Badania poziomu jakości usług administracji publicznej.

Jednostkom administracji publicznej oferujemy szereg badań społecznych podzielonych pod względem tematyki i metodologii.

Za pomocą tychże badań możecie Państwo w łatwy sposób określić mocne i słabe strony funkcjonowania swojej placówki oraz wskazać miejsca, w których konieczne jest podjęcie kroków zmierzających do usprawnienia jej pracy. Władze otrzymują także obraz miasta/gminy widziany oczyma mieszkańców. Znajomość ich opinii i preferencji to możliwość podejmowania działań zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą w formacie pdf

BADANIE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA - 312 kB
Badania opinii petentów oraz pracowników.
Poprzez badania jakości funkcjonowania jednostek administracji publicznej pozyskiwane są również informacje bezpośrednio od pracowników. Jest to jeden ze sposobów poprawy poziomu zadowolenia z wykonywanej pracy, co przekłada się na większe zaangażowanie pracowników oraz podniesienie jakości oferowanych usług.
Jakie korzyści można odnieść.
Miasto/gmina uważane przez inwestorów za przyjazne przedsiębiorczości to szansa na:

  • wzrost wpływów do budżetu,
  • zmniejszenie bezrobocia,
  • poprawę jakości życia mieszkańców.
Również poziom skuteczności akcji promocyjnych wskaże stopień promocji miasta/gminy, a właściwie zaprojektowana strona internetowa to dobra reklama miasta i regionu, możliwość przyciągnięcia inwestorów i turystów, a także wygodny sposób kontaktu z mieszkańcami.
W jaki sposób prowadzimy badania opinii w placówkach administracji publicznej?
Powyższe badania przeprowadzamy w sposób kompleksowy: od fazy projektowej, poprzez zebranie danych (realizujemy m.in. sondaże lokalne i ogólnopolskie, wywiady tradycyjne, badania telefoniczne), aż do zaawansowanych metod analizy danych i raportu końcowego zawierającego wnioski i rekomendacje.

Polecamy zwłaszcza skorzystanie z naszego autorskiego oprogramowania do ankietyzacji. Sprawdza się ono świetnie w celu cyklicznego badania opinii patentów w instytucjach administracji publicznej oraz ich pracowników. Nasz system jest prosty w obsłudze i intuicyjny. Umożliwia także automatyczne generowanie raportów graficznych oraz statystyk. Korzystanie z niego pozwoli raz na zawsze uniknąć konieczności czasochłonnego kodowania odpowiedzi czy prowadzenia samodzielnej analizy danych.
Zobacz rekomendacje

dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
e-mail: badania@biostat.com.pl

Najczęściej zadawane pytania.

Jakich technik używają pracownicy Biostat do przeprowadzania badań?
Wykorzystują zarówno techniki ilościowe, jak i jakościowe, tak aby, jak najlepiej analizować dane zastane. 
 
Cawi — przeprowadzane drogą online pomiary ankietowe, dzięki nim uzyskamy w bardzo szybkim czasie informacje od danych grup respondentów, 
Desk research — analizowanie już wcześniej zebranych danych jak statystyki publiczne GUS lub NFZ, biuletyny, bazy przetargów, czy branżowe czasopisma,
FGI — dzięki nim możemy uzyskać informację dotyczącą potrzeb oraz motywów zachowań konsumenckich, a to wszystko za pośrednictwem zogniskowanego wywiadu grupowego. 
Czy moje badanie dotrze do odpowiedniej grupy docelowej?

Eksperci Biostatu poświęcają bardzo dużo czasu na to, żeby każde badania trafiło do wyspecjalizowanej grupy respondentów. Jeszcze przed rozpoczęciem badania określa się cechy demograficzne oraz psychograficzne grupy docelowej (np. płeć, wykształcenie, zawód, wiek, czy miejsce zamieszkania). W zależności od charakteru badania kieruje się je do odpowiednich ankieterów. 

Jak krok po kroku wygląda realizacja badania?
Eksperci z firmy Biostat, przeprowadzają badanie według wcześniej ustalonego schematu w kilku krokach.
 
Etap 1 - zbieranie wszystkich niezbędnych informacji do realizacji projektu,
Etap 2 - przygotowanie ankiety oraz weryfikacji narzędzi badawczych,
Etap 3 - przeprowadzenia badania według profesjonalnych standardów, wraz z zastosowaniem odpowiedniej techniki badawczej
Etap 4 - opracowanie wszystkich wyników, czyli sporządzenie analiz, raportów, wniosków wraz z ich graficznym przedstawieniem. 
 
survgo
Badania satysfakcji klienta
korzystaj z gotowych narzędzi
Zadzwoń do nas Napisz