Badania poziomu jakości usług administracji publicznej.
Jednostkom administracji publicznej oferujemy szereg badań społecznych podzielonych pod względem tematyki i metodologii.

Za pomocą tychże badań możecie Państwo w łatwy sposób określić mocne i słabe strony funkcjonowania swojej placówki oraz wskazać miejsca, w których konieczne jest podjęcie kroków zmierzających do usprawnienia jej pracy. Władze otrzymują także obraz miasta/gminy widziany oczyma mieszkańców. Znajomość ich opinii i preferencji to możliwość podejmowania działań zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą w formacie pdf

BADANIE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA - 312 kB
Badania opinii petentów oraz pracowników.
Poprzez badania jakości funkcjonowania jednostek administracji publicznej pozyskiwane są również informacje bezpośrednio od pracowników. Jest to jeden ze sposobów poprawy poziomu zadowolenia z wykonywanej pracy, co przekłada się na większe zaangażowanie pracowników oraz podniesienie jakości oferowanych usług.
Jakie korzyści można odnieść.
Miasto/gmina uważane przez inwestorów za przyjazne przedsiębiorczości to szansa na:

  • wzrost wpływów do budżetu,
  • zmniejszenie bezrobocia,
  • poprawę jakości życia mieszkańców.
Również poziom skuteczności akcji promocyjnych wskaże stopień promocji miasta/gminy, a właściwie zaprojektowana strona internetowa to dobra reklama miasta i regionu, możliwość przyciągnięcia inwestorów i turystów, a także wygodny sposób kontaktu z mieszkańcami.
W jaki sposób prowadzimy badania opinii w placówkach administracji publicznej?
Powyższe badania przeprowadzamy w sposób kompleksowy: od fazy projektowej, poprzez zebranie danych (realizujemy m.in. sondaże lokalne i ogólnopolskie, wywiady tradycyjne, badania telefoniczne), aż do zaawansowanych metod analizy danych i raportu końcowego zawierającego wnioski i rekomendacje.

Polecamy zwłaszcza skorzystanie z naszego autorskiego oprogramowania do ankietyzacji. Sprawdza się ono świetnie w celu cyklicznego badania opinii patentów w instytucjach administracji publicznej oraz ich pracowników. Nasz system jest prosty w obsłudze i intuicyjny. Umożliwia także automatyczne generowanie raportów graficznych oraz statystyk. Korzystanie z niego pozwoli raz na zawsze uniknąć konieczności czasochłonnego kodowania odpowiedzi czy prowadzenia samodzielnej analizy danych.
Zobacz rekomendacje

dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
e-mail: badania@biostat.com.pl

survgo
Badania satysfakcji klienta
korzystaj z gotowych narzędzi
Zadzwoń do nas Napisz