń jej rozwoju. Czynniki te skłądają się na Analizę SWOT


 • Strengths (mocne strony),
 • Weaknesses (słabe strony),
 • Opportunities (szanse),
 • Threats (zagrożenia),
Stosowane metody badawcze:
 • Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI)
 • e-badanie (ankieta online)
 • Bezpośredni wywiad kwestionariuszowy (ankieta)
Oprogramowanie do ankietyzacji online.

Najszybszą i najbardziej efektywną metodą monitoringu satysfakcji klientów z jakości obsługi oraz oferowanych produktów jest ankietyzacja elektroniczna. Wobec tego proponujemy Państwu skorzystanie z naszej autorskiej usługi badania opinii klientów za pomocą aplikacji do cyklicznych badań ankietowych. Jest ona wyjątkowa prosta w obsłudze - zarówno dla menedżera, jak i klientów dokonujących oceny jakości obsługi. Oprogramowanie umożłiwia nie tylko błyskawiczne zaprogramowanie pytań i odpowiedzi tekstowych, lecz także prezentację materiałów graficznych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: Aplikacja do badań ankietowych klientów.

Efektem końcowym każdego badania jest profesjonalny raport zawierający wyniki analizy zebranego materiału (zestawienia, rekomendacje) oraz prezentacja multimedialna

Panel Badanie Opinii.

Co istotne, ważnym narzędziem przy zbieraniu opinii konsumenckich i realizacji ww. badań sondażowych jest projekt "Badanie Opinii" - ten rozbudowany i odróżniający firmę BioStat na tle konkurencji panel badawczy pozwolił na utworzenie szerokiej ogólnopolskiej sieci panelistów. dokładna charakterystyka każdego z nich umożliwia każdorazowo dotrzeć do pożądanej grupy docelowej, obejmując badaniem wyłącznie respondentów wykazujących pożądane cechy, a przez to - pozyskiwać rzetelne i odpowiadajace zadanemi problemowi dane.

Najczęściej zadawane pytania.

Czym jest badanie opinii i satysfakcji klienta?

Badanie opinii i satysfakcji klienta to opracowane narzędzie umożliwiające zebranie informacji i opinii od klientów. Badanie te pomaga w identyfikacji potrzeb klienta. Jeśli chcesz lepiej zarządzać obsługą klienta badanie opinii i satysfakcji klienta da Ci wyraźne wskazówki jak zwiększyć zadowolenie klientów.

Czego dowiem się, zlecając badanie opinii i satysfakcji klienta?

Decydując się na badanie opinii i satysfakcji klienta uzyskamy informacje na temat samych klientów, oceny oferty usług lub produktów oraz poziomu obsługi klienta. Klienci często wskazują konkretne przykłady, które należy poprawić oraz przykłady, które funkcjonują idealnie.

Ile kosztuje wykonanie badania opinii i satysfakcji klienta?

Koszt badania jest ustalany indywidualnie z klientem i zależy od wielu czynników. Na cenę ma wpływ charakter badania, liczba uczestników badania, czy poziom skomplikowania projektu badawczego. Ogromne znaczenie ma również wybrana metoda badawcza, dlatego koszt realizacji jest każdorazowo ustalany z klientem przez naszych ekspertów.

Jakie są zalety przeprowadzenia badania opinii i satysfakcji klienta?
Badanie opinii i satysfakcji klienta stanowi wiarygodne źródło informacji. Pozwala zidentyfikować czynniki determinujące poziom satysfakcji klienta. Dzięki wiarygodnym informacjom przedsiębiorstwo może poprawić wizerunek marki w oczach klienta oraz zbudować przewagę konkurencyjną na rynku.
Ile trwa przeprowadzenia badania opinii i satysfakcji klienta?

Czas realizacji badania jest zależny od wybranej metody badawczej, skomplikowania badania oraz jego wielkości. Czas realizacji każdorazowo jest ustalany z klientem przed rozpoczęciem projektu badawczego.

Inne przydatne wskaźniki:

survgo
Badania satysfakcji klienta
korzystaj z gotowych narzędzi
Zadzwoń do nas Napisz