survgo

Słuchaj opinii Klienta
Dbaj o jego satysfakcję i lojalność .

Załóż konto demo

Zaufaj nam - pomożemy Ci wsłuchać się w opinie Twoich klientów.

Badania satysfakcji klientów realizujemy w sposób rzetelny i kompleksowy, bazując na wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów oraz sprawdzonej metodologii badań. Dla zagwarantowania reprezentatywności próby badawczej i możliwości cyklicznej powtarzalności pomiaru, nasze badania satysfakcji opieramy w szczególności na ilościowych metodach ankietyzacji:

Badanie satysfakcji
klientów
Określimy profil klienta, stopnień jego lojalności i oczekiwania oraz postrzeganie oferty i jakości obsługi.
Badanie satysfakcji
klientów urzędów/administracji publicznej
Ocenimy jakość obsługi klienta w urzędach i wskazujemy czynniki usprawniające ich pracę.
Badanie satysfakcji
pacjentów
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalimy satysfakcję pacjenta z hospitalizacji oraz jego ocenę skuteczności leczenia i jakości opieki.

Klient jest dla nas najważniejszy.

Działając na rynku badawczym od ponad 14 lat wiemy, jak wiele w dobie konkurencyjności znaczy każdy zadowolony klient. Znamy wartość satysfakcji i lojalności konsumenckiej oraz wagę każdej opinii na temat projektów, które realizujemy.

Wiemy również, że klienckie deklaracje w powyższym zakresie stanowią istotne źródło informacji i pozwalają optymalnie dopasowywać swoja produkty i usługi do potrzeb konsumentów. Dlatego szczególną pozycję w naszej ofercie badań rynku zajmuje badanie satysfakcji klientów - pomiar, pozwalający określić stopień, w jakim nabywca odczuwa zadowolenie z zakupu oraz wynikające z tego lojalność wobec marki, jak również opinie na temat produktu/usługi, procesu zakupowego czy standardów obsługi.

Zaufaj nam - pomożemy Ci wsłuchać się w opinie Twoich klientów.

 

Oferta.

CATI CATI
Telefoniczne
CAWI CAWI
Internetowe
CAPI CAPI
Urządzenia mobilne
survgo1

Aplikacja do badania opinii klientów.

Z myślą o usprawnieniu badania opinii, satysfakcji i lojalności klientów opracowaliśmy autorską platformę do prowadzenia badań satysfakcji klientów SurvGo.
Collect
Design
Analyze
CZYTAJ DALEJ

Nasza aplikacja zapewnia:

img1
Intuicyjny interface
img2
Wysyłanie maili
img3
Responsywny interface
img4
Drukowanie ankiet
img5
Dostosowywanie styli
img6
Eksport do XLS, CSV
img7
Zapis w chmurze
img8
Udostępnianie online
img9
Gotowe szablony
i kwestionariusze

Przebieg procesu badawczego.

Etap 1 - Projektowanie badania
W oparciu o wieloletnie doświadczenie i sprawdzoną metodologię ustalamy metody pomiaru satysfakcji i lojalności Klientów oraz weryfikacji ich opinii
CZYTAJ DALEJ
Etap 2 - Realizacja badania
Pozyskują potrzebne informacje sięgamy po wiarygodne ilościowe metody badawcze, zapewniające reprezentatywność próby i cykliczność pomiaru CATI, CAWI, CAPI.
Etap 3 - Analiza zebranego materiału
Pozyskany materiał badawczy poddamy wszechstronnej analizie statystycznej, która pozwali ustalić zależności pomiędzy poszczególnymi wynikami na skalach pomiarowych.
Etap 4 - Opracowanie raportu końcowego
Podsumowanie badania stanowi raport obejmujący tabelaryczną i graficzną prezentację efektów analiz oraz zbiór wniosków i rekomendacji.
CZYTAJ DALEJ
survgo2
Satysfakcja.
„67% Polaków decyduje się odejść do konkurencji, gdy nie satysfakcjonuje ich jakość obsługi”.

Śledzenie satysfakcji swoich Klientów pozwala wypracować skuteczne sposoby postępowania na każdym etapie procesu sprzedaży.
CZYTAJ DALEJ
survgo3
Opinia.
„68% Polaków dzieli się z bliskimi niemiłymi wrażeniami odnośnie jakości obsługi - opinia ta trafia przeciętnie do 4 osób”.

Opinia Klienta to informacja o konsumenckich oczekiwaniach i preferencjach oraz o odczuciach w zakresie dokonanego zakupu - na temat produktu i usługi, jakości obsługi, kampanii marketingowej. Warto korzystać z tych wskazówek.
CZYTAJ DALEJ
survgo4
Lojalność.
„24% Polaków wybierając ofertę posiłkuje się opiniami w Internecie, a 23% - opiniami rodziny i znajomych”.

Lojalny klient to jedna z najważniejszych wartości każdej firmy - cyklicznie korzysta z sprawdzonych usług i chętnie rekomenduje je innym.
CZYTAJ DALEJ

Rekomendacje:

Zobacz więcej

Zapraszamy do współpracy.

Pomiar satysfakcji konsumenckiej to klucz do oceny i doskonalenia swojej oferty produktów i usług. Uzupełniające ten pomiar opinie na temat procesu zakupu stanowią z kolei wygodny sposób na poznanie odczuć, potrzeb, oczekiwań i preferencji konsumenckich, zaś deklarowana przy tym lojalność wobec produktu czy marki - wyznacznik istotny z punktu widzenia budowania trwałych przewag rynkowych oraz planowania działań marketingowych.

Bazując na doświadczeniu, sprawdzonym zapleczu metodologicznym i informatycznym oraz na wieloletnich obserwacjach rynku oddajemy do Państwa dyspozycji kompleksową ofertę badania satysfakcji klientów, obejmującą pomiar zarówno ich stopnia zadowolenia z zakupu, jak opinii i lojalności wobec marki.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, a w razie pytań - służymy pomocą!

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Kurpanik
Dr Monika Kurpanik
Dyrektor ds. Badań
Zadzwoń do nas Napisz