Zaufaj nam - pomożemy Ci wsłuchać się w opinie Twoich klientów.

Badania satysfakcji klientów realizujemy w sposób rzetelny i kompleksowy, bazując na wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów oraz sprawdzonej metodologii badań. Jednym z fundamentów badania lojalności Klientów jest badanie NPS.

Jak jednym pytaniem sprawdzić satysfakcję klientów?
Wykorzystanie wskaźnika NPS w poznaniu opinii klientów pozwala na szybką i tanią weryfikację poziomu świadczonej usługi czy odkrycie elementów istotnych dla klientów. Zaletą badania Net Promoter Score jest:
 • uniwersalny charakter wskaźnika,
 • szybkość realizacji badania
 • niskie koszty badania
 • umocnienie relacji z klientami
 • łatwa analiza otrzymanych wyników
 • monitorowanie kierunku zmian w ofercie
Badania NPS są niezwykle efektywne i optymalne w mierzeniu zadowolenia konsumenckiego i lojalności klientów. Dzięki czemu silnie koreluje z rozwojem biznesu, ponieważ pozwala stwierdzić jakie działania są potrzebne do polepszenia wyników sprzedażowych. Korzystając z programu do ankietyzacji SurvGOTM badanie zrealizujesz online, smsem, na urządzeniach mobilnych lub telefonicznie.
Sprawdź, jak działa wskaźnik NPS.
Badanie Net Promoter Score pozwoli Ci na odkrycie którzy klienci są krytykami czy promotorami Twojej marki, dzięki czemu sprawdzisz lojalność swoich klientów. Wynik wskaźnika NPS przedstawiany jest jako liczba w zakresie od -100 do 100, nie uwzględniając wartości neutralnych. Poziom lojalności klientów określisz prostym wzorem:
Wskaźnik NPS  =  % promotorów% krytyków
Czy poleciłbyś markę X znajomym?
NPS
NPS
NPS
NPS
NPS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Krytycy (Ocena 0-6)
Prawdopodobnie szybko odejdą i nigdy już do Ciebie nie wrócą, przy okazji robiąc czarny PR. Niezadowolony klient zazwyczaj przekaże swoją opinię 9 innym osobom, a koszt jego utrzymania w usłudze jest najdroższy.
Neutralni (Ocena 7-8)
Klienci nie będą polecać Twoich usług, ale także nie będą im szkodzić. Są wrażliwi na cenę, dlatego musisz kontrolować postępy konkurencji. Wysłuchaj ich potrzeb, aby pozostali przy Tobie.
Promotorzy (Ocena 9-10)
Są ambasadorami Twojej marki. Walcz o nich, ponieważ każdy z nich poleci Cię 3 osobom. Pokaż mu, że doceniasz jego lojalność i zyskaj klienta na lata!
Dla zagwarantowania reprezentatywności próby badawczej i możliwości cyklicznej powtarzalnośći pomiaru, nasze badania satysfakcji opieramy na ilościowych metodach ankietyzacji:
Badanie satysfakcji
klientów
Określimy profil klienta, stopnień jego lojalności i oczekiwania oraz postrzeganie oferty i jakości obsługi.
Badanie satysfakcji
klientów urzędów/administracji publicznej
Ocenimy jakość obsługi klienta w urzędach i wskazujemy czynniki usprawniające ich pracę.
Badanie satysfakcji
pacjentów
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalimy satysfakcję pacjenta z hospitalizacji oraz jego ocenę skuteczności leczenia i jakości opieki.
survgo1

Aplikacja do badania opinii klientów.

Z myślą o usprawnieniu badania opinii, satysfakcji i lojalności klientów opracowaliśmy autorską platformę do prowadzenia badań satysfakcji klientów SurvGo.
Gotowe wskaźniki: NPS, CSI, Servqual
Collect
Design
Analyze
CZYTAJ DALEJ

Nasza aplikacja zapewnia:

img1
Intuicyjny interface
img2
Ankiety mail / SMS
img3
Responsywny interface
img4
Drukowanie ankiet
img5
Dostosowywanie styli
img6
Eksport do XLS, CSV
img7
Zapis w chmurze
img8
Udostępnianie online
img9
Gotowe szablony
i kwestionariusze

Przebieg procesu badawczego.

Etap 1 - Projektowanie badania
W oparciu o wieloletnie doświadczenie i sprawdzoną metodologię ustalamy metody pomiaru satysfakcji i lojalności Klientów oraz weryfikacji ich opinii
CZYTAJ DALEJ
Etap 2 - Realizacja badania
Pozyskują potrzebne informacje sięgamy po wiarygodne ilościowe metody badawcze, zapewniające reprezentatywność próby i cykliczność pomiaru CATI, CAWI, CAPI.
Etap 3 - Analiza zebranego materiału
Pozyskany materiał badawczy poddamy wszechstronnej analizie statystycznej, która pozwali ustalić zależności pomiędzy poszczególnymi wynikami na skalach pomiarowych.
Etap 4 - Opracowanie raportu końcowego
Podsumowanie badania stanowi raport obejmujący tabelaryczną i graficzną prezentację efektów analiz oraz zbiór wniosków i rekomendacji.
CZYTAJ DALEJ
Badaj opinię klientów na miejscu!

Sprawdź opinię klientów zaraz po skorzystaniu z usługi. Za pomocą kiosków ankietowych (tabkioski) uzyskasz opinię od dużej liczby respondentów przy relatywnie niskich kosztach i szybkim czasie realizacji. Niezależnie od tego, czy prowadzisz sklep, punkt usługowy, czy galerię handlową nasze rozwiązanie sprawdzi się w każdym biznesie, dzięki małym gabarytom urządzenia. Zapewniamy szkolenie z obsługi sprzętu oraz pełne wsparcie techniczne. Nasze tabkioski posiadają podświetlenie LED wyróżniające stand, co przyciąga uwagę i zapewnia estetyczny wygląd. Profesjonalne 10 – calowe tablety w urządzeniu umożliwiają dobrą czytelność nawet w pełnym słońcu.

Tabkioski

Tylko za pomocą tabkiosków zrealizujesz:

 • Badanie bezpośrednio na miejscu przy relatywnie niskich kosztach
 • Uzyskasz wyniki badania w czasie rzeczywistym
 • W łatwy sposób zainstalujesz i uruchomisz system
 • Przyciągając uwagę klientów do estetycznego urządzenia
 • Korzystając zaawansowanego programu do ankiet online, w którym uzyskasz dostęp do rozbudowanych statystyk, przeglądu odpowiedzi i intuicyjnego kreatora ankiet

Nasze rozwiązanie jest w pełni zautomatyzowane. Dzięki czemu samodzielnie możesz zarządzać systemem, automatycznie analizować wyniki oraz bezpiecznie gromadzić dane.

Oferta kiosków ankietowych Case Study
SurvGo
Satysfakcja.
„67% Polaków decyduje się odejść do konkurencji, gdy nie satysfakcjonuje ich jakość obsługi”.

Śledzenie satysfakcji swoich Klientów pozwala wypracować skuteczne sposoby postępowania na każdym etapie procesu sprzedaży.
CZYTAJ DALEJ
SurvGo
Opinia.
„68% Polaków dzieli się z bliskimi niemiłymi wrażeniami odnośnie jakości obsługi - opinia ta trafia przeciętnie do 4 osób”.

Opinia Klienta to informacja o konsumenckich oczekiwaniach i preferencjach oraz o odczuciach w zakresie dokonanego zakupu - na temat produktu i usługi, jakości obsługi, kampanii marketingowej. Warto korzystać z tych wskazówek.
CZYTAJ DALEJ
SurvGo
Lojalność.
„24% Polaków wybierając ofertę posiłkuje się opiniami w Internecie, a 23% - opiniami rodziny i znajomych”.
CZYTAJ DALEJ

Rekomendacje:

Rekomendacje klientów Case Study

Zapraszamy do współpracy.

Pomiar satysfakcji konsumenckiej to klucz do oceny i doskonalenia swojej oferty produktów i usług. Uzupełniające ten pomiar opinie na temat procesu zakupu stanowią z kolei wygodny sposób na poznanie odczuć, potrzeb, oczekiwań i preferencji konsumenckich, zaś deklarowana przy tym lojalność wobec produktu czy marki - wyznacznik istotny z punktu widzenia budowania trwałych przewag rynkowych oraz planowania działań marketingowych.

Bazując na doświadczeniu, sprawdzonym zapleczu metodologicznym i informatycznym oraz na wieloletnich obserwacjach rynku oddajemy do Państwa dyspozycji kompleksową ofertę badania satysfakcji klientów, obejmującą pomiar zarówno ich stopnia zadowolenia z zakupu, jak opinii i lojalności wobec marki.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, a w razie pytań - służymy pomocą!

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań