Badania satysfakcji klientów .

Firma Biostat realizuje kompleksowe badania satysfakcji klientów, pozwalające na wyprowadzenie szczegółowych wniosków na temat sposobu postępowania z klientem na każdym etapie komunikacji – od zainteresowania ofertą do sfinalizowania transakcji. Istotne bowiem, że na lojalność i zdobywanie zaufania przez klienta wpływa odczuwana przez niego satysfakcja kształtowana nie tylko w związku z nabyciem produktu lub usługi, ale również – satysfakcja wynikająca z całokształtu kontaktu z podmiotem oferującym produkty lub usługi.

Badania satysfakcji klientów .

  • Współcześnie masowa produkcja i kreowanie potrzeb nie zapewnia wystarczającej przewagi konkurencyjnej
  • Klient posiada oczekiwania względem produktu lub usługi, które nierzadko pozostają w sprzeczności z wyobrażeniem przedsiębiorstwa na temat wysokiej jakości produktów i profesjonalizmu usług
  • Klient zwykł zmieniać swoje oczekiwania względem produktów lub usług, a określone produkty i usługi zyskują zainteresowanie innych kategorii nabywców posiadających zupełnie odmienne oczekiwania i wiedzę
  • Tylko niektóre oczekiwania klientów powinny zostać wzięte pod uwagę przy zmianie oferty. Optymalizacja zgodności produktu lub usługi z oczekiwaniami klientów to bardziej skuteczny sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej niż maksymalizacja tego rodzaju zgodności
  • Produkt lub usługa – w efekcie finalnym – może okazać się nieadekwatna nie tylko względem oczekiwań klientów, ale także względem pierwotnych zamierzeń przedsiębiorstwa

Badanie opinii klientów przy wykorzystaniu ankietyzacji elektronicznej .

Badanie satysfakcji i opinii klientów realizować można różnymi metodami - ze względu na reprezentatywność prób szczególnie często wykorzystuje się zwłaszcza metodologię ilościową: ankietyzację telefoniczną (CATI), ankietyzację terenową wspomaganą (CAPI) oraz elektroniczną (CAWI).

Ostatnia z wymienionych wyżej form pomiaru, internetowe badania ankietowe, uznawana jest za najbardziej efektywną i najszybszą z nich, a przy tym - jest niemniej rzetelna, wiarygodna i funkcjonalna. Jest rozwiązaniem idealnym do operowania na ogólnopolskich reprezentatywnych próbach badawczych i przy prowadzeniu badań cyklicznych, a przy tym - ekonomicznym z racji niewielkich kosztów jednostkowych realizacji tej formy ankiety. Mając na uwadze powyższe oddajemy do Państwa użytku kompleksowe aplikacje do badań ankietowych Klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą platformy Survgo.

Jakie podmioty zamawiają realizację badań satysfakcji klienta?
Satysfakcja jakiego typu klientów może podlegać badaniu?

Badania satysfakcji klienta są zamawiane przez bardzo zróżnicowane typy podmiotów ze względu na wielkość, branżę czy sektor. Szczególne zainteresowanie tego typu badaniami wykazują:

Efektywność i użyteczność badań satysfakcji klientów uzyskuje się - po pierwsze - poprzez doprecyzowanie celu badań.

shop
sklepy, hurtownie
service
wypożyczalnie
coding
producenci
oprogramowania
travel
biura podróży,
transport pasażerski
coffee
kawiarnie, restauracje
hosipital
placówki sportowo
-rekreacyjne, zdrowotne
gas
stacje benzynowe
building
urzędy placówki
publicznej służby
zdrowia

Badaniu może podlegać zarówno satysfakcja klienta indywidualnego, jak i klienta instytucjonalnego. W drugim przypadku szczególnego znaczenia nabiera dotarcie do osób lub działów posiadających kompetencje w zakresie dokonania oceny produktu lub usługi.

Doprecyzowanie celu badań

  • na ogólne zapoznanie się z postrzeganiem własnych produktów i usług przez klientów
  • na zapoznanie się z postrzeganiem określonych (nowych lub niegenerujących odpowiednich zysków) produktów lub usług
  • na rozpoznanie najbardziej właściwych sposobów oferowania określonych produktów, z uwzględnieniem miejsca (lokalizacji, stylistyki, wyposażenia), personelu (ubiór, wiedza, umiejętności, empatia) czy czasu
  • na oszacowanie wartości własnych produktów i usług względem podobnych produktów konkurencyjnych
  • na rozpoznanie właściwych dla klientów kategorii znaczeniowych, których znajomość okazuje się pomocna w zdobyciu lojalności klienta

W firmie Biostat badania satysfakcji klientów najczęściej wykonuje się w oparciu o model zaproponowany przez A. Parasuremana, V.A. Zeithaml i L.L. Berry’ego.

Biostat

Inne przydatne wskaźniki:

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. B+R
Zadzwoń do nas Napisz